tisdag 29 december 2009

Artikel på Newsmill om IT-Matematik och Förslag till Björklund

Jag har öppnat en ny kanal, på Newsmill, med en artikel om behovet av IT-Matematik.
Skall bi intressant att se vad detta forum kan erbjuda. Varken DN eller SvD vill publicera något om behovet av, och möjligheten till, reform av matematikutbildningen i landet. Däremot gärna ännu en chock-rapport utan hopp

En huvuduppgift är att identifiera de personer som är ansvariga för den nuvarande matematikutbildningen, och därmed är ansvariga för den katastrofala situation som råder.

Detta kan visa sig vara svårt. Det kan vara så  att de som de facto är ansvariga förnekar sitt ansvar genom att skylla på andra och förneka all inblandning, eller helt enkelt genom att tiga bakom en stängd dörr. Frågan är då vilken form av tribunal som skall kunna avgöra den verkliga ansvarsfördelningen. Tanken är att detta är nödvändigt för att kunna öppna för en diskussion om reform, en diskussion som nu är lamslagen eller kortsluten.

Om vi följer principen att ansvar alltid till slut måste bäras av levande personer, så kan vi leta i första hand bland följande:
 • statsminister Fredrik Reinfeldt
 • utbildningsminister Jan Björklund
 • högskole- och forskningsminister Tobias Krantz
 • tidigare utbildningsminister Lars Leijonborg
 • tidigare skolminister Ibrahim Baylan
 • univ.kansler Anders Flodström
 • Skolverkets chef Per Thullberg
 • Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler
 • matematikprofessor X vid universitet Y 
 • matematikdidaktikprofessor X vid universitet Y
 • lärarutbildare X vid lärarhögskola Y
 • föreståndare för Nationellt Centrum för Matematikutbildning Beng Johansson
 • föreståndare för Umeå Forskningscentrum för Matematikdidatik Johan Lithner
 • ordförande i Svenska Nationalkommitten för Matematik Mikael Passare
 • ordförande i Svenska Matematikersamfundet Tobias Ekholm
 • ordförande i Teknikdelagationen Leif Johansson
 • ordförande i Lärarförbundet Eva-Lis Siren
 • ordförande i Lärarnas Riksförbund Mette Fjelkner.
Vad anser dessa personer om sitt ansvar för matematikutbildningen i landet?  Vem tar på sig ett huvudansvar? Vem anser att ansvaret är någon annans?

Ett mycket vanligt sätt att krypa undan ansvar, är att hänvisa neråt i organisationen om man 
är uppåt toppen, och uppåt om man är längre ner. Den som är på toppen kan påstå sig inte vara informerad om detaljer, och den som är insatt i detaljer kan påstå sig bara lyda order uppifrån. Med denna teknik kan ansvar helt undvikas, för personer i ansvarsställning. Detta funkar förvånansvärt ofta, men är lätt att genomskåda, om man bara vill...

Sum-up av Newsmillartikeln efter ett dygn
 • 1000 läsare
 • 42 kommentarer inkl mina egna svar
 • 52 millningar med 87% glad
 • ingen reaktion från universitetsmatematiker
 • ingen reaktion från lärarutbildare
 • ingen reaktion från skolpolitiker
 • kort sagt: ingen reaktion från personer med direkt ansvar för matematikutbildning
 • ingen reaktion från näringsliv, utbildning, forskning och förvaltning
 • ingen reaktion från fackförbund
 • kort sagt: ingen reaktion från avnämare
 • alla med ansvar direkt eller indirekt tiger och låtsas att de är osynliga
 • ingen vågar ifrågsätta Björklunds 525 milj rätt ut i sjön
 • en onormal instabil hotfull situation...när ett nytt år randas...
Konkret förslag till Björklund inför 2010: 
 • Vidareutbilda 5.000 matematiklärare i Matematik-IT för 100.000 kr/lärare = 500 milj. kr.
 • Låt sedan dessa lärare överföra sin nya kunskap till resten av lärarkåren.
 • Detta skulle ge en veritabel kick till både skola och samhälle, höja matematiklärarnas status och ge glada och kunniga elever.
 • Vad är det som hindrar Dig Jan Björklund från att använda skattebetalarnas pengar på detta meningsfulla sätt, istället för att kasta dom i sjön? 
 • Ditt beslut kan komma att avgöra valet 2010. Meningslös resursförstörelse är ingen valvinnare. Meningsfull reform kan vara en vinnare. Att satsa alla pengar på en halt häst är korkat och folkpartister har väl inte råd att vara så korkade, när 4% närmar sig?

måndag 28 december 2009

Om Lars Berns Analys av COP15

Lars Bern gör följande analys av COP15:
 • Mötet innebar det definitiva slutet för de nordatlantiska ländernas ledande ställning i världen. 
 • Det är uppenbart att världens två nya supermakter Kina och Indien sett västs intensiva klimatoffensiv som ett försök att bromsa deras starka ekonomiska utveckling. 
 • Västs ogenerade försök att behålla initiativet med hjälp av klimatpolitiken, genom att rigga någon sorts globalt styre runt FN har genomskådats. Varför skulle dessa stora länder acceptera att underordna sig ett genomkorrumperat FN som domineras av föredettingar från Andra Världskriget?
 • För Hu Jintao blev COP15 en fullständig framgång, medan Obama och EU led motsvarande nederlag. 
 • För EU och Sverige är utfallet av COP15 en katastrof. Sverige har på pseudovetenskapliga grunder lovat minska våra redan små koldioxidutsläpp i en utsträckning som kommer att bromsa vår ekonomiska utveckling och underminera vår konkurrenskraft, utan att få någon motprestation i utbyte vare sig av Kina, Indien eller USA. 
 • Löftena bygger på den bräckliga föreställningen om vår rikedom. Flertalet västländer är hårt skuldsatta, har stora underskott i sina statsfinanser och är starkt beroende av importerad olja och gas. I framtiden kommer de därtill att få betala betydligt mer för den importerade energin i konkurrens med allt rikare kineser och indier. Den ekvationen kommer inte att gå ihop!
 • Våra begränsade resurser bör läggas på fri forskning utan politisk programstyrning och på åtgärder för att möta eventuella effekter av verkliga klimatförändringar och andra allvarliga miljöproblem. 
Lars Bern ser samma dolda agenda bakom EUs klimatpolitik som jag själv anat: Begränsa användningen av fossil energi i utvecklingsländer, så att EU garanteras tillgång. Denna dolda agenda är nu avslöjad. Återstår att se hur EU och Sverige skall hantera denna nya situation...

Återstår att se hur KVA kommer att reagera. Kanske kommer KVA att börja följa vetenskapliga principer istället för politiska vindar...varvid IPCC torde upplösas...

När kommer KVA att titta på finsk TV som avslöjar Climategate bluffen?

söndag 27 december 2009

Homo Computans of the Read-Write-Execute Society

The recent book Shop Class as Soulcraft by Matthew B. Crawford sings praise to the happy productive engaged craftsman and repair mechanic in direct contact with realities in his shop filled with useful tools and spare parts, as compared to the unhappy unproductive alienated bureaucrat imprisoned in his cubicle filled with useless documents. 

This is Homo faber  = Man the Smith or Man the Maker or the working man using tools.

Homo faber is the craftsman of a pre-industrial society using tools in an inventive fashion according to his own inspiration, as compared the worker at the assembly line of the industrial society repeating a prescribed set of simple routine tasks without inspiration. Homo faber would then connect to Homo ludens, the playing man, while the worker at the assembly line would associate with Homo tristis, the sad man.

If now Homo faber has largely disappeared as production has become mechanized, one may ask if Homo faber may reappear today as the computer wiz using the computer as a tool in an active inventive way, as compared to a Homo consumans passively consuming whatever is presented on the screen. The modern Homo faber could then be 
 • Homo Computans =   the working man playing the computer.
Other possibilities are  Homo musicus  or Homo coquus = the cooking man.

Homo Computans would be representative of the interactive read-write-execute society now emerging  as the interactive web expands with blogs, youtube and facebook, as compared to the passive read-obey society of the 20th century with state-controled uni-directional radio and television channels. 

torsdag 24 december 2009

Gott Nytt År för Matematikutbildning

SvD vill inte ha min debattartikel Så Kan Mattekrisen Lösas och istället publicerades den i Ny Teknik. Själva temat, nämligen svensk matematikundervisning i fritt fall mot ständigt nya djup,
var det inget fel på: Dagen innan julafton publicerar SvD Brännpunkt ännu en larmrapport betitlad Regeringen slarvar bort mattereform av matematikerna Gerd Brandell, Ola Helenius och Olle Häggström, som kommer med följande analys och förslag:
 • Svenska elevers dåliga mattekunskaper är alarmerande. Grundorsaken är att alla, oavsett program, läser samma kurser. Resultatet blir ett kursinnehåll bestående av dåliga kompromisser.
 • Skolministern bör ge nya direktiv så att Skolverket kan uppdra åt sina experter att arbeta fram ett förslag med alternativa kurser för hela matematikämnet. Att en sådan modell kan skapas utan risk för inlåsningseffekter och utan extra kostnader har bland annat kommit fram under Skolverkets förberedande arbete med kursstrukturen.
Brandell, Helenius och Häggström är centralt placerade i svensk matematikutbildningspolitik, därav publiceringen i SvD, men har inget att komma med annat än tomma förhoppningar om att Skolverket nog skall klara biffen, den biff Skolverket så konsekvent har misslyckats med under lång tid. BHH tror uppenbarligen inte att undrens tid är förbi och frånkänner sig ansvar för sakernas tillstånd. Och inte ett ord om att Björklund föröder 525 miljoner i sin Matematiksatsning, pengar som skulle kunna ha lyft matematiken ur sitt svarta hål. Varför BHH så enkelt accepterar denna galenskap är svårt att förstå.

Vad som behövs är att universitetsmatematiker tar sitt ansvar. Jag väntar fortfarande på ett tecken att så är fallet. Tiden är mogen. Året är slut. Ett Nytt År väntar...

Matematiken är död. Leve Matematiken!

onsdag 23 december 2009

FN Tragik enligt Jan Eliasson

Förre utrikesministern och FN-ordföranden Jan Eliasson hotar  idag på DN Debatt med tragik om inte FN får uppfylla sin roll: 
 • Djupt tragiskt om inte FN skulle kunna spela en central roll i klimatfrågan.
 • Hur skall våra livs- och konsumtionsmönster förändras? Hur skall fattiga länder kompenseras? Alla dessa frågor ... inga svar.
 • Det är angeläget att söka behålla FN-formatet för klimatförhandlingen. 
 • FN riskerar annars att betraktas som irrelevant och helt ställas åt sidan. Det vore djupt ironiskt, ja tragiskt, om inte världsorganisationen spelade en central roll i en global ödesfråga.
 • Om inte en sådan arbetsfördelning och mobilisering kring de konkreta problemen sker riskerar vi nya besvikelser och misslyckanden. 
 • I dessa grumliga vatten frodas också farliga politiska krafter.
 • Det är då viktigt att regeringscheferna behåller nära kontakt med förhandlingsförloppet och ger stöd till FN:s generalsekreterare att genomföra Köpenhamns mötets slutsatser och göra dem juridiskt bindande. 
 • I många delar av världen – på Maldiverna, Grönland och, som jag själv sett, ökenutbredningens Afrikadrabbas människor i dag av klimatförändringen
 • Det visade sig i Köpenhamn att någon trovärdig plan B inte fanns...det finns ingen planet B.
Jan Eliasson talar som om Climategate inte inträffat, som om 1995 - IPCC fortfarande bär planetens klimatvetenskap, som om COP15 kollapsen inte var verklig, som om planeten har värmts upp sedan 1995... Men så är det ju inte...

Nobel Prize Winners and Climategate?

The British star reporter Zeinab Badawi from BBC tries to get a reaction on Climategate from
this years Laurates assembled in the Royal Bernadotte Library at Stockholm Castle for a Swedish Television show on Dec 22.  

Surprisingly, nobody expresses any anger or criticism over the violation of scientific principles
in Climategate. The common conclusion seems rather to be, to the disappointment of Badawi and the Swedish people,  that this is the way science is, in particular at the frontiers of knowledge as in the case of climate science: Nothing to get excited about. Over time incorrect results will be corrected, by possibly new incorrect results and so on. That's how science is advanced. 

The same relaxed attitude is taken by the Royal Swedish Academy of Sciences awarding Nobel Prizes: The Academy has made a statement on climate change in support of IPCC denying Climategate. The Academy and its Laurates thus seem to take the common standpoint that Climatgate is a non-event. 

It seems that from a Nobel Prize viewpoint, Climategate is considered as most uncommon, so improbable that it cannot have happened, and at the same time most common just following the standard of normal science. 

But if so, science has lost its most valuable asset and has become just like any other kind of more or less dirty business or politics. Or maybe it has always been like that?

söndag 20 december 2009

The Truth of Wikipedia and IPCC NonTruth

My own shocking disappointing experience with Wikipedia documented in Wikipedia Inquisition gets new actuality in the light of the recent posts on Watts Up With That on how Wikipedia controls the truth of climate science.

In the Wikipedia article on Global Warming the truth of IPCC is presented and skepticism
to climate alarmism gets three lines at the end. Climategate is not mentioned. 

The science of Wikipedia is controled by anonymous editors or wikipedians who control scientific truth to their taste. This violates the most fundamental principles of science of openness with the truth being defined by named living scientists held responsible for their scientific findings and claims.

The fact that scientific truth today is defined by the authority of closed societies of non-scientists, takes us back the Inquisition before the Enlightenment with religion defining the laws of physics of the World.

In this situation is absolutely essential that scientific institutions like the Royal Swedish Academy of Sciences adheres to principles of science instead of principles of non-science of Wikipedia and IPCC revealed  in Climategate and defended by Al Gore.

A tale of the ongoing battle between science and non-science is told in Climatgate: A 2000-page epic of science and skepticism Part 1 and Part 2 by Terence Corcoran. 

The collapse UN climate politics is described in The Party is Over.

BBC is finally moving in a direction of questioning AGW alarmism.

Assessments of Copenhagen gives a sum-up of the accomplishments of Obama and Brown.

Wall Street Journal reports that the carbon permits market slided into  €12.41 ($17.73) per metric ton Monday, while:
 • Investors in low-carbon or no-carbon energy technology, such as solar panels, wind turbines and nuclear power, say the prices for carbon permits must be much higher than current levels -- in some cases, as much as €60 a ton -- to make their systems cost-competitive with coal, oil or natural gas.
It does not look too good...It Is Time for Plan B...fredag 18 december 2009

Goodbye Swedish Engineering

Today we get the expected message that GM will shut down Saab. We recall our previous analysis: The fundamental reason is that Swedish engineering education is old-fashioned and ineffective. 

Now we hear clever people saying: OK, no problem, we can always produce something else than cars, since we have such a good engineering tradition in Sweden . Yes, we have traditional engineers, but not the modern engineering competence required today, because the education is old-fashioned. Not even Leif Johansson, chairman of Volvo AB and Teknikdelegationen, understands:
 • I am not to complain about the standard of Swedish engineering education. 
This is the basic problem: LJ is himself a product of a traditional engineering education, and is incapable of understanding what is today required to be competitive. If people in charge of Swedish industry cannot understand that Swedish engineering education cannot rest in tradition, but has to be modernized, then the consequence is that Swedish industry will be shut down. It is not even clear that we can shift to producing wheelbarrows if cars don't work out. Too bad, but who cares?

The next to go is Volvo Car, sold to Ford 10 years ago by Leif Johansson. Too bad, but...

The basic reason Swedish car industry is now being dismantled, is that it was sold out 10 years because Swedish industrial competence was no longer sufficient. Why? Old-fashioned education?

Sciencegate of Magical Thinking in Copenhagen

The World leaders assembled in Copenhagen could not agree on anything but begging the Earth to not warm up more than 2 degrees Celcius, without telling how this might be enforced upon the Earth. This reflects a somewhat alarming magical thinking of our leaders, far from any scientific enlightenment and rationality.

The World leaders thus passed a potentially dangerous tipping point with the push coming from the collapse of UN climate science in Climategate. In order to restore sound rational scientific thinking, which most people would ask for, it is necessary to restore the credibility of science and scientists. 

To this end it is necessary that scientific academies withdraw their unconditional support of the UN climate panel IPCC. Without such support IPCC will fall together with UN climate science and politics.

In particular, The Royal Swedish Academy of Sciences will have to revise its statement on climate change in support of IPCC. This statement is signed by 3 climate science experts in the Academy, but there is also a contradictory statement signed by 3 other climate science experts in the Academy. The score is thus even, and the withdrawal can come any time...stay tuned...

Science and scientific controversy is like a boxing match, where there can be only one winner
and compromise is not allowed. Either the Earth is flat or round, but not something in between. 

Obama came all the way from the US to give the World the following encouraging message:
 • You would not be here unless you – like me – were convinced that this danger is real. This is not fiction, this is science. Unchecked, climate change will pose unacceptable risks to our security, our economies, and our planet. That much we know.
 • Now, I believe that it's time for the nations and people of the world to come together behind a common purpose. We must choose action over inaction; the future over the past – with courage and faith, let us meet our responsibility to our people, and to the future of our planet. 
 • Thank you.
The logic is clear: Since people are there in Copenhagen, the danger is real. But this is again magical illogical thinking. The people understand this very well, and the leaders of World also of course, even if they do not admit it...the real agenda is different...

torsdag 17 december 2009

The Collapse of UN Climate Science and Politics

The UN climate politics is now collapsing in front of our eyes inside the Bella Conference Center of the Copenhagen Climate Change Summit, while the snowstorm and activist demonstrations rage outside. The collapse was triggered by Climategate showing the UN Climate Panel IPCC is based on scientific fraud.

The collapseY will not change global politics, but science in general and climate science in particular is hit by a strong blow. IPCC will be dismantled and the big governmental institutions behind IPCC must be reorganized; it is inconceivable that Phil Jones resumes his position.

Scientific academies and societies, including in particular the Royal Swedish Academy of Sciences, have to back off from their support of IPCC and regain credibility by resurrecting scientific standards with a clear distinction between science and politics.

It will be very interesting to follow the emergence of a new FEniCS rising from the ashes... 

It seems unlikely that Obama will get on Air Force One to Copenhagen, since he has nothing to deliver and nothing to gain. 

The witness by Patrick J. Michaels, formerly professor of environmental sciences at the University of Virginia (1980-2007) and now senior fellow at the Cato Institute, should be listened to by the Royal Swedish Academy in particular:
 • Few people understand the real significance of Climategate...But there's something much, much worse going on—a silencing of climate scientists, akin to filtering what goes in the bible, that will have consequences for public policy, including the Environmental Protection Agency's (EPA) recent categorization of carbon dioxide as a "pollutant.
 • "The bible I'm referring to, of course, is the refereed scientific literature. It's our canon, and it's all we have really had to go on in climate science (until the Internet has so rudely interrupted). When scientists make putative compendia of that literature, such as is done by the U.N. climate change panel every six years, the writers assume that the
 • peer-reviewed literature is a true and unbiased sample of the state of climate science.
 • That can no longer be the case. The alliance of scientists at East Anglia, Penn State and the University Corporation for Atmospheric Research (in Boulder, Colo.) has done its best to bias it.
Three leading climatologists in the Royal Swedish Academy have signed a letter to UN contradicting the official statement by the Royal Academy in support of IPCC and scientific consensus on AGW. This is the same filtering of scientists not believing in the bible as described by Michaels. This is very damaging to the very core of science.

onsdag 16 december 2009

Mathematics of COP15

The leaders of World are now assembling in Copenhagen to save the World from burn-up by transferring a certain amount of money from the rich to the poor world to help the poor go green. The big one question is: How much money?

Emission cut is secondary since it cannot be checked nor controled if violated.

UK Prime Minister Gordon Brown seeks to give a “final push” towards a global deal:
 • Over the next three days the leaders of almost every nation on earth will gather in Copenhagen. Their role; their opportunity; their responsibility: to shape the future of humanity. It is a defining moment.
Gordon Brown offers $300 million as start-up with a possible increase to $1-2 billon or about 0.5-1% of the UK budget deficit. Per year. If there are 5 billion poor people in the World, that would mean about 20 cents a year. Altogether from EU maybe $2 per year per poor person to go green. Altogether, from the rich world, say $5 per poor person per year to go green.

The trouble with CO2 emission is that everything counts: If a poor person uses a piece of wood to cook a meal, that adds to the total global emission. Supposing that an emissionfree meal would cost $1 extra, the $5 dollar would cover 5 days. But there are 360 more days in a year.

It means that the contemplated transfer to the poor world to go green, may be two orders of magnitude too small. With a cost $1 per day, which is still small, the yearly global cost would be $2 trillion about twice as much as the estimated 2010 budget deficit of the US.

The energy cost per person and day is about $5-10 in the rich world and  $1-2 in the poor world. To equilibrate + go green could require $10 trillion, to be compared with the US or EU 2008 GDP of about $15 trillion of a World total of $60 trillion. Thus the transfer would have to be of the same size as the US or EU GDP. Is it realistic?

No wonder that AP now reports that Climate talks deadlocked as clashes erupt outside.

Sweden offers $0.3 billion per year until 2012 to start go green for poor countries. New money? No, it is taken from the foreign aid budget intended for health care and education. Clever? 

Japan proposes a total of $5 billion a year until 2012, up from a EU bid of $3 billion. The gap to the required amount starting at $1000 billion = $1 trillion, is enormous. No wonder that no agreement will be reached. Climate alarmism is now collapsing as a result of a shaky scientific foundation incapable of carrying any economical weight.

The double hidden agenda of limiting the use of fossil fuel in poor countries in order to use it instead in rich countries, and using green money in poor countries for anything but climate, has now been uncovered, and confidence is at zero. 

If you don't buy this analysis right off, compare with what Janos Pasztor—the Director of U.N. secretary-general Ban Ki-moon’s Climate Change Support Team, says:
 • This is not a climate-change negotiation … It’s about something much more fundamental. It’s about economic strength.
 • The nations at the negotiation just have to slug it out.
According to The Heritage Foundation’s Steven Groves and Ben Lieberman, this should be interpreted as:
 • It is an international political debate over global redistribution of wealth and control of energy resources, masquerading as an environmental conference.

Varför Litar KVA på IPCC och Förnekar Climategate?

Idag publicerar DN Debatt KVAs tidigare climate statement i svensk översättning,  med motiveringen:
 • på grund av den debatt som pågår, med ofta vitt skilda ståndpunkter och mer eller mindre välgrundade påståenden. 
DN avslöjar som bakgrundsinformation: 
 • Enligt KVA har det funnits olika uppfattningar i vissa sakfrågor och texten är därför den svenska vetenskapliga expertisens "minsta gemensamma nämnare".
Min tidigare kritik av KVAs climate statement gäller naturligtvis också den svenska versionen. Den "minsta gemensamma nämnaren" innehåller följande kärnpunkt:
 • Klimatsystemets respons på yttre påverkan är komplex och kan på ett tillförlitligt sätt bara bestämmas för perioder som är flera decennier långa och för jorden eller halvkloten som helhet. Baserat på detaljerade teoretiska studier och modelleringar drar FN:s klimatpanel (IPCC) slutsatsen att den observerade uppvärmningen av klimatet från ungefär 1970 är i allmän överensstämmelse med ökningen av växthusgaser och aerosoler. Följaktligen menar IPCC att detta är den mest troliga orsaken bakom den nuvarande globala uppvärmningen.
Det märkliga med KVAs uttalande är att det vetenskapligt är ett icke-uttalande, där KVA enbart konstaterar  att IPCC påstår att människan är på väg att värma upp jorden till farliga nivåer.

KVA bekräftar på min fråga att det enbart handlar om ett konstaterande: KVA har inte gjort någon egen vetenskaplig bedömning av IPCCs påstående om AGW. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att KVAs uttalande är vetenskapligt tomt.

Frågorna presenterar sig själva:
KVA beskriver på sin hemsida uttalandet på följande sätt:
 • Akademien har formulerat ett uttalande om det vetenskapliga kunskapsläget gällande klimatförändringar. Uttalandet behandlar klimatförändringar från ett i huvudsak naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt framhålls vikten av att klimatfrågan ses i ett brett samhälleligt perspektiv.
Om något uttrycker KVA att det vetenskapliga kunskapsläget präglas av förvirring, samtidigt som KVA försäkrar oss om ett i huvudsak  naturvetenskapligt perspektiv, dock med antydan om politisk hänsyn via ett brett samhälleligt perspektiv.

KVAs slutkläm är fullkomligt förbluffande: KVA säger till svenska folket att  
 • ...inte avvakta en fördjupad förståelse av klimatsystemet innan samhället agerar...och vidtar kraftfulla åtgärder...
Men om man inte vet vad man skall göra, vilka kraftfulla åtgärder skall man då vidta?
Fler poliser? Stoppa biltrafiken?

Det finns mycket för KVA att förklara och reda ut. Har man gjort ett uttalande får man stå för det.

Ingenting i KVAs klimatuttalande tyder på att KVA skulle vara kompetent att dela ut Nobelpris i fysik ock kemi. Mitt tidigare förslag att detta borde tas över av IPCC, eftersom detta är auktoriteten för KVA, har fått förnyad aktaulitet.

KVA borde ta ställning till analysen av IPCCs Pachauris ovetenskap, den ovetenskap KVA nu ansluter sig till genom sitt oreserverade stöd av IPCC. 

tisdag 15 december 2009

Who Controls The Royal Swedish Academy of Sciences?

The Royal Swedish Academy of Sciences expresses that its statement in support of the climate alarmism of IPCC will not be changed because of Climategate, nor because three leading climate scientists in the Academy have signed a contradictory statement.

Since Swedish climate policy, now forcefully pushed by our Minister of Environment Andreas Carlgren leading EU through the Copenhagen Summit, rests on the statement by the Academy,
it seems necessary to seek to understand why the Academy is making a statement  in contradiction to its own scientific experts and prefers not to see Climategate as a violation of basic scientific principles. The question presents itself to what extent the Academy statement is a political statement resulting from political pressure? 

I believe it is in the interest of the Academy to make this clear, in order to maintain credibility as a scientific institution in charge of Nobel Prizes.

It is also necessary that the Academy takes a position as concerns the 100 reasons why climate change is natural listed by Daily Express. It will require a long statement for refutation. 

Concerning suspicions of scientific fraud in the inner circle behind the IPCC report, see Letter to Penn State University.

måndag 14 december 2009

Debattartikel i Ny Teknik: Så Kan Mattekrisen Lösas

Idag publicerar Ny Teknik min debattartikel IT-Matematik: Lösning på Mattekrisen.

För den läsare som vill ha mer information om IT-Matematik finns  detta utförligt utvecklat på denna blogg under mathematics education samt i  Googles My Book of Knols under Mathematics/Science Education

Ämnet är stort och viktigt, för många på många olika sätt. Hoppas många vill läsa och begrunda. Kommentarer emottages tacksamt!

Björklund vräker nu oansvarigt ut 525 miljoner till meningslös traditionell skolmatematisk cirkelrörelse. Dessa pengar satsade på IT-Matematik skulle kunna lyfta svensk skola ur 
sitt svarta hål. Jag kan inte förstå varför Björklund skulle välja meningslöst status quo framför meningsfull reform, om han bara förstår att reform utgör ett möjligt reellt alternativ. För att övertyga honom behövs fler röster än bara min.

Flera kommentarer ställer den relevant frågan om vad IT-Matematik är för något? Kort sagt är det den matematik som utnyttjas inom IT, dvs olika former av beräkningsmatematik som bygger på matematiska algoritmer utförda av datorns kraftfulla digitala processor, för 
 • sökning och sortering
 • skrift, tal, ljud, bild, film
 • simulering av verklig eller virtuell verklighet
 • datorspel
där de matematiska basverktygen är
 • numerisk geometri, calculus och linjär algebra
 • finita elementmetoder för differentialekvationer.
Sammanfattningsvis kan man se IT-Matematik som beräkningskärnan inom alla former av virtuell verklighet och datorspel, inklusive vetenskapens teorier. En matematisk kärna som med datorn som turbo erbjuder en enorm tillämpningspotential på många olika nivåer för många olika användare för många olika syften. En del av allt detta presenteras i My Book of Knols.

Nuvarande skolmatematik utnyttjar ingenting av denna inneboende potential hos matematik,
och erbjuder mest trivialiteter utan mening. 

Man hör ofta skeptiker till IT-Matematik säga att sålänge inte alla elever kan genomföra divisionsalgoritmen för stora hela tal, förenkla dubbelbråk eller lösa en andragradsekvation, vilket verkar omöjligt att uppnå, så kan och skall inget annat heller läras ut. 

Det är som att säga att sålänge inte alla elever kan elementa av latinsk grammatik, skall heller ingen engelska läras ut i skolan. 

För att komma runt detta Moment22 av trivialisering måste man kunna relativisera t o m lösning av andragradsekvationer och förstå att detta som isolerad matematisk teknik är både matematiskt ointressant/trivialt och tillämpningsmässigt hopplöst begränsat. 

Mot detta kan ställas en beräkningsalgoritm som tex fixpunktsiteration för lösning av godtycklig ekvation, som är både enklare att förstå, mer matematiskt intressant och mer tillämpningsbar. Om man bara har tillgång till dator, vilket ju alla elever har idag.

Matematik, speciellt olika former av beräkningsmatematik, 
 • är viktigt i vårt IT-samhälle
 • är viktigt för många som jobbar med IT av olika slag
 • som datorspel kan intressera många
 • är grunden för teknik och vetenskap.
Skolans uppgift är att ge eleverna ingång till matematiken i vårt moderna samhälle, men 
nuvarande skolmatematik missar detta mål.  Sorgligt och helt onödigt.

Mina kommentarer till 52 kommentarer samt 2 relaterade bloggar:
 • Flera förstår direkt: Linus Ericsson, Hamed, Fraz m fl.
 • Hades är ganska rolig! Bra perspektiv.
 • Några mattelärare hakar på med konkreta reformprogram. Go on!
 • Ingen universitetsmatematiker uttrycker någon tanke.
 • Speciellt ingen professor med huvudansvar för matematikutbildningen i landet.
 • Sålänge dessa herrar, ja det är bara herrar, inte bekänner färg, kan inga nya kort spelas och paralysen är komplett, medan Björklunds 525 miljonerna rinner rakt ut i sjön.
 • Antalet läsare per dag på min blogg är i snitt ca 100 och av mina Google: Knols ca 1000.
 • Antalet vetenskapliga/matematiska bloggar i den oändliga bloggosfären är mycket litet.
Läget är instabilt och vad som helst kan hända...till slut måste Björklund motivera sin
meningslösa kostsamma Matematiksatsning...och professorerna måste till slut ta sitt ansvar...
om dom vill sitta kvar på sina poster över längre mandatperiod...

En ny kandidatutbildning i Simuleringsteknik startar på KTH 2011. Denna utbildning bygger på en grund av IT-Matematik, som kan bli standard på teknisk högskola om några år. 

Men TeknikDelegationen har igenting att säga. Det verkar som om TD tycker det är helt OK att slänga 525 miljoner i sjön och fortsätta att låta en meningslös matematikutbildningen förstöra framtiden för unga människor och att låta svensk industri haverera pga en omodern ingenjörsutbildning. Men det är inte OK för alla de människor som drabbas av otillräcklig kompetens hos de som har ansvaret att leda ubildning, forskning och industri.

Ulf Persson ifrågasätter behovet av IT-Matematik i Den Nya Sköna Matematiken,
och blickar bakåt till ett 50-tal fyllt med andragradskurvor från antikens kägelsnitt.
UlfP är helt oberörd inför möjligheten att få 525 nya miljoner till meningsfull matematik.
Ingen annan matematikprofessor har heller visat något intresse. Coolt! Eller tror man att det handlar om 525 kronor och inte 525 miljoner kronor! En faktor på en miljon = 1.000.000!

UlfP får i kommentarer till sin artikel stöd av KTHs Arne Söderquist som väl uttrycker tunnelseendet och oförmågan att ta in verkligheten beskriven av tex JPT, som utgör kodex för universitetsmatematiker.

Ingen politiker visar heller några betänkligheter att kasta 525 miljoner i sjön. Det skulle behövas en Gunilla Carlsson på Utbildningsdepartmentet! Men Björklund är cool! Han vägrar träffa den ende matematikprofessorn i landet som visar intresse för matematikutbildning, men betalar villigt hundratals miljoner till alla matematikprofessorer som inte engagerar sig. Cool!
525 miljoner är vad regeringen nu satsar på att rädda Trollhättan från undergång. Varifrån dessa pengar skall tas är oklart. Kanske någon klurig ekonom ser en möjlighet...

Mina brev till Matematikersamfundet och Nationalkommitten för Matematik har naturligtvis inte besvarats eller föranlett någon reaktion från någon. Matematiker är coola! Men inte ens rena matematiker kan leva på luft. Hellre då gå under än modernisera. Det är som att insistera på hästskjuts istället för X2000: Skakigt och bara för ett fåtal!

Clever Empty Advocay by UK Science Community


A large group from the UK science community assembled by the Met Office, have signed the following statement in support of IPCC:
 • We, members of the UK science community, have the utmost confidence in the observational evidence for global warming and the scientific basis for concluding that it is due primarily to human activities. 
 • The evidence and the science are deep and extensive. They come from decades of painstaking and meticulous research, by many thousands of scientists across the world who adhere to the highest levels of professional integrity. 
 • That research has been subject to peer review and publication, providing traceability of the evidence and support for the scientific method.
 • The science of climate change draws on fundamental research from an increasing number of disciplines, many of which are represented here. 
 • As professional scientists, from students to senior professors, we uphold the findings of the IPCC Fourth Assessment Report, which concludes that ‘Warming of the climate system is unequivocal’ and that ‘Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations’.
It is remarkable that Climategate is not mentioned and that the statement is not signed by the key persons involved: Phil Jones, Keith Briffa, Bob Watson, Andrew Watson and Mike Hulme.
The impression is given that Climategate and these scientists have never existed. 

If we analyze the statement, we see how cleverly it is formulated in newspeak, by clever lawyers and not simple honest scientists: Superficially, it can be read as a clear support of IPCC alarmism, while in reality the support is almost empty: 
 • What is the meaning of "warming",  "climate system", "is unequivocal"
 • unequivocal = unambiguous: To just say that something is "unambiguous" does not make anything less ambiguous. A lawyer must understand this.
 • What is in fact the "observational evidence for global warming"? Hockeystick?
 • What is the conclusion of "most of the observed warming"? That the sealevel will rise 7 meters by melting polar caps in 10 years? 
 • What is the meaning of "findings of IPCC". Is IPCC a scientific research institution? Not a political UN Panel?
Will the Met Office succeed in overpowering climate alarmism skeptics by the mere number of scientists who have signed the empty statement? Of course not: A thousand times zero is still zero!

The number of signees from the Met Office is impressive, while the number of professors is of the same order of about 150, as have signed the skeptics letter to the UN. The game is pretty close...

At the same time BBC reports that the Copenhagen climate summit negotiations have been "suspended". Evidently G77 is walking out in protest with the motivation that
 • It has become clear that the Danish presidency - in the most undemocratic fashion - is advancing the interests of the developed countries at the expense of the balance of obligations between developed and developing countries.
No surprise of course.  It is now time for UK to send in their clever lawyers...waving the statement by the UK scientists...asking the developing World to listen and to be reasonable...and not use the fuel which could better be used in Europe...


It seems that the Met Office action comes too late: Media has already lost faith in global warming.

söndag 13 december 2009

DN om Climategate: Inga Tecken på Fusk

 • Det finns inga tecken på fusk.
 • East Anglia-universitetet har tillsatt en oberoende utredare som ska gå igenom de utpekade mejlen. 
 • Klimatforskningsavdelningens chef Phil Jones träder tillbaka från sin post tills utredningen är färdig.
 • FN:s klimatpanel IPCC har också tillsatt en utredning om mejlens innehåll. 
 • Men det finns inga tecken på fusk.
 • En rad andra tunga vetenskapliga institutioner och politiska ledare har uttalat sitt stöd för den etablerade vetenskapliga uppfattningen. 
 • Saudiarabien däremot har uttalat att hackerintrånget ändrar förutsättningarna för klimatdiskussionerna.
 • Det finns inga tecken på fusk.
 Anders Moberg, docent i meteorologi vid Stockholms universitet, säger enligt DN:
 • När forskare återskapar temperaturkurvor hundratals år tillbaka i tiden tittar de på trädringar, iskärnor, sediment från havsbotten, koraller, stalaktiter från grottor och andra indirekta metoder. Det kallas för proxy data. Men för de senaste 150 åren finns direkta mätningar från termometrar och andra instrument. De ger förstås mycket
 • bättre och säkrare värden. Proxydata har sina problem.
 • Det Phil Jones har gjort är att han har klistrat på instrumentella data på slutet, för att få en åskådlig och tydlig bild.
 • Det finns inget fusk, inget oärligt här.
 • Det vore mycket olyckligt om de två, huvudpersonerna Jones och Mann,  har bildat en pakt för att hålla ute forskare med avvikande uppfattning från IPCC.
 • Jag själv varit anställd vid Phil Jones institut för sju åtta år sedan. När den här affären har granskats av oberoende bedömare kommer de att komma fram till att inget fusk har förekommit. 
 • Klimatfrågan vilar på solid grund och ett stort antal forskare.
 • Men förhoppningsvis kan de stulna mejlen leda till en större öppenhet inom klimatforskningen i framtiden.
 • Men det finns inga tecken på fusk.
 • Phil Jones har klistrat på instrumentella data på slutet, för att få en åskådlig och tydlig bild.
Läs och begrunda. Hur kan DN ägna sig åt denna magnifika motsägande desinformation? 
Det finns inga tecken på ärlighet! Vilka är egentligen vi läsare av Sveriges största dagstidning?  Är vi fullkomligt enfaldiga? 

Jämför med tex MailOnline eller lyssna på Joseph D'Aleo. Begrunda, Karin Bojs och Anders Moberg, samt DNs läsare, frågan varför man skall läsa DN? För att få desinformation?

Återigen ser vi hur media hänvisar till att vetenskapliga institutioner, som KVA, har uttalat sitt stöd. För ovetenskaplig klimatalarmism? För att klippa och klistra i data? För att Climategate inte har inträffat? KVA måste förstå vad man lånar sig åt.

Vad vi nu bevittnar är vetenskapsmän, vetenskapsakademier och vetenskapsjournalister i full färd med att avsätta sig själva. Återstår att förklara vad som driver till detta?


DNs artikel har nu fått 300 kommentarer och 28 relaterade bloggposter, något som Bojs inte bevärdigar med ett enda eget ord som svar, förklaring eller förtydligande. Vilket hån mot alla de hundratals engagerade människor som reagerar på Bojs skriverier. Är själva meningen att först uppröra människor och locka dom att uttrycka sina tankar, men sedan lägga på luren i upphöjd oanträffbarhet,  som en medial envåldshärskare avskuren från folket bakom en ogenomtränglig mur? Är det ingen i DNs ledning som förstår att detta är helt galet? Den ledning som givit Bojs makten att bestämma vad DN skall sälja som vetenskaplig sanning. Något svar från någon?

torsdag 10 december 2009

Korrespondens med SVT om Mordhot

Här följer fortsättning på SVT Svarar om Stockholmsinititativets Påstådda Mordhot:

Claes Johnson: 
 • I Adaktusson 30/11 hör man Henrik Ekman SVT säga att SVT har antagit en viss policy för sin presentation av klimatfrågan. Vilken är denna policy?
 • Vidare hör man Erika Bjerström SVT säga om Stockholmsinitiative SI:
 • "Uppvärmingen är till 98% säkerställd. SI utnyttjar de resterande  2% väldigt skickligt med sina väldigt aggressiva lobbyinsatser. I Storbrittannien har klimatskeptiker mordhotat folk. Här i huset har SI attackerat kollegor och krävt att dom skall bli avskedade...det är väldigt svårt att föra en dialog med SI".
 • Är detta korrekt saklig och opartisk information?
Anja Hilden redaktionschef SVT Rapport:
 • Hej, jag är ledsen, men jag förstår inte vad du menar. SVT har ingen policy i klimatfrågan, det vore ju helt orimligt. Och menar du att Erika Bjerström sagt att SI har mordhotat folk?? Var skulle hon sagt det??
Claes Johnson: Som sagt, detta uttalas i TV8 Adaktusson 30/11. Ekman säger att SVT har en klimatpolicy. Bjerström säger att Stockholmsinitiativet har mordhotat folk i UK, och trakasserat folk på SVT. Lyssna och förklara!

Anja Hilden: Det kan jag inte. Jag har inte hunnit fördjupa mej och vet inte när jag kommer kunna göra det. Fredag? 

CJ: Fredag? Det är inte upp till mig att avgöra detta. Men att SVT har saker att förklara är uppenbart. SVT väljer själv hur man vill uppfylla sitt public service uppdrag.

AH: Självklart. Men jag är inte SVT, och jag är inte chef över varken Erika B eller Henrik E. Jag är på seminaium i fyra dagar, och jag måste ägna mej åt annat.

CJ: Tack för det Anja. Men då frågar jag: Vem på SVT ansvarar för vad SVTs reportrar säger?Den personen vill jag komma i kontakt med. Who is it?

AH: Erika B ligger under Aktuellt; dvs Eva Landahl. Henrik Ekman vet jag faktiskt inte - är inte han frilans nuförtiden? Hör han till Mitt i Naturen? Jag är ledsen, men jag har ingen koll på detta. 

Ja, vad skall man säga om detta? Professionellt?? Mitt i Naturen?? Naturligtvis har jag skrivit till Aktuellt men naturligtvis inte fått något svar. Är detta den Public Service vi vill ha för våra licensavgifter?

PS. Det påstådda  mordhotet kopplar osökt till vad Peter Foster skriver i Financial Post:
 • These guilty-until-proven-innocent villains have also been fingered by Canada’s warmist spinner-in-chief, Dr. Andrew Weaver. Dr. Weaver, who is Canada Research Chair in Climate Modelling and Analysis at the University of Victoria, claims that his office has been broken into twice, that colleagues have suffered hack attacks, and that mysterious men masquerading as technicians have attempted to penetrate the university’s data defences.
 • There have been no arrests, and there are no suspects, but Dr. Weaver has no problem pointing to the shadowy culpritsthe fossil fuel industry.
DS.

Här kommer respons från Henrik Ekman och Erika Bjerström via Anja Hilden

Henrik Ekman: 
 • Jag har fått ditt mejl vidarebefordrat till mig, och tänkte att jag kan ge dig ett personligt svar eftersom det var jag som uttalade mig i TV8. Vill du ha något slags mer officiellt SVT-svar får du vända dig till någon annan. 
 • I programmet försökte jag betona att jag inte tycker att man kan betrakta den vetenskapliga diskussionen om växthuseffekten som något slags politisk fråga där båda parter måste ges lika utrymme: 
 • Man kan inte ha en sorts rättvisa, som om det gäller ett riksdagsval. "Nu ska båda blocken få lika stort utrymme varje gång". Det ju snarare, vad är det för nya rön? Var är de publicerade nånstans? Vilka tidskrifter? Jag tror att det är det som väger tungt. Om man kan visa att "jo, vi hade faktiskt en stor story i Nature". Det skulle bli en jordbävning om man hade det, och den jordbävningen har inte jag sett. 
 • Mot den bakgrunden är jag inte särskilt kritisk mot att forskarvärldens dominerande tolkning av vad som sker med klimatet också dominerar i SVT:s utbud. Men samtidigt måste man ha en öppenhet för nya fakta som utmanar den dominerande bilden. Att det inte finns några eviga sanningar är kärnan i ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Samtidigt som politiker är tvingade att fatta beslut under osäkerhet - som i Köpenhamn. 
 • På TV8-reporterns fråga om SVT:s rapportering i klimatfrågor är tillräckligt ifrågasättande och balanserad svarade jag ordagrant: 
 • Man får väl vara ärlig och öppen och säga att visst är det en övervikt för synen att nånting väldigt oroande håller på att ske med klimatet. Och SVT har väl fattat policybeslut att satsa nu inför Köpenhamn, och i den satsningen finns väl inte så mycket ifrågasättande av själv grundteorin. Och det är väl nånting som diskuteras, det diskuteras väl inom huset också. Jag jobbar ju inte med nyhetsbevakningen, så jag står lite bredvid.
 • Förmodligen var mitt ordval olyckligt. "Policybeslut" låter nästan som om det handlade om ett politiskt ställningstagande. Men något policybeslut i stil med det du skriver, att "inför Köpenhamnsmötet kommer programutbudet inte vara ifrågasättande rörande CO2-hypotesen och de politiska ambitionerna med mötet", har jag absolut inte hört talas om. 
 • SVT satsar inför Köpenhamn, i bemärkelsen att man sänder fler program än annars om klimat. Sådana satsningar på teman görs då och då och kan gälla allt möjligt. Vad jag försökte säga i Adaktusson var att den satsningen knappast har ifrågasättande av hela grundteorin som utgångspunkt. Att SVT:s ledning skulle ha skickat ut nån sorts direktiv att programmen inte får vara ifrågasättande har jag inte hört talas om. 
 • Med vänlig hälsning,  Henrik Ekman 

Erika Bjerström (muntligt, ungefär): 
 • Erika Bjerström pekar på att det finns en liten vetenskaplig osäkerhet, men att världssamfundet valt att gå på klimatforskarnas rekommendationer. I det bortklippta svaret utvecklade hon hur det är livsviktigt för den fria forskningen att ha en öppen debatt och hur viktigt det är att forskningen inte politiseras . Mordhotet som hon syftade på har klimatskeptiker i Storbritannien stått bakom i samband med hackerskandalen mot East Anglia University.  Breven från  repr inom SI  hon syftade på har varit  av den karaktären att vi sett oss nödsakade skicka dem vidare till SVT:s säkerhetschef. 
Analys av dessa svar följer inom kort....

HE säger att det klimatpolicybeslut han talar om inte finns, egentligen. Kanske det, men talar man om trollen...

EB är tuffare och fortsätter via ombud sin kampanj mot SI med antydningar om mordhot, samt
ännu värre konkreta beskyllningar om hotbrev från SI, som skickats vidare till SVTs säkerhetschef. Om vi nu inte lever i ett Öst-Tyskland måste väl EB visa detta brev, eller i alla fall dess principiella innehåll?


onsdag 9 december 2009

Reformera Skolmatematiken! Sätt Professorerna i Arbete!

Så får vi då ytterligare en katastrofrapport om kraftig försämring av svenska elevers matematikkunskaper, denna gång från Skolverket. Någonting dåligt har blivit ännu mycket sämre och den absoluta nollpunkten måste vara nära.

Detta skall nu Jan Björklund fixa med ett halvårs extrautbildning av matematiklärare. 
Samma gamla räkning men med hårdare nypor. Detta kommer att ge liten utdelning under stor resursförstöring i pengar, elever och lärare.

Grundproblemet är att matematikundervisningen och matematiklärarutbildningen har tappat både mål, mening och innehåll och då hjälper det inte med att bara dra åt tumskruvarna. Bara mer lidande och inget mer lärande.

Jag har förgäves försökt få Björklund att förstå att matematikundervisningen måste reformeras till både innehåll, form och mening. Men Björklund vägrar att träffa mig och vill inte lyssna ens genom sina medarbetare. Istället vräker han ut 500 miljoner till gräsrotsmatematik utan mening. Oansvarigt! Meningslöst! Men Björklund framhärdar. En vinnande strategi inför valet nästa år? Knappast. 

Om det är något alla föräldrar kan förstå, så är det att skolmatematiken har gått i väggen och måste ges en ny riktning. Och det finns ju ganska många föräldrar som kan lägga sin röst för en meningsfull matematikundervisning, om det fanns på valsedeln. Eller hur Jan Björklund? Eller skall 4% gränsen passeras nästa år? Du hänger väl med på procenträkning?

Jag utvecklar mina argument i poster om mathematics education med ett förslag till reform av matematikundervisning = Matematik-IT.

Skolverketes rapport visar att elever ägnar matematik 1 timme i veckan utanför skoltid, medan datorn ägnas en stor del av denna tid. Detta visar att konceptet Matematik-IT erbjuder en gyllene möjlighet i ett hopplöst läge. Förstår Du inte detta Jan?

Idag serveras vi så ännu en chockrapport då landets tyngsta förträdare för utbildning och forskning inklusive Björn O Nilsson, huvudsekreterare i Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, på SvD Brännpunkt upplyser oss om att Sverige har hamnat på efterkälken, vilket förklaras på följande sätt: 
 • Svenska elevers kunskaper i matematik är inte tillräckliga. Idag sitter eleverna alldeles för ofta tysta och räknar för sig själva. Det är, enligt forskningen, ingen framgångsrik väg att gå.  
Enastående skicklig analys. Det är samma Björn O Nilsson som inte med ett ord besvarat det brev jag ställt till honom som medlem i Teknikdelegationen, trots upprepade försök att få en reaktion. Jag beskriver de negativa konsekvenserna av denna laid-back attityd i poster om Teknikdelegationen och Engineering Education Reform.

Min uppmaning till landets matematikprofessorer att göra skäl för sin lön och bära sitt ansvar för landets matematikundervisning, har inte den heller givit någon märkbar reaktion. Enligt dessa professorer är det helt OK att slänga ut 525 miljoner på totalt meningslös gräsrotsmatematik, miljoner som istället skulle kunna ha använts till meningsfull nödvändig reform av matematikundervisningen. Hur det är möjligt att vara så cool övergår mitt förstånd.
Det är inte att undra på att vi hamnar på efterkälken med ett sådant ledarskap. 

Om professorerna tog sitt  ansvaret, skulle denna utveckling kunna vändas. Det är ju bara att säga åt dem att så göra, Jan Björklund! Do it!

Jag har skrivit till SvD Brännpunkt och frågat om SvD är intresserat av en debattartikel som grundar sig på vad jag skriver på min blogg angående behov och möjlighet av reform av skolmatematiken. SvD har inte svarat, ännu...kanske är SvD bara intresserat av meningslösa
tomma debattartiklar...men läsarna kanske är intresserade av något konstruktivt?

Scientific Academies Controled by Authority

Over and over in the climate debate we hear politicians say that they rely on the authority of scientific academies such as the Royal Swedish Academy of Sciences as concerns AGW. This is logical since science is authoritarian in the sense that the truth is decided by scientists and not the people or politicians. Scientific truth is not determined by democratic vote by the people, but by scientific arguments between scientists. 

If the Earth is flat or not is not decided in a referendum or in a parliament. Nor is the outcome of a soccer match.

The term scientific consensus is thus in principle contradictory, since factual truth is not even within the group of scientists decided by majority voting, only by scientific facts and arguments using the scientific method.

In practice however, the term scientific consensus is used heavily as a support of AGW alarmism. It is thus claimed that there is scientific consensus on potentially catastrophical AGW on the basis that scientific academies support this view. 

This gives the Royal Swedish Academy the important role to decide the truth. So how is this done? By scientific arguments between knowledgable scientists using the scientific method? 

Unfortunately not, and this is very unfortunate for the credibility of science and scientists.
Instead of living up to its responsibility, the Royal Swedish Academy thus relies on the political IPCC panel. Now IPPC claims to rely on scientific consensus of scientific academies, but in reality relies on a small group of scientists, which are not using the scientific method as demonstrated in Climategate. 

This is a potentially very dangerous self-propelling system, where the control of scientific reason has been lost. This is what we now see happening in Copenhagen.

When a Royal Academy of Sciences turns from science to politics, its role is being lost. Why is then the Royal Academy giving up its most valuable asset: science and scientific credibility, threatening to eliminate itself?

Is this a crisis of science itself, or only the organization of science? Or both?

Is the Academy forced to support AGW alarmism by political pressure, or is the Academy tempted by monetary or other gains? Or is jit ust general indifference to scientific values?

Ingemar Nordin, professor of theory of science,  points to the fact that the Royal Swedish Academy is controled by authority, the authority of IPCC as concerns climate science. But scientists cannot, should not, be controled by authority, only by scientific facts and arguments. An academy controled by authority is not a Scientific Academy, but rather a religious College of Cardinals.

But there is hope: Today 141 climate scientists sends an open letter to UN Secretary General 
that the science is not settled: 
 • Therefore, there is no sound reason to impose expensive and restrictive public policy decisions on the peoples of the Earth without first providing convincing evidence that human activities are causing dangerous climate change beyond that resulting from natural causes. 
 • Before any precipitate action is taken, we must have solid observational data demonstrating that recent changes in climate differ substantially from changes observed in the past and are well in excess of normal variations caused by solar cycles, ocean currents, changes in the Earth's orbital parameters and other natural phenomena.
 • It is not the responsibility of ‘climate realist’ scientists to prove that dangerous human-caused climate change is not happening. Rather, it is those who propose that it is, and promote the allocation of massive investments to solve the supposed ‘problem’, who have the obligation to convincingly demonstrate that recent climate change is not of mostly natural origin and, if we do nothing, catastrophic change will ensue. To date, this they have utterly failed to do so.
The following members of the Royal Swedish Academy of Sciences have signed the letter
and thus disagree with the official statement of the Academy: David Gee, Wibjörn Karlen and Björn Malmgren.  

Thus there is no scientific consensus, not even within the Royal Academy, which can be used as support of political decisions.  This video by a 6-th grader showing no warming at rural sites and but some warming at urban sites,  should be watched by the Academy. It is all unraveling now!

To make this clear the Royal Academy has to stop giving in to the authority of IPCC.

You don't have to be a climate scientist to understand that climate science as a science has collapsed. Even politicians are able to understand this, unless they are driven by a hidden agenda to prevent poor countries to use fossil fuel. This is becoming increasingly understood by developing countries.

Roger Pielke's presentation at the Alternative Climate Conference in Copenhagen is now available. New York Times report from the event gives hope, for serious science and serious scientists.

The Royal Academy should also contemplate JoNovas The Climategate Virus.