torsdag 28 januari 2010

Climate Sensitivity and Feedback 4

Roy Spencer has a very interesting post on climate sensitivity: Evidence for Natural Climate Cycles in the IPCC Climate Models’ 20th Century Temperature Reconstructions:
 • This demonstrates one of the absurdities (Dick Lindzen’s term, as I recall) in the way current climate change theory works: For a given observed temperature change, the smaller the forcing that caused it, the greater the inferred sensitivity of the climate system.
 • But taken to its logical conclusion, this relationship between the strength of the forcing, and the inferred sensitivity of the climate system, leads to the absurd notion that an infinitesimally small forcing causes nearly infinite climate sensitivity(!) As I have mentioned before, this is analogous to an ancient tribe of people thinking their moral shortcomings were responsible for lightning, storms, and other whims of nature.
 • This absurdity is avoided if we simply admit that we do not know all of the natural forcings involved in climate change. And the greater the number of natural forcings involved, then the less we have to worry about human-caused global warming.
 • The IPCC, though, never points out this inherent source of bias in its reports. But the IPCC can not admit to scientific uncertainty…that would reduce the change of getting the energy policy changes they so desire.
Spencer shows the scientific/mathematical modeling absurdity of attributing temperature variations to one single factor (CO2 concentration) in the presence of natural variations not accounted for in the model. The more absurd, the more alarming. Or the other way around, the more alarming, the more absurd.

Even BBC and Nature is on this track: Temperature and CO2 feedback loop 'weaker than thought'.

As the snow storm rages outside, we see the Credibility Storm Brewing on Climate Change

And listen to Obamas State of the Union speech:
What we now are waiting for is feed-back on Climategate from the Royal Society and its little brother the Royal Swedish Academy, see Global Warming: The Collapse of a Grand Narrative!

tisdag 26 januari 2010

Presentation på Kunskapsskolan av Matematik-IT


Här följer inledning till min presentation vid Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum i Saltsjöbaden på inbjudan av Kurt Berndt om mitt program för förnyelse av matematikutbildning:
 • MATEMATIK-IT
som ansluter till min presentation vid Helsingfors Tekniska Högskola 26/10 2009:

Huvudfrågorna om Vad/Varför/Hur?, har nya svar i dagens IT-samhälle, som bygger på matematik, på IT-Matematik.

Vi observerar:
 • Latinet försvann från svensk skola på 60-talet när frågan om Vad/Varför? inte längre hade ett övertygande svar.
 • Frågan om Vad/Varför? har idag inga övertygande svar inom matematikutbildning.
 • Varken matematiker, matematiklärarutbildare, matematiklärare har svar.
 • Matematiken är nu på väg att följa latinet. Kollaps.
 • För varje år allt sämre resultat:
 • Ingen förstår varför.
 • Ingen vet vad som bör/kan göras, utom att backa
 • Bevis: Björklunds Matematiksatsning: 525 milj i sjön
 • Bevis: Bentley's Matematiska Djupanalys
 • Paralys: Kollaps vs Simulering
MATEMATIK: IT
Program för Matematik-IT på KTH:
Kärna:
 • Computational Solution of Differential Equations: FEM
 • Newton's 2nd Law: dv/dt=F/m
 • solid-fluid-elektro-gravitation-reaction-diffusion-convection
 • particles + forces = The World
Matematik på gymnasium och grundskola:
 • gymnasiematte förenklad version av högskolematte
 • grundskolematte förenklad version av gymnasiematte
 • ...
Grundelement:
 • tal, funktion, geometri, derivata, differentialekvation, integral,
 • partiklar + krafter: m dv/dt =F
 • simulering av Världen
 • i form av datorspel
Lösning till differentialekv
 • dv/dt = f(t) för t>0, v(0)=v0
som beräknas med tidsstegning:
 • v(n+1)=v(n)+f(n)dt, n=0,1,2,...
är integralen
 • v(T)=integralen(0,T)f(t)dt ~ sum(n=0,N)f(n)dt.
Matematik-IT
 • ger meningsfull baskunskap för alla
 • ger användbar specialkunskap för några/flera
 • ger läraren möjlig meningsfull roll
 • ger läraren status genom väsentlig användbar kunskap
 • visar konkret vad matematik är och kan användas till
 • konstruktiv matematik med dator som arbetshäst/turbo
 • learning-by-doing
 • öppet för självständigt arbete och eget lärande
 • stimulerar till utforskande
 • öppet mot samhället och IT
 • ger grund för förståelse av både verklig och virtuell värld
 • väcker intresse särskilt hos unga själar
 • är viktig för svensk skola som Kunskapsskola + Färdighetsskola
 • är viktig för Sverige som modern kunskaps/IT/teknik-nation
 • den skola som kan erbjuda Matematik-IT har ett försteg:
 • attraherar intresserade elever och erbjuder utmaningar/fördjupning
 • stimulerar ointresserade elever till färdigheter istället för misslyckande
 • nuvarande skolmatematik = negationen till ovanstående.

Rapport om mötet:

Kurt Berndt, professor i strukturbiokemi vid Karolinska Institutet, leder Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum inhyst i Stockholms anrika Observatorium i Saltsjöbaden, tillsammans med bl a Charles Sacialotto, ansvarig för spetsprogrammet i matematik, och Ana-Cabballero-Herrera med ansvar för nyutveckling.

Jag föreslog samarbete med det nya programmet i Simuleringsteknik KTH,  med test
av den nya versionen av Body&Soul på gymnasienivå.  Alla var intresserade av de nya möjligheter som nu finns att ge en meningsfull engagerande matematikundervisning. Återkommer om detta.

fredag 22 januari 2010

The Royal Swedish Academy Against the Wall

The UK Parliament Science and Technology Committee today announces an inquiry into the unauthorised publication of data, emails and documents relating to the work of the Climatic Research Unit (CRU) at the University of East Anglia (UEA). The Committee has agreed to examine and invite written submissions on three questions:
 • What are the implications of the disclosures for the integrity of scientific research?
 • Are the terms of reference and scope of the Independent Review announced on 3 December 2009 by UEA adequate?
 • How independent are the other two international data sets?
The Royal Swedish Academy of Sciences made a statement expressing full support of IPCC prior to Cliamategate. This statement forms the scientific basis of the climate politics of the Swedish government. The pressure on the Royal Academy to revise its statement is now reaching boiling point and a release of pressure is necessary. Silence and do-nothing is no longer an option. Even Swedish Public Radio is now reporting about the fall of IPCC.

When will the Royal Academy come out and tell the truth to the Swedish government and people? Tomorrow or on Monday? The Academy still must be believed to believe in IPCCs Pachauri who's credibility no longer can be believed to exist.

The scientific avalanche triggered by Climategate is now rolling and even the Royals have to get moving...when?

torsdag 21 januari 2010

Matematisk Djupanalys

Per-Olof Bentley presenterar i Skolverkets Analysrapport TILL 336 en Djupanalys av hur eleverna i gymnasie skolan förstår centrala begrepp i matematiken i anslutning till TIMSS. Bentley meddelar svenska folket:
 • Svenska gymnasieelevers kunskaper som de framstod i TIMSS 19951 har försämrats i TIMSS Advanced 2008. En avgörande fråga att besvara är, vilka orsakerna till detta kan vara.
 • Undervisningen och elevernas kunskaper hade en tydlig inriktning på procedurer utan någon särskild begreppslig förståelse. De svenska eleverna jämfördes också med eleverna i Hong Kong och Taiwan, vilka ligger bland de mest högpresterande i TIMSS-mätningarna.
 • Funktioners kontinuitet är ett annat område inom vilket elever har diffusa uppfattningar. Den dynamiska uppfattningen av gränsvärde, att om x går mot a så närmar sig f (x) värdet A men når det aldrig, har visat sig vara problematisk.

Gymnasiematematiken är en förenklad variant av högskolematematiken= inledande differentialkalkyl och analytisk geometri (funktion, derivata, integral, trigonometri), som repeteras under först året vid tex teknisk högskola.

Bentley's slutsats att huvudproblemet är procedurer utan begreppslig förståelse, uttrycker den genuina vilsenhet som präglar både högskolans och skolan matematik (eftersom skolan speglar högskolan): Matematiklärarna vet inte längre varför, med vilket syfte, de olika kursmomenten skall läras ut. Och utan svar på varför, kan ingen egentlig begreppsförståelse uppnås. Inte heller läraren förstår varför begreppen gränsvärde och kontinuitet definieras på det sätt som är brukligt.

Inte heller Bentley vet varför, annat än att det ingår i TIMSS-testen, men verkar ana att det är något skumt med den dynamiska uppfattningen av gränsvärde, som är ett nytt matematiskt begrepp förmodligen uppfunnet av matematikdidatiker i ett fruktlöst försök att förklara något som man inte förstår. Men om didaktikern/läraren inte förstår, hur skall då eleven kunna förstå?

När inte skolan längre kunde motivera varför latin skulle läras ut, så försvann latin från schemat. Om inte matematiker och matematikdidaktiker kan svara på frågan om varför, så kommer matematik att försvinna från schemat. Det är vad som nu håller på att ske.

Men svensk skola utan matematik skulle inte vara en bra grund för Sverige som kunskaps och IT-nation. Det viktiga för alla ansvariga är nu att inse följande:
 • IT-samhället bygger på matematik, närmare bestämt på IT-Matematik.
 • IT-Matematik har därmed ett klart svar på frågan om Varför?
 • Högskolans och skolans matematik borde reformeras till IT-Matematik.
 • En sådan reform skulle återge matematikämnet mening och innehåll.
 • IT-Matematik kan bli en avgörade valfråga.

Filling Holes of Climate Models

The Nature article The Real Holes in Climate Science by Quirin Schiermeier, seeks to fill in the holes after Climategate by assuring us that:
 • Like any other field, research on climate change has some fundamental gaps, although not the ones typically claimed by sceptics.
 • A fuller reading of the e-mails from CRU in Norwich, UK, does show a sobering amount of rude behaviour and verbal faux pas, but nothing that challenges the scientific consensus of climate change.
 • But this climate of suspicion we're working in is insane. It's really drowning our ability to soberly communicate gaps in our science when some people cry 'fraud' and 'misconduct' for the slightest reasons. (Gavin Schmidt)
 • The sad truth of climate science is that the most crucial information is the least reliable.
 • Climate scientists think that a main weakness of their models is their limited ability to simulate vertical air movement, such as convection in the tropics that lifts humid air into the atmosphere.
 • IPCC's key statement — that most of the warming since the mid-twentieth century is "very likely" to be due to human-caused increases in greenhouse-gas concentration remains solid because it rests on multiple lines of evidence from different teams examining many aspects of the climate system, says Susan Solomon, the former co-chair of the IPCC team that produced the 2007 physical science report and a climate researcher with the US National Oceanic and Atmospheric Administration in Boulder, Colorado.
 • The IPCC's team of scientists, Solomon says, would not have said that warming is unequivocal based on a single line of evidence — even if came from Moses himself.
Nature thus seeks to give its readers the impression that Climategate has not happened: IPCC business as usual! Convincing? No.

The interesting information is that the main weakness of current climate simulation models is their limited ability to account for vertical air motion. We have pointed out that this is an unnecessary limitation, which can be removed by solving the full 3d Navier-Stokes equations, instead of some reduced version with vertical averaging, a possibility which we are now exploring, and which will be included in the next generation of climate models...

Maybe such new climate models will be able to offer us some meaningful information...


The Analysis of Climategate by John Costello gives a clear view of a dark moment of science with scientific malpractice. It should be read and contemplated by many, including the Royal Swedish Academy of Sciences.

The Analysis compares science to justice: You cannot prove that you are innocent if accused of something, but a trial concerns the different question if it can be proved that you are guilty. Similarly, in science it is impossible to prove that a synthetic statement about nature is correct, but it may be possible to prove that it is incorrect. Incorrectness is what Climategate is about.

a year...For a summary of 2009, read Monckton's report.

måndag 18 januari 2010

Wibjörn Karlen i Studio Ett

Studio Ett P1 ställde idag klimatalarmist professor Michael Tjernström mot klimatforskare professor Wibjörn Karlen under rubriken Klimathot eller klimatbluff? med frågan Vem skall man tro på?

Forskare mot forskare utan konsensus. Koldioxid farligt eller ej? Vem skall vi tro på? Sveriges Radio fäller avgörandet med hjälp av Ekots miljöreporter Ingrid Gustavsson som förklarar för svenska folket:
 • Wibjörn är ju en mycket kunnig, på sitt område, men det här handlar ju en mycket bredare forskning och det har ju kommit väldigt mycket ny forskning också...
 • Man tittar ju nu på liksom olika saker som skulle kunna ta en vändning som man är rädd för att det skall göra, med tröskeleffekter alltså...
 • En sak som ju är odiskutabel är att koldioxid leder till försurning av havet med förödande konsekvenser för en del skelettbildande djur...
 • Det är ju så brett det här...så komplicerat...så forskningen är aldrig färdig...
 • (Reportern frågar: Vem kan man då lita på?)
 • Om man lyssnar på om man säger (skratt) majoriteten av forskare som publicerat sina studier i internationella tidskrifter och sedan har blivit granskade fram och tillbaka i FNs klimatpanels rapporter, så tror jag nog att man kan lita mer på det... (och inte på Wibjörn Karlen alltså)
 • Det är många forskare som uttalar sig i klimatfrågan visar sig vara forskare i helt andra discipliner som inte alls har nåt med klimatforskning att göra...(stämmer väl på mig själv och på Pachauri)...
Så avgör då SRs miljöreporter den vetenskapliga frågan, medan vetenskapsmännen fortfarande inte är eniga. Men är det verkligen förenligt med SRs public-service uppdrag att SR agerar överdomare i vetenskapliga frågor. Det passar väl VR bättre? Eller KVA, för den delen. Eller forskarsamhället.

Men det är ju ett enormt steg framåt att SR överhuvudtaget släpper in Wibjörn och låter ställa frågan: Vem skall man tro på när forskarna är oeniga? Intressant fråga. Det fina med vetenskap är att det går att avgöra vem som har fel, om än inte vem som har rätt, eller att det går att enas om att man inte vet. Processen pågår...Daily Express skriver...


IT i Skolan i Dagens Studio Ett

Dagens StudioEtt tar upp frågan om IT i skolan. Vid Fisksätraskolan får alla elever en laptop när de börjar skolan, och entusiastiska lärare berättar om hur undervisningen på detta sätt vitaliseras. Alla blir gladare och lär sig mer!

Peter Carlberg IT-expert på Skolverket svarar trevande på om IT är någonting för svensk skola.
Carlberg säger att i England satsar man stort på IT i skolan, men vet inte vad gäller Sverige. Ett huvudproblem är att lärarna inte har IT-utbildning, och Carlberg ser ingen lösning på detta.

 • Stoppa Björklunds meningslösa Matematiksatsning på 525 miljoner, och satsa dessa pengar istället på Matematik-IT. Detta skulle kunna ge svensk skola en verklig knuff framåt. Varför skall Sverige inte kunna vara en IT/kunskapsnation när England och Indien kan?
Socialdemokraternas Marie Granlund, vice ordf. i Utbildningsutskottet, har hört av sig, och önskar träffa mig för diskussion om Matematik-IT.

Kanske det börjar röra på sig trots allt en smula, inför valet: Matematik-IT som för Sverige upp på banan som IT och kunskapsnation, efter Björklunds dikeskörning. Vilket parti vill satsa på denna säkra vinnare?


söndag 17 januari 2010

Skolan som Valfråga: Matematik-IT

PJ Anders Linder skriver idag på SvDs ledarsida under titeln Kunskapsskolan står på spel:
 • Politiker, ekonomer och företagsledare är oeniga om det mesta, men de är rörande överens om värdet av utbildning. Det är ingen slump att Globaliseringsrådet – med ledamöter från akademi, fack, näringsliv och politik – öppnar sin slutrapport just med förslagen om hur Sverige ska stärkas som kunskapsnation.
 • Enigheten om utbildningens värde betyder inte att det råder enighet om en värdefull utbildningspolitik. Tvärtom är det väldigt mycket som står på spel i höstens val.
Ja, det är mycket som står på spel: Sveriges vara eller icke-vara som kunskapsnation.

Svensk skola har gått in i väggen och de ansvariga är paralyserade av rapporter om svenska elevers snabbt försämrade skolprestationer, inte minst i matematik. Paralysen kommer till fullt uttryck i Björklunds Matematiksatsning på 525 milj kr att spridas jämnt över landets kommuner och gräsrötter i ett sista försök att hitta ett halmstrå till räddning. 100 milj är redan förbrukade utan synbar minsta grodd, och 200 nya miljoner väntar nu på att malas ner i myllan till noll effekt.

En kunskapsnation måste idag också vara en IT-nation. IT måste finnas på schemat från unga år, men svenska skola lever med en 50-talsvision utan IT, en vision som inte längre ger elever en meningsfull skolgång, varken teoretiskt eller praktiskt inriktade elever. Alla behöver IT och och en skola med IT öppnar helt nya möjligheter till meningsfullt lärande och utveckling.

Björklunds 525 milj satsade på kombinationen Matematik-IT skulle kunna ge svensk skola ett verkligt lyft. Detta skulle kunna utgöra en konkret valfråga, där valet står mellan en meningslös, hopplös, destruktiv, diffus, tillbakablickande politik och en meningfull, hoppfull, konstruktiv, konkret, framåtsyftande politik.

Kunskapskanalen visar ikväll kl 20.00 hur IT effektivt kan föra ut information, inspiration och motivation till Afrikas fattiga landsbygd och skolor. Samma teknik kan hjälpa skolan i Sverige ur sin paralys.

Jag hoppas att några politiskt ansvariga, opinonsbildare eller ledarskribenter kan nappa på detta och ta upp till diskussion vad Matematik-IT kan erbjuda.

Eftersom PJ Anders Linder så månar om Sverige som kunskapsnation, kanske PJ är en sådan person? Kan vi få en ledare om Matematik-IT, please?

Delegationen arrangerar en konferens om ingenjörsutbildningarnas fortsatta utveckling och attraktionskraft den 19 januari 2010:
 • Nya ingenjörsroller – utmaningar och möjligheter
 • En konferens om ingenjörsutbildningarnas fortsatta utveckling och attraktionskraft.
 • Konferensens moderator Karin Adelsköld är komiker.
Ingenting om IT, ingenting om Matematik-IT. LJ svarar överhuvud taget inte på tilltal. Vad bryr sig LJ om Sverige som kunskapsnation? Har väl fullt upp med att klamra sig fast vid VD-stolen.

torsdag 14 januari 2010

Bristande Förkunskaper i Matematik, Igen!

Per-Olof Bentley, universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet, låter via dagens P1 Nyheter meddela svenska folket att de stora problem som skolmatematiken brottas med beror på elevers bristande förkunskaper från tidigare årskurser. Dessa bristande förkunskaper propageras genom hela studiegången även upp till universitetsutbildning för matematiklärare, som alltså inte heller har de förkunskaper som anses behövas för att komma igenom grundskola. En ond cirkel, där roten till det onda hela tiden kan sökas i tidigare studier ända ner till vaggan. En ond kedja utan hopp. En av matematiker och matematikdidaktiker omhuldad problemformulering som saknar lösning.

Bentley chockar först med följande skräckrapport:
 • Vi har sett i Lilla Edet bland annat där vi haft projekt i matematik, att där har elever kunnat sitta tre-fyra år och övat in felaktigheter utan att någon upptäckt det.
Och ger sedan följande klargörande analys:
 • Den svenska matematikundervisningen är procedurinriktad. Det innebär hårdraget att eleverna lär sig att behärska matematiska metoder men saknar kunskap om var och varför de används.
Det enda lilla hopp Bently kan leverera i detta kompakta mörker, är:
 • Eleverna i Hongkong och Taiwan, som presterar högst i de internationella jämförelserna, ägnar mycket mer av sin fritid åt matte än svenska elever. Och det finns mycket i deras syn på undervisning som den svenska skolan skulle kunna ta efter.
Bentley är som universitetslektor i matematikdidaktik ansvarig för den nuvarande katastrofen, men har inget att komma med, och vill bara som Björklund drömma sig tillbaka till ett 50-tal då alla elever flitigt och korrekt löste sin reguladetri och andragradsekvationer sida upp och sida ner, utan att då heller förstå varför.

Hoppet går nu till Mona, som kanske kanske är beredd att något hoppfullt titta framåt, på alla de nya möjligheter som Matematik-IT erbjuder. Istället för bara hopplöst bakåt som Bentley och Björklund.

Bentleys analys ges ett tyst godkännande av högskolans matematiker, som samfällt tiger och uppgivet låter matematikundervisningen kollapsa inför allas ögon. Men vad skall vi ha högskolematematiker till om inte för att ansvara för att matematikundervisningen i landet inte bara är meningslös resursförstörelse?

Matematiklärarna tiger också eftersom de är förklarade okunniga och obegåvade av tigande högskolematematiker. Det kan inte vara roligt att vara matematiklärare idag. Och eleverna har naturligtvis ingen talan. Dom har ju för dåliga förkunskaper för att kunna säga något vettigt.

Men det finns en svaghet med tigande. ALLA måste tiga för att det skall funka. Det räcker med stöd för min kritik och framtidsvision av EN enda nyckelperson för att förlamningen skall släppa. EN. Vem?

Skolverket meddelar att det nu finns nya friska miljoner att söka i Björklunds Matematiksatsning. 525 miljoner helt bortkastade, pengar som rätt använda skulle kunna lyfta svensk skola ur sitt svarta matematikhål. Men ingen bryr sig. Ingen protesterar. Paralysen är total. Det skulle räcka med EN nyckelperson som sa något. EN mening av EN person. När?


Svar från Mona på Öppet Brev om Matematik-IT

Jag har fått följande svar på mitt öppna brev till Mona Sahlin:

Hej Claes

Tack för ditt mail och ditt öppna brev angående matematik-IT som valfråga.
Mona Sahlin har tagit del av ditt brev och jag har fått hennes förtroende
att svara på det.

Mona Sahlin delar din frustration över den nuvarande regeringens politiska
prioriteringar inom skolområdet. För oss socialdemokrater kan svaret på de
utmaningar som den svenska skolan står inför, inte handla om att återgå
till en gammaldags skola med auktoritära drag och gammal pedagogik.

Under åren i opposition har vi lagt ned mycket kraft på att förändra och
utveckla vår skolpolitik. I det arbetet har vi lyssnat på många som har
erfarenheter och idéer om hur den svenska skolan kan och bör utvecklas.
Våra främsta företrädare inom utbildningsområdet tar gärna del av dina
synpunkter och förslag på hur matematikutbildningen kan förbättras. Jag har
därför skickat en kopia på ditt brev och till Marie Granlund, som är
Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor.

Tack för att du tog dig tid att skriva i denna angelägna fråga.

Med vänlig hälsning

Mikael Sundesten
Socialdemokraterna i riksdagen

Ser man på: Kanske Matematik-IT kan bli en valfråga, kanske t o m avgöra valet. Skall bli intressant att se vad Marie Granlund kommer att säga. Framåt med Mona, bakåt med Janne? Stay tuned...

tisdag 12 januari 2010

Climate Sensitivity and Feedback 3

The Reference Frame reports on criticism of the Lindzen-Choi article on climate sensitivity including Spencer and a group of four connected to IPCC headed by Trenberth.

Climate sensitivity measures the change in global temperature under changes of heat forcing,
and can only be assessed using climate models, because controled experiments are impossible.

I have in previous posts questioned if the simple ode-model used by Lindzen-Choi is capable of giving information on feed-back, positive or negative, underlying climate sensitivity, as illustrated by Spencer. However, it may be possible that full 3d pde-models capturing the turbulent transport of heat in atmosphere and ocean, can serve this purpose...

But as of now experts cannot tell if we are now entering a new cooling period in some form of multi-decadal oscillation MDO following the cooling from 1940s - 1970s and warming
1970s - 2000 and neither 2000-2010.

I agree with Pielke that accurate long-term climate prediction without accurate short-time seasonal prediction, cannot be expected. To claim as the UK Met Office does, that this is possible, seems to lack scientific mathematical support.

Open Letter to the Royal Swedish Academy of Sciences?

The open letter to Archbishop Vincent Nichols, Westminster Cathedral, from R.C.E. Wyndham, which could also be directed to the Royal Swedish Academy of Sciences, states in expressive wording:
 • To those who come to “Climate Change” with open eyes (not to mention open minds), it merely constitutes a trend - as unmistakeable as tracks in the snow, the cupidity and mendacity of politicians, the poltroonery of establishment scientists and their journalistic lapdogs or the catastrophist phantasmagoria of anthropogenic global warming pseudo-environmentalists.
 • Furthermore, the perception is strengthened to the point of absolute confirmation by the predictions of dissenting mavericks. These renegades, unashamed in the face of understandable vexation and vilification from practitioners of orthodox purity, obdurately persist in pursuing rigorous, replicable science. This, naturally, is an outrage, which one would not hesitate to condemn save for one small but inconvenient circumstance. They make a furtive and disreputable virtue of repeatedly being right!
 • Then - to use the inevitable cliché - we have Climategate. And, dare it be said, for those such as yourself, in the vanguard of so called “faith communities”, who arrogate to themselves the role of moral leadership, this gives rise to serious questions, does it not?
 • Indeed, in many ways, "Climategate" is less about the "science" - which anyway is garbage - than it is about the integrity of the scientific process, an issue of immensely greater ethical significance for all who value truth as well as democratic accountability. AGW science has been exposed as a fraud, by far the gravest in the entire history of science.
 • The AGW hypothesis itself is no better than a glib and distorted misrepresentation of a 100 year old speculation relating to the so-called Greenhouse Effect allied to invented evidence concocted within the guts of a computer by individuals with a predetermined agenda coupled with huge personal vested interests - financial and otherwise.
 • We now know unequivocally that not just the notorious Mann, Bradley Hughes hockey stick, beloved of AGW propagandists, is a worthless contrivance, but even the very temperature record itself is largely a fiction - maybe entirely.
If the Royal Swedish Academy read the letter, what would the response be? That Wyndham's analysis is obviously nonsense, even if eloquently expressed, and that the Royal Swedish Academy has no reason whatsoever to revise its statement of full support of the science and standards of IPCC and its Hockey Team? That Climategate did not happen?

 • The global-warming establishment’s futile attempt to resist pressure from an opposing, grassroots collective caused a shift to occur – displaying a process known in certain scientific circles as self-organization. The new order that has emerged has placed a new definition on the label peer — that of an amorphous group of intelligent online observers, detached from the outcome, with an extremely solid grasp on the topic at hand.
 • In a case where politics comes into play, it appears that this review process is much more rigorous – it ostensibly sanitizes the outcome from the affects of interested parties. This is the point that one must take from Climategate.
 • We no longer live in an age where a system can be entirely controlled. Information lacks the protective coat that it once had – bureaucracies can be infiltrated and cracked, and access to broadcast tools are pervasive. When a system is no longer operating correctly, pressures mount, causing an inevitable instability.
 • And when the hands of Big Government play a part in molding the consensus, or in this case Big Global Government, the peer-to-peer review network and the undermedia will play the unavoidable role of getting to the truth – a truth desperately needed when crafting policy that will affect every living human and their offspring.
 • The Times’ Thomas Friedman recently stated, “The internet is an open sore of untreated, unfiltered information.” There is much truth in his statement. But when taken in context, it is spoken like a true gatekeeper. The quotecame in response to how the undermedia exposed controversial information on former green jobs czar Van Jones. Climategate was indeed an open sore – but it could only be seen on the internet, through the window of a tiny blog called the Air Vent, and treated by Steven Mosher, Steve McIntyre, and others through a new process called peer-to-peer review.
 • So take heed gatekeepers. The Undermedia has arrived. Peer-to-peer review has matured. Either operate effectively, or be self-organized out of existence.
To get updated the Royal Academy could watch John Coleman's: Global Warming: The Other Side. Or read Global Warmists Feel a Chilly Wind by Tom Bethell. And contemplate the deliberate exaggeration of warming reported by CRU and NOAA. But maybe The Royals only read IPCC reports.

söndag 10 januari 2010

Vetenskap och Demokrati och KVA


Ingemar Nordin skriver i Demokrati och Vetenskap:
 • Alla de klimatforskare, FN-organ, journalister och politiker som idag trosvisst deklarerar att CO2 är den växthusgas som kommer att värma jorden till katastrofala nivåer, och att den därför måste tas ned med drastiska metoder, borde ta till sig insikten om vetenskapens begränsningar. 
 • I synnerhet gäller det alla dem som i vettlös fanatism börjat tröttna på det öppna samhället och ropar efter auktoritära system istället. Demokrati är måhända ett ganska uselt styrelsesystem. Men det är, som Churchill uttryckte det, det minst dåliga av alla system som prövats.
Principen om fri och seriös debatt är gemensam för vetenskap och demokrati, och är nog grunden för vår fromma förhoppning att vår demokrati,  trots sin relativa uselhet, skall kunna motstå trycket från auktoritära regimer. I en auktoritär regim måste vetenskapen också vara auktoritär, och detta leder förr eller senare vilse i Lysenkos efterföljd. Tror vi. Bara en fri och seriös debatt kan garantera att vi inte åker i diket. Förr eller senare. Vill vi gärna tro.

Men är då den vetenskapliga debatten i vår demokrati fri och seriös? Är våra vetenskapliga institutioner pålitliga garanter för att dessa ideal upprätthålls? Är detta vad Royal Society of London och Kungliga VetenskapsAkademien gör när de förnekar Climategate och låter vetenskapen styras av auktoritet?

Knappast. Och detta är oroväckande: Vetenskapen verkar bedrivas på samma auktoritära sätt i vår fria demokrati som i auktoritära system. Och då finns ingen försäkring mot Lysenkos villfarelser. KVA måste sluta blunda och tiga och öppna för fri och seriös vetenskaplig debatt, om klimat och Climategate. 

Är då som ofta påstås forskarna så oeniga om AGW? Finns den fria och seriösa vetenskapliga debatt som skulle visa på en sådan vetenskaplig oenighet? Nej, eftersom klimatalarmister inkl KVA och Al Gore inte ställer upp på fri och seriös vetenskaplig debatt, utan istället skjuter från bunker. Det fina med vetenskap är att det går att avgöra om Jorden är platt eller rund, om man bara tillåter argumenten att mötas. Med ensidigt diktat kan Jorden mycket väl fortfarande vara platt, men inte om kritiker släpps in. Forskare kan också enas om att man inte vet.

Om bara vetenskapens viktigaste princip om om fri och seriös debatt gällde, så skulle det inte finnas något Climategate, en "vetenskaplig" panel som IPCC styrd av politiker, eller vetenskapliga akademier styrda av IPCC.  Eller en järnvägsingenjör i ledningen för IPCC vars affärer väcker uppseende i hemlandet Indien.

You can fool some of the scientists all of the time, and all of the scientists some of the time, but you can not fool all of the scientists all of the time.

Wikipedias Jimbo bestämmer nu från sin bunker vetenskapliga sanningar, om AGW, Climategate eller d'Alembert's paradox. Google och Wikipedia verkar vara koordinerade: Wikipedias förnekelse av Climategate går hand i hand med att antalet träffar på Google reducerats från 50 milj till 2 milj de senaste veckorna, medan Yahoo ligger kvar på 30 milj och Bing på 51 milj.

I denna nya situation är det än viktigare att vetenskapliga institutioner som KVA inte låter sig
kapas av Jimbo eller partikanslier.

Mona: Don't Look Back?

Mitt Öppna Brev till Mona Sahlin om förnyelse av skolmatematiken har inte besvarats. Förvånande? Jo, kanske är det förvånande att ett brev från den matematikprofessor som visat mest engagemang för matematikutbildning i landet, inte ens erkänns vara emottaget, än mindre läst.

Om Mona ägnade brevet en minut, så skulle Mona förstå att Jan Björklunds Matematiksatsning förbrukar 500 milj kr i meningslös cirkelrörelse. Mona skulle förstå att dessa pengar istället satsade på modern IT-Matematik skulle ge svensk skola en push framåt. Mona skulle kunna göra detta till en valfråga: Framåt med Mona vs Bakåt med Jan?

Jag har försökt få Jan att titta framåt istället för bakåt men givit upp eftersom Jan inte vill. Men om Jan inte vill, så kanske Mona vill? Mona kan väl ändå inte ha samma konservativa bakåtsträvande program som Jan?

The Mathematical Secret of Flight II


My article with Johan Hoffman The Mathematical Secret of Flight has now been delivered for publication in Nordisk Matematisk Tidskrift. We present the first correct mathematical/physical explanation of how a wing is capable of generating a lift/drag quotient of size 10-20, which enables birds and aeroplanes to fly.  

The secret of flight is revealed in the above figure. Can you see it?

We show that existing explanations are either incorrect, such as Kutta-Zhukovsky's circulation theory, or trivial, such as lower pressure above the wing than below.

The new explanation of flight is a spin-off of our Resolution of d'Alembert's Paradox
based on identifying the instability mechanism of potential flow changing the zero-lift pressure distribution of potential flow to turbulent lifting flow with some drag. We show that both lift and drag can accurately be predicted by computing, on a laptop, turbulent solutions of the Navier-Stokes equations with a slip boundary condition modeling the small skin friction of slightly viscous flow.

The new mathematical theory of flight is also presented as the knol Why It Is Possible to Fly
with so far 7.250 pageviews.

I invite proponents of conventional explanations of flight, to scrutinize our new explanation
and if rejected to defend their own favorite theory. I believe that it is the duty of scientists to 
engage into scientific discussion in areas of expertize, and I hope that the present denial and silence will be replaced by a constructive open debate, for example as comments to this post.

lördag 9 januari 2010

How Accurate Are Climate Models?

A recent post by Doug L. Hoffman addresses the fundamental question of the accuracy of climate models in Climate Models Irreducibly Imprecise stating:
 • A number of recent papers analyzing the nature of climate models have yielded a stunning result little known outside of mathematical circles—climate models like the ones relied on by the IPCC contain irreducible imprecision. 
 • According to one researcher, all interesting solutions for atmospheric and oceanic simulation (AOS) models are chaotic, hence almost certainly structurally unstable. 
 • Further more, this instability is an intrinsic mathematical property of the models which can not be eliminated. 
 • Analysis suggests that models should only be used to study processes and phenomena, not for precise comparisons with nature.
 • The ability to predict the future state of the Earth climate system, given its present state and the forcings acting upon it, is the holly grail of climate science. 
 • What is not fully appreciated by most is that, in the prediction of the evolution of that system, we are severely limited by the fact that we do not know with arbitrary accuracy the evolution equations and the initial conditions of the system. 
 • By necessity climate models work with a finite number of equations, from initial data determined with finite resolution from a finite set of observations. 
 • These limitations are further exacerbated by the addition of structural instability due to finite mesh discretization errors (the real world isn't divided into boxes 10s or 100s of kilometers on a side; the impact of changing mesh size has been well documented in a number of recent studies).
A pessimistic view based on the argument that since the global weather is a chaotic system, it is impossible to predict because of an irreducible imprecision of computational modeling.

But is this a valid argument? Not necessarily, as I discuss in previous posts listed in Mathematics of Global Warming: Weather and climate dynamics results from turbulent motion of air and water and even if turbulent flow is chaotic or unpredictable in a pointwise sense, certain mean-values are computationally predictable. The conclusion of irreducible imprecision thus may be valid for pointwise quantities, but not necessarily for mean-values of interest in climate prediction, of course depending on what imprecision for what mean-value carries meaningful information. Imprecision of 50% may useless, 10% may say something, while 1% may be best possible and carry definite information. 

Our experience from computational simulation of turbulent flow indicates that mean-values such as drag and lift of bluff bodies may be computable up to an irreducible imprecision of 1%.  

We do not have to give up the hope of and work towards meaningful computational climate simulation and prediction. The irreducible imprecision because of chaos of turbulence may be acceptable. But to reach this limit requires advancing the computational technology of climate simulation, and here adaptive finite element methods with a posteriori error estimation offers new tools for progress...

fredag 8 januari 2010

SVT vs BBC vs Climate Alarmism vs KVA

The BBC's governing body has launched a major review of its science coverage after complaints of bias notably in its treatment of climate change, notably climate alarmism.

Since SVT has followed in the climate alarmism foot-steps of BBC, when will SVT launch its own review? And when will the Royal Swedish Academy of Sciences launch a review of its own climate alarmism? The Swedish people is waiting...

tisdag 5 januari 2010

Öppet Brev till Mona Sahlin: Matematik-IT som Valfråga

Mona Sahlin
Socialdemokraterna

Jag heter Claes Johnson och är professor i tillämpad matematik vid KTH. Jag har länge arbetat med modernisering av matematikutbildningen vid teknisk högskola.

Skolpolitiken kan komma att avgöra valet 2010 mellan två jämna block. Här står Alliansens Björklund för en återgång till 50-talets plugg- och priviligieskola med den traditionella skolmatematiken som främsta symbol. Björklund förbrukar nu 525 milj kr i sin Matematiksatsning riktad till landets kommuner med förhoppningen att återuppväcka en traditionell matematikundervisning som somnat in.

Mot Alliansens konservativa tillbakblickande skola kan ställas en modern skola som förbereder eleverna för det nya kunskaps-samhälle som IT-tekniken nu skapar, där kunskap har en reell innebörd bortom meritokrati, betyg, gradering, rangordning och urval.

Den som idag kan utnyttja IT i olika former har ett kraftfullt verktyg för många ändamål. En av skolans viktigaste uppgifter är därför att ge färdigheter i IT, och detta ämne måste införas på schemat från tidiga skolår.

IT bygger på matematik, närmare bestämt på olika former av beräkningsmatematik som används av Google sökmotor, inom digital bearbetning av text, ljud, bild och alla former av virtuell verklighet. Kort sagt numerisk geometri, algebra och differentialkalkyl = matematik med dator som turbo.

Det är såldes naturligt att kombinera matematik med IT, lämpligen i det nya skolämnet Matematik-IT, som lär ut både hur IT kan användas samt principerna bakom IT.

Matematik-IT skulle kunna införas om Björklunds 525 milj användes för vidareutbildning av lärare, istället för att som nu förbrukas utan någon som helst positiv effekt. Detta skulle ge svensk skola en kraftig injektion och kunna föra Sverige till en ledande roll som kunskapsnation.

Jag hoppas Socialdemokraterna vill ta upp Matematik-IT till diskussion som en möjlig profilfråga inför valet:
 • Matematik-IT som ett progressivt förslag för Sverige som modern kunskaps- och IT-nation, mot Björklunds traditionella skolmatematik utan mening.
Jag har skrivit olika debattartiklar i ämnet varav tidigare finns på min hemsida och senare i Ny Teknik samt på Newsmill IT-Samhällets Matematik och Satsa 500 milj på Vidareutbildning av Lärare.

Dessa artiklar stöds av ett större antal artiklar på min professionella blogg under mathematics education inkl referat av mitt misslyckade möte med Utbildningsdepartementet.

Vänliga hälsningar,

Claes Johnson

Prof i tillämpad matematik
KTH

söndag 3 januari 2010

Logisk Analys av Matematikutbildning

Varför fungerar inte skolmatematiken? Därför att 
 1. Elever är obildbara i matematik?
 2. Matematiklärare har otillräcklig utbildning?
Om 2. varför? Därför att
 1. Matematiklärarkandidater är obildbara?
 2. Matematiklärarutbildare har otillräcklig utbildning?
Om 2. varför?
 1. Matematiklärarutbildare är obildbara?
 2. Utbildare av matematiklärarutbildare har otillräcklig utbildning?
Om 2. vilka är då utbildarna av utbildarna av lärarutbildarna?

 

lördag 2 januari 2010

The Greenhouse Effect According to Spencer

Roy Spencer explains the fundamentals of global climate as follows:
 • The climate of the Earth is profoundly affected by two competing processes: the greenhouse effect, which acts to warm the lower atmosphere and cool the upper atmosphere, and atmospheric convection (thermals, clouds, precipitation) which does just the opposite: cools the lower atmosphere and warms the upper atmosphere.
 • While we usually only discuss the greenhouse effect in the context of global warming (that is, the theory that adding more carbon dioxide to the atmosphere will lead to higher temperatures in the lower atmosphere), it turns out that the greenhouse effect has a more fundamental role: there would be no weather on Earth without the greenhouse effect.
 • As Dick Lindzen alluded to back in 1990, while everyone seems to understand that the greenhouse effect warms the Earth’s surface, few people are aware of the fact that weather processes greatly limit that warming. And one very real possibility is that the 1 deg. C direct warming effect of doubling our atmospheric CO2 concentration by late in this century will be mitigated by the cooling effects of weather to a value closer to 0.5 deg. C or so (about 1 deg. F.) This is much less than is being predicted by the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change or by NASA’s James Hansen, who believe that weather changes will amplify, rather than reduce, that warming.
To model climate we need to model weather and to model weather we need to solve the full 3d Navier-Stokes equations including the crucial vertical turbulent motion and heat exchange.

Current computational models us a simplified form of the Navier-Stokes equations where the 
vertical motion is averaged. No wonder that these models cannot predict neither weather nor climate, as evidenced in It has a gigantic supercomputer, 1,500 staff and a £170m-a-year budget. So why does the Met Office get it so wrong? by Richard North, Daily Mail.

Computing turbulent solutions of the full 3d Navier-Stokes is now possible, and may open new possibilities in climate and weather modeling/prediction, which we are currently exploring...

Skolmatematiken Är Död: Leve Matematik-IT

Sverker Lundin skickar på sin blogg Skolans Matematik uppmaningen: Försvaga Matematikens Ställning!

Man kan tycka att denna uppmaning skulle vara obehövlig eftersom skolmatematiken redan blivit försvagad till närmast obefintlighet. Allt enligt en samstämmig kör av matematiker, pedagoger och skolpolitiker med ansvar för just skolmatematiken, övertygande uttryckt i ström av larm om ständigt försämrade elevprestationer och lärarkunskaper.

Sverker skjuter alltså på en lam höna, men motiveringen, som är väl underbyggd, är trots allt viktig: Skolmatematiken har blivit till en meningslös exercis vars enda syfte är att få eleverna att tro att matematik är synnerligen användbar i livets alla skiften även om bara ett lite fåtal själva kan få uppleva detta goda. 

Den gamla goda skolmatematiken är alltså på väg att avskaffa sig själv, på samma sätt som latinet avskaffade sig själv när ingen längre kunde motivera varför ämnet skulle finnas på schemat, annat än att det alltid hade funnits där som ett för alla nödvändigt kärnämne.

Men vårt IT-samhälle bygger ju på matematik! Inte kan man väl då bara avskaffa matematik
som ett kärnämne av samma relevans som svenska och engelska för alla elever? 

Men detta är vad som nu håller på att ske, vare sig man vill det eller ej.  Detta leder osökt till mitt förslag att inrätta det nya ämnet Matematik-IT, som ett övningsämne där alla elever får en viss grundkunskap som gör det möjligt att klara det dagliga livet inkl privat ekonomi, dator och web, och de elever som vill kan få lära sig mer, eller mycket mer; IT-samhället behöver sådan kompetens. För den erforderliga vidareutbildningen av matematiklärare skulle Björklunds Matematiksatsning om 525 milj kr passa som hand i handsken. Vilken injektion till svensk utbildning detta skulle kunna bli!

Vad säger Sverkers analys om ett något sådant? Vad säger de som nu ansvarar för och adminstrerar rådande katastrof?
 

fredag 1 januari 2010

DN Censurerar Egen Ledare: Efter FN-Fiaskot

Den 31/12 publicerar DN under Ledare: Signerat artikeln Efter FN-Fiaskot  av Hans Bergström. Detta är den första DN-artikel som kritiserar klimatalarmismen i ljuset av Climategate. Glädjande uppvaknande tyckte jag och många andra!

Det märkliga är att denna artikel inte finns på nätet. DN har uppenbarligen utövat självcensur
och utraderat vad man själv publicerat! Hans Bergström existerar inte, och om han trots allt existerar, han uppges bo i USA, så har han i alla fall inte skrivit en DN-artikel som kritiserar klimatalarmismen, eller varit chefredaktör på DN.  FN-Fiaskot har inte inträffat. Lika lite som Climategate. Alles in Ordnung. Punkt.

Låt oss ändå bära vidare till framtiden något av vad Hans Bergström skrev:
 • Det gäng som bildat kärnan i FN:s klimatpanel IPCC har agerat på ett sätt som är vetenskapligt fullständigt oacceptabelt.
 • IPCC-kretsen har brutit mot fundmentala regler för vetenskaplig prövning och diskussion och bör ha förverkat allt förtroende i forskarsamhället. 
 • Dess fanatism behöver nu ersättas av en öppen vetenskaplig diskussion.
Dessa meningar har DN nu censurerat. Plötsligt befinner vi oss förflyttade till 1984. Hur är detta möjligt? FN-fiaskot har blivit DN-fiaskot.

Jag har begärt förklaring av DNs chefredaktör Gunilla Herlitz, som jag kommer att publicera här:

Artikeln finns nu 2/1 på nätet. Censuren har upphävts, av någon anledning. Men artikeln har förvisats till Kolumnen: Signerat från Ledare: Signerat i den ursprungliga versionen. 
Ingen Ledare alltså, bara en kolumn.  Behövs Kremlologer för att tolka denna förskjutning värdig Pravda?

Återstår att DN drar konsekvenserna av Bergströms analys. Vad säger Ledarredaktionen? Vad säger Karin Bojs? Vad säger Herlitz om Bojs? Vad säger KVA?

Examiner Interview with Fred Singer on Climate Science

The Examiners interview with Fred Singer gives a summary of the present state of climate science. The interview ends with the following question and answer: You've devoted a lot of time and energy to this debate. Are you optimistic or pessimistic?

Singer
 • I am really quite optimistic. I am sure that sound science must -- and will -- win out in the long run and convince not only scientists but also the public and politicians that climate change is almost all natural, and that a modest warming, should it occur, is good for humanity overall. 
 • The revelations of “ClimateGate” will be very helpful here and show how a gang of determined climatologists was able to con almost everyone by cooking the data and stifling any scientific criticism from 'skeptics.'Of course, 'long run' may mean many more years -- during which the alarmists will try to impose policies that produce great economic hardships for no good reason. 
 • I fear especially those who have learned to game the system and are using global warming scares to enrich themselves at our expense. I won't mention names but you know who they are: 
 • Utopians who believe that global governance will lead to a better world; 
 • Luddites who oppose technological advance and economic growth; 
 • international bureaucrats and profiteers who want power and money. 
 • If they ever gain the upper hand, the world may have a difficult time recovering.
 • I hope I can be around when we can look back on past decades and say: "How could this climate insanity have fooled so many smart people?"
Singer cannot be expected to think highly of the Royal Swedish Academy of Sciences
because of its unconditional support of IPCC and denial of Climategate. What does the Academy think of Singer?

The Academy should also get a bit nervous by contemplating the anticipated evaporation of  IPPC and its supports by TonyN and the analysis of Tony Hake in the Examiner:
 • Other scientific organizations including the American Physical Society (APS) and the American Chemical Society (ACS) saw rifts grow in their membership. It became clear as the year progressed that the so-called scientific ‘consensus’ was anything but.
The experience of the Canadian Example by Tim Ball is also illuminating.