söndag 21 april 2019

Quantum Mechanics Still a Complete Mystery 1

Lee Smolins new book Einstein’s Unfinished Revolution (lecture here) repeats yet another time what every physicist already knows:
  • I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. (R. Feynman)
  • Quantum mechanics is magic. (Daniel Greenberger) 
  • Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real. (Niels Bohr) 
  • Those who are not shocked when they first come across quantum theory cannot possibly have understood it. (Niels Bohr) 
  • If you are not completely confused by quantum mechanics, you do not understand it. (John Wheeler)
  • If [quantum theory] is correct, it signifies the end of physics as a science. (Albert Einstein) 
  • I do not like [quantum mechanics], and I am sorry I ever had anything to do with it. (Erwin Schrödinger) 
  • Quantum mechanics makes absolutely no sense. (Roger Penrose)

måndag 15 april 2019

Greta Thunberg: Farlig Infantil Klimatpropaganda

Klimatalarmismen med Greta Thunberg som utvald portalfigur analyseras av av Klimatrealistene samt den franske filosofen Pascal Bruckner i en stor artikel i Le Figaro (som refereras här):
Läs och begrunda!

lördag 13 april 2019

Breakthrough: DigiMat Wins Vinnova Grant

My mathematics education reform program DigiMat together with Johan Jansson now takes a great leap forward by winning a 1.7 milj Skr grant from Vinnova:
A first version of DigiMat will be presented in the Fall 2019 in the form of a web course for Swedish mathematics teachers, and pupils. DigiMat offers a concrete realisation of the new national curriculum combining mathematics with programming. Our vision is to bring the joy and power of digital mathematics to young minds.  Stay tuned1 and tuned2 and recall this intro.

lördag 6 april 2019

Öppet Brev till Norges Statsminister om Klimatalarmismen

Nu har Klimatrealisternes Vetenskapliga Råd (där jag ingår) skickat ett brev till Norges Statsminister (se även här) om det bristande vetenskapliga underlaget för den klimatalarmism som dominerar politik och media med krav på en fossilfri värld, och som hotar med förödande konsekvenser för jordens fattiga flertal.

Ett liknande brev har tidigare skickats till Danmarks Statsminister. Dessa borde läsas även av Stefan Löven.