onsdag 25 november 2020

From End of Physics to New Beginning

Quanta has a long article on Contemplating the End of Physics addressing the following key questions: 

  1. Has physics reached the limits of what we can discover? 
  2. Or are the possibilities only just beginning? 
It seems that the answer to 1. can be yes in the sense that the small Planck scales of string theory can only be reached with a particle collider of the size of the Universe, thus beyond any comprehension or rationality.

The answer to 2. is also yes, in the sense that digital simulation of physics is just beginning and there the possibilities seem endless. It connects to this idea expressed in the article:
  • The truth is, the realm of the smallest particles is not the only place you can find the fundamental laws of physics. They can also “emerge” out of the collective behavior of many constituents.
What digital simulation can do is exactly this: From simple laws by computation exhibit complex behaviour as emergence of complexity from simplicity. This is The World as Computation

The aspect of simplicity of basic laws and richness of phenomena connects to short computer codes with rich (long) output as a key element algorithmic complexity theory. 


måndag 16 november 2020

Inbjudan till NCM-Seminarium om DigiMat

Tordagen den 19/11 kl 16-17.30 presenterar jag DigiMat vid ett zoom-seminarium hos Nationellt Centrum för Matematik NCM. Gör anmälan för att följa/delta.

DigiMat är nytt läromedel som realiserar den nya läroplanen 2018 med programmering som del av matematikundervisningen i skolan. 

Seminariet vänder sig till alla lärare i matematik/teknik i grundskola och gymnasium. Nästa matematiklektion kan startas tillsammans med eleverna genom ett klick på DigiMat School.

Välkomna!

  

 

måndag 2 november 2020

DigiMat US Election 2020

Breaking News: DigiMat School is opening 

based on digital mathematics free from interference. Click US Election Betting top left and then arrow for new simulation/prediction.


 

söndag 1 november 2020

Grundlagsskydd mot Faktaresistens

Leif Levin, prof em i statskunskap, pläderar i dagens DN Debatt Ge forskningen skydd mot antidemokraterna:

  • Och inre fiender har börjat under­minera demokratin och fört utvecklingen i auktoritär riktning.
  • Allt färre länder visar sig vara oanfrätta. 
  • De auktoritära tendenserna är särskilt påfallande i  Kina...och USA.
  • Svenska politiker verkar ovilliga att använda grundlagen som skydd mot samtidens antidemokratiska och populistiska framstötar. För någon månad sedan misslyckades riksdagspartierna att enas om att ge public service ett grundlagsskydd mot politisk styrning.
  • Jag tycker det vore prydligt om vi då fick höra statsrådet något reflektera över det allvarliga läge som den globala demokratin hamnat i och universitetens möjligheter att bekämpa den faktaresistens som är förknippad med de auktoritära och populistiska tendenserna.
Levin talar inte om vilka som är de inre fienderna, vilka länder som är oanfrätta (Sverige, Andorra?), vilka som är antidemokratiska (utöver Kina och USA?), vilka som lider av faktaresistens (USA och NordKorea?), men antyder att det hela kopplar till populistiska framstötar och tendenser. Vi får själva gissa. Det är försåtligt. 

Men Levin talar också klarspråk: Faktaresistens skall bekämpas med hjälp av Grundlagen. Men det behövs inte: Public service fixar redan detta genom att via politisk styrning tala om för medborgarna vad som är fakta: Lyssna på Vetenskapsradion Klotet

Och Leif: Om nu public service skulle ges grundlagsskydd mot politisk styrning, så skulle ju Klotet stoppas  och faktaresistensen få fritt spelrum.  Så vad menar Du egentligen? Och vad är demokrati om inte populism i den meningen att folket, och inte bara eliten, har rätt att uttrycka åsikter (om fakta)? Och vad är den Globala Demokratin? Frågor till innehavaren (1972-2008) av den Skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap.

PS Den framstående tänkaren och författaren Sven-Eric Liedman meddelar svenska folket i DN Idé-Debatt (Åsikten får aldrig vara viktigare än insikten) att han kan skilja åsikt från insikt och minsann inte alls är någon dumbom:
  • År 2020 gör jag mig till ignorant och dumbom om jag ifrågasätter de människo­skapade klimatförändringarna.
  • ...vi som fortfarande har respekt för kunskaper måste uppbåda så mycket motstånd mot den pågående fördumningen som vi bara kan.
Men vilken insikt har Sven-Eric vad gäller dynamiken av jordens klimatförändringar utöver de åsikter som pumpas ut av DN med Greta i ledningen?