söndag 27 maj 2012

Videos från FreedomFest 12 maj 2012

Nu finns föredragen vid Freedomfest 2012 som video att ta del av, inkl mitt fördrag Staten och Vetenskapen, som beskriver sammanbrotten inom politik, vetenskap och kultur vilka gett upphov till det Orwellska Oceania som vi idag närmar oss med sanningen bestämd av Big Brothers i olika skepnader från Kungliga Vetenskapsakademien över Socialstyrelse och Skolverk till SVT och DN/SvD och Nya Moderater och Socialdemokrater.

onsdag 23 maj 2012

New Theory of Flight Submitted to AIAA


The  new mathematical theory of flight explaining why it is possible to fly developed together with Johan Hoffman and Johan Jansson has now been submitted to AIAA, The World's Forum for Aerospace Leadership and can be inspected as New Theory of Flight.

The new theory is backed with solid mathematics, physics, computation in close agreement with experimental observation.

The new theory shows in particular that the existing theory propagated in text books and university education based on Kutta-Zhukovsky circulation theory for lift and Prandtl's boundary layer theory for drag, is incorrect from both mathematical and physics point of view.

The new theory challenges a paradigm of fluid mechanics formed by Prandtl as The Father of Modern Fluid Mechanics, which has ruled uncontested for 100 years. We known by Kuhn's analysis of The Structure of Scientific Revolutions that a change of scientific paradigm is not a kids game and strong opposition to the New Theory is to be expected.

It is hard to believe that man learned to master flight during the 20th century based on a  mathematical theory which does not describe anything close to real physics, yet it so happened. This was only possible with a strict separation between theory and practice, which is against the first principle of science.

The New Theory has new strong support while the arguments of the Old Theory have not improved over 100 years as an indication of not strength but weakness. The New Theory requires major revisions of text books.

The review process by AIAA will be one of the battle grounds between the New and the Old Theory of Flight, and will reported.

My blog The Secret of Flight presents the New Theory in easily accessible form for a wider audience including background material and perspectives, see also Scientific Revolutions: New vs Old Theory.


måndag 14 maj 2012

Intryck från FreedomFest 12 maj

Några reflektioner stimulerade av föredragen under FreedomFest 2012:

Hemskola: Jonas Himmelstrand

Sverige är tillsammans med Tyskland (med lag från 1938) det enda demokratiskt styrda land som förbjuder hemundervisning där föräldrar själva undervisar sina barn istället för att skicka dem till kommunal eller godkänd friskola, detta oavsett föräldrarnas kompetens och engagemang och hemundervisningens kvalitet. Vad jag kan förstå strider detta emot Artikel 27 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna:
  • Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.
Anledningen till att hemundervisning är förbjuden i Sverige kan inte vara någon annat än en snedvriden jämlikhetsprincip där barn hemundervisade av engagerade föräldrar (eller guvernanter) skulle kunna få en orättvis konkurrensfördel jämfört med barn i den vanliga skolan, och att svenska samhället inte kan tillåta denna typ av orättvisa. 

Mat: Annika Dahlquist

Intressant och upplysande om LCHF,  verkar vettigt och något jag skall prova. Annikas berättelse om konsekvenserna av att inte tycka som man skall tycka var gripande men gav också hopp.

Pengar: Klaus Bernpainter

Banker kan nu skapa pengar digitalt ur intet genom knapptryckningar, ett system som garanteras av Sveriges Riksbank och som expanderat till höga nivåer och givit stigande bostadspriser. Det är svårt att se skillnaden mot att använda sedelpressen, statens gamla privilegium som numer anses icke tillåtet. Kombinerat med en låg ränta verkar detta finurliga sätt att skapa fiktiva pengar ödesbestämt att kollapsa förr eller senare. Jag antar att det är detta som Anders Borg ibland erkänner sig vara orolig för. 

onsdag 9 maj 2012

Föredrag vid FreedomFest 12/5: Staten och VetenskapenMitt föredrag Staten och Vetenskapen vid FreedomFest 2012 den 12 maj finns nu att ta del av som slides och som video.

Följ med på en spännande resa från Aristoteles till Kungliga Vetenskapsakademien av idag, över den vetenskapliga och politiska revolutionens tid till politikens och vetenskapens sammanbrott under 1900-talets modernitet och vidare in i Informationssamhället och mot Singulariteten.

onsdag 2 maj 2012

Få Sökande till SimuleringsTeknik KTH


Det nya kandidatprogrammet i SimuleringsTeknik (ST) vid KTH har bara 18 förstahandsökande till 40 platser.

ST var ursprungligen avsett att starta 2011 med BodyandSoul/Mathematical Simulation Technology som fundament med stoppades av politiska skäl av Science-skolan vid KTH, som kapade programmet och gav det samma bas av traditionell matematik som alla andra program vid KTH. Aktionen mot BodyandSoul utfördes genom en förtalskampanj mot min person i media planerad av Science-skolan med stöd av Rektor, beskrivet som KTH-gate.

ST planerades som en ny innovativ utbildning med nytt innehåll och ny form som skulle kunna attrahera nya studenter till all den nya simuleringsteknik som nu öppnas med matematisk beräkning som motor.

ST blev istället ett traditionellt program med traditionell metodik, utan nytt innehåll och nya studenter.

KTH har lyckats med bedriften att leda studenter bort från en utbildning med stor attraktionskraft.