måndag 29 september 2014

S + MP: Obligatoriskt Gymnasium

S+ MP meddelar stolt att man kommit överens om om att utvidga skolplikten att omfatta även förskoleklass och gymnasium, inalles 13 årig obligatorisk skola för alla. Skälet upp ges vara
 • Många börjar gymnasiet, men när det blir lite motigt hoppar många unga av. 
 • Genom att göra gymnasiet obligatoriskt kan detta förhindras:
 • Alla resurser skall sättas in så fort någon är på väg att hoppa av.
Lärarfacket uppges jubla. I förslaget ingår obligatorisk matematikundervisning under 13 år, i de fyra räknesätten inklusive bråkräkning och regula de tri.  Alla resurser skall sättas in så fort någon elev härför visar bristande intresse eller färdighet. Efter 13årig skolplikt skall ingen svensk tveka inför uppgiften att räkna ut vad 1/2 + 1/3 blir, en för arbetslivet både nödvändig och tillräcklig kunskap.

S+MP förväntar sig en bred blocköverskridande överenskommelse med speciellt FP,  även om FP har diametralt motsatt uppfattning, ingen match för Stefan Löfvens med sin omvittnade förhandlingsfärdighet och 2åriga gymnasieutbildning i botten.

Den utvidgade 13åriga obligatoriska skolplikten kan ses som en kompensation för att under Alliansen värnplikten avskaffats, skatteplikten urholkats och det fria skolvalet exploderat, som en blivande svag regerings fromma förhoppning om att kunna stärka Staten och därmed finna en uppgift.

Återstår att se om S+MP kan anamma mitt förslag om reformerad skolmatematik som Matematik-IT.
Inte helt osannolikt. Obligatorisk Matematik-IT! Sveriges matematiker borde jubla!fredag 26 september 2014

Stefan Löfven: "Självfallet, Ja!"

Vid presskonferensen efter Stefan Löfvens möte med talmannen yttrade Löfven ordet "självfallet" eller "självfallet, ja" ca 37 gånger.  Man kan nu som väljare och medborgare i vårt lilla land ställa sig frågan om hur det kan vara så att i den synnerligen oklara, komplicerade och minst av allt självklara situation som vårt lilla land nu hamnat i, vår blivande nye statsminister väljer att komplettera nästan varje yttrande med ett emfatiskt: "Självfallet, Jaa!"

Misstanken inställer sig att det handlar om en form av magiskt tänkande: Genom att beskriva någonting de facto ingalunda självklart och i praktiken olösligt, med "självfallet, ja", så kommer allt att lösa sig till det bästa. Självfallet är det så.

måndag 15 september 2014

Matematisk Analys av Valet 2014

Valet 2014 kan sammanfattas sålunda:
 1. Moderaterna tappar 7% till SD, vilket gör att Alliansen förlorar makten och kollapsar.
 2. De rödgröna (S+MP+V) med samma katastrofala resultat som 2010 skall nu styra landet med Jimmie som tung vågmästare/spelare.
 3. Första prioritet enligt vad Löven utlovat kommer då att bli jakten på koldioxid med målet att reducera utsläppen med 90% samtidigt som kärnkraften avvecklas.

torsdag 11 september 2014

UN Declares Successful Control of Ozon Layer: Climate Next!


Washington Post happily reports that the Earth’s ozone layer is recovering:
 • The atmospheric layer that protects Earth’s inhabitants from the sun’s harmful ultraviolet rays is slowly rebuilding itself, according to a United Nations report published Wednesday.
 • Scientists credit the recovery to the phasing out of chemicals used in refrigerators, air conditioners and aerosol cans in the 1980s, ... through the Montreal Protocol,
 • “It’s a victory for diplomacy and for science and for the fact that we were able to work together,” said chemist Mario Molina, who won a Nobel Prize for his research into the ozone layer.
To UN this gives undisputable evidence that UN is capable of controling global climate by suitable protocols. After the observed declared undisputable success with the Montreal Protocol, the UN focus for world leaders now shifts to the Kyoto Protocol: And yes, the observed "hiatus" with no global warming over the last 18 years, gives similar strong evidence that UN is capable of controling not only the ozon layer, but also global temperatures. The fact that the hiatus is achieved with only a minor effect from the Kyoto Protocol, effectively followed only by Sweden, shows its undisputable operational power. The only trouble is an apparent conflict between the Montreal and Kyoto protocols:
 • Paradoxically, the heat-trapping greenhouse gases believed to contribute to global warming are actually helping rebuild the ozone layer. Paul A. Newman, who co-chairs the U.N. panel, told the AP higher levels of carbon dioxide and other gases help cool the upper stratosphere, which increases the amount of ozone.
Large scale climate engineering thus has its difficulties, like any strong medication possibly curing one disease while killing the patient by a side-effect.  We can only hope that UN is not capable of controling any aspect of global climate, by any UN protocol. There is reason to be hopeful...

måndag 8 september 2014

Stefan Löfven Lovar Minska CO2 Utsläpp med 90%

Stefan Löfven gav i valduellen i går följande besked till det svenska folket beträffande den kommande socialdemokratiska regeringens klimatpolitik:
 • Vi sätter ett tufft mål: 2050 skall vi ha minskat utsläppen med 90% och så sätter vi delmål för 2040, 2030...och så gör vi det på transportsektorn, i produktionen och i boendesektorn.
 • Sen ser vi till att agera därefter.
 • Jag säger inte att det inte går att köra bil i framtiden....men vi måste köra på bränslen som inte släpper ut CO2.
 • Kärnkraften skall avvecklas...men inte på ett sådant sätt att vi äventyrar våra jobb och vår industri...vi skall se till att ha säker tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser...vi har inga planer på att stänga kärnkraftverk, nej, men det kommer inte att bli några nya investeringar i kärnkraft...och det skall vara CO2-snålt...detta är mina ingångsvärden...
Bäva månde det svenska folket inför denna framtid...Och varför stod Lövfen på en liten orange pall under duellen? Vem hade ställt dit den och vad betydde färgen, för att inte tala om höjden på pallen?

Kejsar Haile Selassie medförde enligt Kapuscinski ett stor mängd kuddar av olika format på sina resor för att kunna lyftas till lämplig höjd vid sina möten med världens ledare. Har Stefan Löfven förberett sitt trontillträde med en uppsättning pallar av olika höjd för olika möten?