måndag 4 juni 2018

Time for Real Quantum Mechanics

The new book What Is Real?: The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum Physics by Adam Becker, is reviewed by Tim Maudlin in Boston Review under the title The Defeat of Reason with the following summary in the words of Imre Lakatos:
 • After 1925 Bohr and his associates introduced a new and unprecedented lowering of critical standards for scientific theories. This led to a defeat of reason within modern physics and to an anarchist cult of incomprehensible chaos.
Yes, this is also my impression that quantum mechanics in the standard commonly accepted text book Copenhagen Interpretation of quantum mechanics, is incomprehensible chaos, and that the alternatives suggested by Bohm, Everett and Bell have not reached any common acceptance at all.

The incomprehensible chaos is handled by a strategy of "shut up and calculate", which does not allow scientific questioning and thus cannot really count as science.

This gives me new inspiration to pursue Real Quantum Mechanics as a theory with physical interpretation. Take a look if you don't like incomprehensible chaos and a dictate of "shut up and calculate".

This is a continuation of an earlier more detailed post on Becker's book stimulated by Maudlin's review.

As usual Lubos Motl enters in defence of standard Copenhagen Interpretation and "shut up an calculate" but it is still incomprehensible chaos.

PS The upcoming book Lost in Math by Sabine Hossenfelder gives more evidence of modern physics as incomprehensible chaos.

lördag 2 juni 2018

Överklagan till Pressens OpinionsNämnd PON

Jag har nu skickat in nedanstående överklagan till Pressens OpinionsNämnd PON av Allmänhetens PressOmbudsmans POs beslut att avskriva det ärende angående SvDs rapportering från Climate Sense 2018, som jag anmält till PO.

POs beslut har en motsägelsefull undanglidande osaklig motivering, som indikerar att PO aningslöst följer rådande stormediavindar utan vilja eller förmåga till självständigt tänkande. Instruktionen för PO säger att till PO bör utses en person med särskilda insikter inom området för pressetik, som anges omfatta bl följande regler: 
 • Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
 • Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående ska, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle.
Vilka särskilda insikter har PO beträffande dessa regler, som leder PO att avskriva min anmälan?

PS The Best Schools har ställt samman en lista över ledande alarmister samt skeptiker: The Top 15 Climate-Change Scientists: Consensus & Skeptics som uttryck för följande övertygelse:
 • Our position is simple. It is the classical liberal one. Drumroll. Cue the shade of Voltaire (channeled by Evelyn Beatrice Hall): “I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it.” Why should I defend someone else’s freedom to say what I myself believe to be wrong? Because the truth is one thing, my knowledge of it is something else. And because this means that the essence of rational inquiry is intellectual humility. And also because the slow and painful advance towards truth is best served by the open and honest airing of disagreement. For all of these reasons, we deplore all attempts to use political muscle to shut down academic debate.

Överklagan av POs beslut DNR PO 18146

PO har beslutat att avskriva den anmälan jag gjort angående SvDs rapportering den 3 mars 2018 från den vetenskapliga konferensen Climate Sense 2018. Härmed överklagar jag detta beslut.

Vår tids ödesfråga utbasunerad av politiker och media i Europa påstås vara hotande global uppvärmning från användning av fossil energi. För övriga världen är det ingen stor fråga. Användningen av fossil energi kommer öka under överskådlig tid för att försörja jordens växande befolkning. USA nysatsar på fossil energi och har lämnat Parisavtalet.

Det finns en stor och snabbt växande grupp av välrenommerade vetenskapsmän världen över som kommit till slutsatsen att den vetenskapliga grunden för det påstådda “klimathotet” är synnerligen bristfällig och ingalunda kan motivera den “omställning mot ett fossilfritt samhälle”, som nu förbereds med Sverige som föregångsland och som skulle kunna försörja endast en liten del av jordens nuvarande befolkning. Dessa vetenskapsmän kan beskrivas som “klimathotsskeptiker”, varav en del alltså samlades till Climate Sense 2018 för att presentera aktuell forskning.

SvD rapporterade från klimatmötet den 3 mars 2018 på 3 fulla sidor med stora bilder. SvDs artikel presenterar mötets deltagare med följande karakteristik:
 • klimatförnekare av manligt kön, 
 • i samhällets utkant 
 • personer med auktoritära attityder, låg empati och hög dominans 
 • inte längre är i yrkesaktiv ålder 
 • kopplade till fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism 
 • gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd
 • byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid.
Min anmälan avser denna ärekränkande beskrivning av en grupp seriösa forskare inklusive mig själv, en beskrivning i form av förtal som SvD inte låter bemötas i någon form.

PO motiverar sitt avslag med
 • Du är utpekad i bild.
 • Du associeras i viss mån med uppgifterna om de andra deltagarna och andra klimatförnekare.
 • Det är dock i huvudsak allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp och Du är inte direkt kopplad till någon av uppgifterna.
 • Den publicitetsskada Du förorsakas får därför anses vara begränsad.
 • Någon allmän rätt att debattera finns inte.
Analys av POs skrivning:

PO använder helt ogenerat och aningslöst benämningen klimatförnekare utan citationstecken i sin beskrivning och förefaller helt köpa den karakteristik av denna (förtappade) grupp som ges av SvD.
Att PO inte uppfattar benämningen "förnekare" som varande direkt kopplad till Förintelsen är fullständigt häpnadsväckande. Eller förstår PO kopplingen mycket väl, men anser att den är helt adekvat. 
 
PO medger att jag orsakats "publicitetsskada" genom att jag "i viss mån" associeras med gruppen "klimatförnekare", men PO anser denna skada "är begränsad". Att bli associerad med Förintelsen skulle alltså bara innebära "begränsad" skada. 

PO säger (helt häpnadsväckande) att någon "allmän rätt att få debattera finns inte". Inte heller att kunna få bemöta SvDs beskrivning av klimatmötets alla välrenommerade vetenskapsmän som "klimatförnekare" med förskräcklig karakteristik.

Vi ser en PO som går helt i ledband med svensk stormedia mot målet att utrota alla "klimatförnekare" och få stopp på all debatt som inte stödjer rådande agenda att leda Sverige in det fossilfria paradiset. Det kan man kalla Förintelse.

Jag vänder mig nu till PON med förhoppning att det där skall finnas någon som kan se att SvDs rapportering från Climate Sense 2018 inte motsvarar god pressetik och som förstår nödvändigheten av att stormedia öppnar för belysning av vår tids ödesfråga, där också “klimathotsskeptiker” kan få komma till tals. Det gäller framtiden för vårt samhälle och våra barn.

Vågar PON öppna för debatt, eller lever vi ett samhälle, där som PO säger "någon allmän rätt att debattera inte finns”? Lever vi ett totalitärt samhälle där stormedia som SvD oemotsagt kan trumpeta vilka lögner som helst? Kanske är det så, och då går enda hoppet till PON! 

Nu får vi se vad PON har att säga om SvDs ensidiga inkorrekta rapportering vad gäller  mänsklighetens ödesfråga.tisdag 29 maj 2018

On Beauty in Physics: Euler's Equations

Sabine Hossenfelder asks in a recent post on BackReAction connecting to her upcoming book
Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray
 • What do physicists mean when they say the laws of nature are beautiful?
From interviews Sabine has collected the impression that theoretical physicists largely agree that beauty in physics has the following features:
 • simplicity
 • naturalness
 • elegance. 
The title of the book indicates that beauty alone can lead astray, which of course carries some truth, but beauty combined with functionality is irresistible,  following the deep insight that "a beautiful boat is a good boat".

Let me here give an example of ultimate beauty + functionality: Euler's equations for slightly viscous incompressible fluid flow were formulated by the great mathematician Leonard Euler in 1755 as an expression of Euler's Dream:
 • My two equations include not only all that has been discovered by methods very different and for the most part slightly convincing, but also all that one could desire further in this science.
The two equations expressed in fluid velocity $u(x,t)$ and pressure $p(x,t)$ depending on a Euclidean space coordinate $x$ and time $t$, take the form in the fluid domain 
 • $\frac{\partial u}{\partial t}+u\cdot\nabla u + \nabla p=0$
 • $\nabla\cdot u = 0$ 
combined with a boundary condition on a solid wall expressing zero friction as an expression of small viscosity. 

Euler's equations clearly have the features of simplicity, naturalness (they express Newton's 2nd law + incompressibility), and surely they are elegant. 

But are they functional = useful? For 250 years Euler's Dream that his equations contained all that one could desire further in this science was a joke, because Euler's equations admit analytical solutions named potential flow, which cannot be observed, referred to as d'Alembert's paradox.

It took 250 years to understand that potential flow is unstable and thus cannot be observed and until computers were powerful enough to admit computational solution of Euler's equations appearing as turbulent solutions with full agreement with observations. 

This is the revelation of the book Computational Turbulent Incompressible Flow now presented to the world in the edX courses High Performance Modeling 1 and 2, which show that today with the computer Euler's Dream has come true! Everything you may want to know about slightly viscous fluid flow can be found in computational solution of Euler's equations. In particular The Secret of Flight is revealed.

Euler's equations thus combine beauty with functionality and further fulfill Einstein's ultimate requirement of being parameter-free: The specific value of the viscosity is irrelevant as long as it is small. This means that can compute the drag and lift of any body from the form of the body alone.

Euler's Dream: The Niagara Falls captured in Euler's equations with computational solutions giving back the Falls in simulation. Beautiful!

 

fredag 25 maj 2018

Allmänhetens PressOmbudsman PO om "Klimatförnekare"

Allmänhetens PressOmbudsman PO Ola Sigvardsson har kommit med sitt beslut att avskriva den anmälan jag gjort angående SvDs rapportering från den vetenskapliga konferensen Climate Sense 2018, se länkar nedan.

PO motiverar sitt avslag med
 • Du är utpekad i bild.
 • Du associeras i viss mån med uppgifterna om de andra deltagarna och andra klimatförnekare.
 • Det är dock i huvudsak allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp och Du är inte direkt kopplad till någon av uppgifterna.
 • Den publicitetsskada Du förorsakas får därför anses vara begränsad.
 • Någon allmän rätt att debattera finns inte.
De "allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp" som PO hänvisar till innehåller följande karakteristika:
 • klimatförnekare av manligt kön, 
 • i samhällets utkant 
 • personer med auktoritära attityder, låg empati och hög dominans 
 • inte längre är i yrkesaktiv ålder 
 • kopplade till fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism 
 • gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd
 • byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid.
Analys av POs skrivning:
 1. PO använder helt ogenerat och aningslöst benämningen klimatförnekare utan citationstecken i sin beskrivning och förefaller helt köpa den karakteristik av denna (förtappade) grupp som ges av SvD. 
 2. Att PO inte uppfattar benämningen "förnekare" som varande direkt kopplad till Förintelsen är fullständigt häpnadsväckande. Eller förstår PO kopplingen mycket väl, men anser att den är helt adekvat.  
 3. PO medger att jag orsakats "publicitetsskada" genom att jag "i viss mån" associeras med gruppen "klimatförnekare", men PO anser denna skada "är begränsad". Att bli associerad med Förintelsen skulle alltså bara innebära "begränsad" skada. 
 4. PO säger (helt häpnadsväckande) att någon "allmän rätt att få debattera finns inte". Inte heller att kunna få bemöta SvDs beskrivning av klimatmötets alla välrenommerade vetenskapsmän som "klimatförnekare"  med förskräcklig karakteristik.
Vi ser en PO som går helt i ledband med svensk stormedia mot målet att utrota alla "klimatförnekare" och få stopp på all debatt som inte stödjer rådande agenda att leda Sverige in det fossilfria paradiset. Det kan man kalla Förintelse.

Naturligtvis kommer jag att överklaga. Kanske finns det någon person i systemet med hjärna och hjärta. Det räcker med en.

Min Anmälan
POs Beslut

onsdag 23 maj 2018

Unik Svensk Klimatpolitik: Regeringen Räddar Avpolleterade Klimatforskare

DN meddelar idag under rubriken Regeringen erbjuder amerikanska klimatforskare jobb i Sverige:
 • Sveriges regering gör som Frankrikes president Macron och erbjuder nu forskningsplatser till amerikanska klimat- och miljöforskare. Anledningen är USA:s kraftiga nedskärningar inom klimatområdet. 
 • Vi måste säkra klimatforskningen, säger Isabella Lövin (MP) och fortsätter:
 • Vi ser med oro på att den amerikanska administrationen har nedprioriterat klimat kraftigt och planerar att skära ner på klimatforskning och klimatövervakning.
Sveriges Regering skall alltså rädda världen från undergång i värmedöd från användning av fossil energi allt i enligt med det uppsatta målet att Sverige skall vara ett fossilfritt välfärdssamhälle 2040, som en modell för den övriga världen. 

Nästa steg är att ta emot en våg av avpolletterade klimatforskare från Tyskland, när nu Energiwende går mot sin logiska upplösning som kollektivt vansinne. 

Med så många duktiga klimatforskare i Regeringens tjänst skall nog målet för Sverige kunna uppnås, medan den övriga världen inklusive dess många fattiga icke-svenskar går en annan icke fossilfri bättre värld tillmötes.

PS För att nå målet av ett fossilfritt Sverige kommer vedeldning i stor skala att återinföras (eftersom det anses koldioxid-neutralt med noll netto-utsläpp i det långa loppet), och så var det ju också som Sverige värmdes före den industriella revolutionen med alla dess följder. Konsekvenserna av vedeldning i stor skala utreds av Christer Booker i MailOnline:
lördag 21 april 2018

Att Dela ut Nobelpris eller Inte


Den samlade kompetensen hos Svenska Akademien

Nobelpriset har länge skänkt glans till svensk vetenskap och litteratur genom att låna prestige från pristagare till de som utser pristagare.

Att som författare skriva det verk som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning enligt Nobels testamente, är en sak som är nog så svår. Men att rätt förstå att just detta verk är det utmärktaste, är ännu svårare och ännu mer beundransvärt, och det är precis vad Svenska Akademiens ledamöter har lyckats med så utomordentligt väl under mer än hundra år.

Detsamma gäller Vetenskapsakademien som genom att dela ut Nobelpris i Fysik och Kemi kan sägas äga den högsta vetenskapliga kompetensen på denna planet, för att inte tala om Karolinska Institutet.

Men det finns en skörhet i denna syn, som så genomsyrat vår svenska självbild, där så att säga skuggan fått äga samma dignitet och färg som originalet, eller kanske till och med snäppet bättre.

Om skuggans gråhet plötsligt, i likhet med Kejsarens nakenhet, uppenbaras för de som betraktar genom att skuggan själv börjar krumbukta sig till snedsprång, då faller illusionen och det sker snabbt.

Och då kan inte längre några Nobelpris delas ut , för vem vill utses till pristagare av sådana som begriper föga?

Så resonerade den världsberömde matematikern Grigori Perelman när han tackade nej till både Fields Medal och Clay Millennium Prize, med motiveringen att priskommitten begripit alltför lite.

PS1 Ett mått på Svenska Akademiens samlade kompetens av idag kan avläsas i det Pressmeddelande som Akademien skickade ut 20 april, vilket är en hopplös röra av dunkla motsägelser, platta vilseledanden och tomma urskuldanden, uppenbarligen skriven av inhyrd PR-konsult fjärran från Akademiens främsta uppgift att arbeta för svenska språkets "renhet, styrka och höghet", dvs. dess klarhet, uttrycksfullhet och anseende.

PS2 Dagens Nyheter meddelar 25 april  att Nobelstiftelsen överväger att låta inställa Nobelpriset i litteratur 2018.

torsdag 12 april 2018

SR Ger Röst åt Klimatskeptiker

Sveriges Radio P1 Studio Ett tar idag upp 2 nya forskningsrapporter som påstår att Golfströmmen på senare tid något försvagats, detta pga av isavsmältningen från Grönland, och som därmed sänder larmsignalen att om Golfströmmen helt stannar av, så skulle det ha potentiellt oerhörda konsekvenser (inte minst för svenskar och norrmän).

Det anmärkningsvärda är nu att Sveriges Radio låter klimatskeptiker prof Anders Stigebrandt, oceanograf vid Göteborgs Universitet (vetenskapen är inte enig om klimatlarmen), komma till tals och säga att avsmältningen från Grönland är alldeles för liten för att kunna ha någon effekt på Golfströmmen och därmed avfärda larmet: Helt orimligt!

Reportern  kämpar på och försöker blåsa liv i den svaga larmsignalen, men Stigebrandt står på sig:
Larmet oseriöst!

Innebär detta en förändring av SRs policy, som under de senaste 10 år i allt strängare former portat klimatskeptiker? Snart kanske en forskare som Nils-Axel Mörner också får komma till tals i radio, och TV.

Kanske jobbar redan Uppdrag Granskning med en ordentlig genomlysning av klimatalarmismens sanna natur? Om inte, uppmanas Janne Josefsson härmed att sätta igång! Ingen uppgift kan vara viktigare, då det gäller den mänskliga civilisationens överlevnad.

onsdag 11 april 2018

Tove Lifvendahl vid Skiljevägen: Censur?

Betrakta följande fakta:

1. Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör på SvD. 

2. SvD för en uttalad kampanj för CO2-hypotesen om farlig global uppvärmning från användning av fossil energi. SvD för en aktiv kampanj mot vetenskap som inte stödjer CO2-hypotesen, där det senaste uttrycket är rapporteringen från Climate Sense 2018 och åtföljande censur och baktalande, enligt presentation hos Klimarealistene samt föregående blogg-post SvD Censurerar Kunskap: Varför?   

3. År 2009 gav Lifvendahl ut boken Sedelärande berättelser från förr med historien Kejsarens Nya Teori som visar att de som tror på CO2-hypotesen är lika korkade som de som inte ser att kejsaren är naken. En mycket välskriven berättelse i sanningssägande god satirisk tradition. Läs!

4. Brevet till chefredaktör Fredric Karen i föregående post ha nu också skickats till Lifvendahl med samma frågor att besvara.

Här står då Lifvendahl inför en skiljeväg: 
 • Skall SvD fortsätta sin censur av vetenskap som inte stödjer CO2-hypotesen?
 • Skall SvD publicera en faktaredovisning från Climate Sense 2018?
Det skall bli synnerligen intressant att se vad Lifvendahl väljer, vilket naturligtvis kommer att rapporteras här...Har Tove kvar insikten från 2009 eller har den fått böja sig för SvDs policy?
tisdag 10 april 2018

SvD Censurerar Kunskap: Varför?

Hos Klimarealistene finns idag upplagt en debattartikel insänd till SvD av mig och Nils-Axel Mörner med titel SvD Censurerar Kunskap: Varför? Läs och begrunda! Se även News Voice rapportering.

Med anledning av SvDs reaktion på våra debattartiklar med koppling till Climate Sense 2018 har vi idag skickat följande brev till chefredaktör SvD Fredric Karlen:

Till chefred SvD Fredric Karen

Angående Censur av Kunskap: Varför?

Den 16-17 februari avhölls den vetenskapliga konferensen Climate Sense 2018 i Mölndal. Program och föredrag finns på hemsidan för den vetenskapliga sammanslutningen Klimarealistene (se nedan), som tillsammans med nätverket Klimatsans och Klimatupplysningen var arrangör.

Den 3 mars gav SvDs klimatreporter Jenny Stiernstedt en stort uppslagen 3-sidig rapport från konferensen:


som i stort var en ad hominem attack med avsikt att misstänkliggöra konferensens föreläsare och deltagare utan att alls redogöra för den vetenskap som presenterades.  

Den 7 mars inskickades till SvD Debatt en artikel undertecknad av konferensens ledande deltagare med avsikt att kompensera för det bristande sakinnehållet
i SvDs långa artikel. 

Vår debattartikel refuseras av debattredaktör Carina Stensson efter en tid utan annan motivering än att vi som utsatts för SvDs personangrepp “inte har någon självklar rättighet att komma med på debattsidorna”.

Vi undertecknade skriver så 9 april en ny debattartikel under titeln “SvD Censurerar Kunskap: Varför?” där vi mot en bakgrund av klimatfrågans stora betydelse frågar varför SvD i sin rapportering väljer bort vetenskapen för osakliga angrepp på person. 

Den nya debattartikel refuseras omgående av Carina Stensson nu med motivering att “debattredaktionen är inte rätt forum för kritik riktad till andra avdelningar/artiklar på tidningen”.

Vi möts alltså av en Kafka-värld där SvD står över varje form av kritik eller diskussion vad gäller sin rapportering. SvD kan misskreditera och censurera utan möjlighet till rättelse.
Vi anser inte detta vara förenligt med god pressetik.

Innan vi låter andra tidningar ta upp SvDs censur och missrapportering och vi vänder oss till Pressombudsmannen, ber vi Dig i Din roll som chefredaktör att 
läsa om konferensen på Klimarealistenes hemsida:


samt läsa debattartiklar 1 2  och refuseringar 1 2 som bifogas nedan. 

Därefter ber vi Dig besvara följande frågor:

1. Har SvD givit en korrekt saklig rapportering från den vetenskapliga konferensen utan insinuanta personangrepp?

2. Varför tillåter inte SvD någon form av bemötande av missvisande rapportering?

3. Är Du villig att ändra debattredaktionens beslut och låta publicera våra artiklar?


Hälsningar

Claes Johnson prof em tillämpad matematik KTH 
Nils-Axel Mörner docent, prefekt för Paleogeofysik & Geodynamik vid SU (1991-2005)


onsdag 4 april 2018

CO2: Warming or Cooling or Nothing?

Fred Singer has new post on the fundamental postulate of climate alarmism as a global temperature increase of 3 C upon doubled atmospheric CO2 as predicted by climate models.

Fred starts from the poor  correspondence between climate models predicting warming and observations of no warming, and asks the question if in fact more CO2 may have a cooling rather than warming effect.

Fred then brings in the customary elements of an Atmospheric Lapse Rate ALR and an "Effective" Altitude EA for emitting Outgoing Long Wave Radiation (OLR) from CO2, and notes a warming effect if EA lies in the troposphere and a cooling effect if EA lies in the stratosphere, assuming ALR stays the same.

Altogether, Fred's discussion shows a that it is not written in stone that CO2 has a warming effect:
 • Such is the power of group-think that even experts, with some exception, find the idea that CO2 might cool the climate difficult to accept.
Here the exception may include myself, even if I may not count as an expert, with message that the effect on global temperature of a bit more CO2 as an atmospheric trace gas, is not measurable. 

It thus may well be impossible to experimentally determine warming or cooling and the whole question of CO2 warming will only be of concern interior to climate models, which tell nothing about real climate.

This connects to a discussion I had with Fred in 2011 on the question: