måndag 10 november 2014

CJ70: A Posteriori Scientific Summary and A Priori Extrapolation

I am very happy to here announce the upcoming event CJ70 at Mathematical Sciences at Chalmers Nov 13 gathering former students and coworkers into a joyful a posteriori recollection of past victories, summaries of state-of-the-art and a priori extrapolations towards the 2045 Singularity resulting from computing power doubling every 18 months. My own thoughts to be expressed at this memorable event, are available here.

fredag 10 oktober 2014

Löfven till EU: Sverige Skall ha Lägst Arbetslöshet i EU 2020


Regeringskansliet meddelar triumfatoriskt att Sveriges nye statsminister Stefan Löfven gjorde en grandios entre bland övriga satschefer i EU vid EU-mötet "Growth and Employment"  i Milan genom att "share the experience that" Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020:
 • My Government, which came into office only last Friday, has made jobs and employment its top priority. 
 • We have set ourselves an ambitious mark: to have the lowest unemployment rate in the EU by 2020.
 • To share experiences, like we are doing today, is a great way to enhance our understanding and to increase the impact of our policies.
Hur detta mål skall uppnås står skrivet i stjärnorna, men det är klart att ett sätt att nå dit är att verka för att övriga EU skall få så hög arbetslöshet som möjligt. Återstår att se om Löfven kan finna gehör för en sådan politik hos övriga EU-ledare.

onsdag 8 oktober 2014

Löfven Styr mot Nyval

Dagens riksdagsdebatt visade att Löfven styr spikrakt mot nyval. Ett nyval där SD kan komma att åter fördubbla sina röstsiffror och därmed kunna bli landets största parti med 26%, eftersom S mycket väl kan falla till 25%, eller 20. Löfven vände sig direkt till de 13% som röstat på SD (med "jag ser Dig och jag hör Dig") med upplysningen att de röstat på ett rasistiskt parti med mörkt förflutet men att Löfven lyssnar, ser och hör  alla de som röstat på SD.

Frågan är vilken partiledare som först kommer att ta avstånd från den koldioxidalarmism som är  utgångspunkten för den "energiöverenskommelse" som både S och MP påstår sig ha träffat. Det kan inte vara Löfven, som lovat svenska folket att reducera användningen av fossil energi med 90% (och kärnkraften till 0%).

Begrunda även vad Lars Bern skriver på Antropocene.

PS När Stefan Löfven utsågs till ny partiledare för S försökte jag (utan framgång) att få S att förstå att matematikundervisningen skulle kunna förnyas och fyllas med meningsfullt innehåll för många elever genom att skrota den gamla skolmatematik, som nu (utan framgång) presenteras under alla de många timmar många elever tvingas genomlida (utan utbyte), med det nya skolämnet Matematik-IT. Något nytt försök till samtal med S om denna möjlighet är knappast att tänka på.

måndag 6 oktober 2014

Nobel Prize in Medicine to Computational Adaptive Finite Element Brain Mesh


The Nobel Prize in Medicine 2014 has been awarded the discovery that both a fly, rat and human being orient in space using a computational gps-map constructed by and stored in the brain in the form of a multilevel adaptive finite element mesh. This was what I conjectured 30 years ago.

Löfvens Ordning och Reda = Kaos

Löfven har utgående från sitt mantra "Ordning och Reda" inom energi, vård-skola-omsorg, utrikespolitik, you name it,  efter en arbetsdag som statsminister bäddat för kaos inom energi, vård-skola-omsorg och utrikespolitik. Återstår så att bädda för budgetkaos.

Endast SD kan nu rädda Löfven, eftersom den till Alliansen omtalade utsträckta handen visat sig vara ett slag i ansiktet, eller ovänlig knuff i bröstet.

lördag 4 oktober 2014

Regeringsförklaringen: Kärnkraften Ersätts med Förnybar Energi


Sveriges nye statsminister Stefan Löfven deklarerar glatt i Regeringsförklaringen:
 • Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. 
 • Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot. 
 • En ny miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan införs. Ett miljömålsråd inrättas. 
 • Kärnkraften ska ersättas med förnybar energi. 
 • Stödet till havsbaserad vindkraft och till solkraft ska stärkas.
 • Sysselsättningen i Sverige är helt beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser.
Se där Löfvens "ingångsvärden" i de förhandlingar över blockgränsen, som nu skall forma framtiden för vårt lilla land. Sol och vind och vår.

måndag 29 september 2014

S + MP: Obligatoriskt Gymnasium

S+ MP meddelar stolt att man kommit överens om om att utvidga skolplikten att omfatta även förskoleklass och gymnasium, inalles 13 årig obligatorisk skola för alla. Skälet upp ges vara
 • Många börjar gymnasiet, men när det blir lite motigt hoppar många unga av. 
 • Genom att göra gymnasiet obligatoriskt kan detta förhindras:
 • Alla resurser skall sättas in så fort någon är på väg att hoppa av.
Lärarfacket uppges jubla. I förslaget ingår obligatorisk matematikundervisning under 13 år, i de fyra räknesätten inklusive bråkräkning och regula de tri.  Alla resurser skall sättas in så fort någon elev härför visar bristande intresse eller färdighet. Efter 13årig skolplikt skall ingen svensk tveka inför uppgiften att räkna ut vad 1/2 + 1/3 blir, en för arbetslivet både nödvändig och tillräcklig kunskap.

S+MP förväntar sig en bred blocköverskridande överenskommelse med speciellt FP,  även om FP har diametralt motsatt uppfattning, ingen match för Stefan Löfvens med sin omvittnade förhandlingsfärdighet och 2åriga gymnasieutbildning i botten.

Den utvidgade 13åriga obligatoriska skolplikten kan ses som en kompensation för att under Alliansen värnplikten avskaffats, skatteplikten urholkats och det fria skolvalet exploderat, som en blivande svag regerings fromma förhoppning om att kunna stärka Staten och därmed finna en uppgift.

Återstår att se om S+MP kan anamma mitt förslag om reformerad skolmatematik som Matematik-IT.
Inte helt osannolikt. Obligatorisk Matematik-IT! Sveriges matematiker borde jubla!fredag 26 september 2014

Stefan Löfven: "Självfallet, Ja!"

Vid presskonferensen efter Stefan Löfvens möte med talmannen yttrade Löfven ordet "självfallet" eller "självfallet, ja" ca 37 gånger.  Man kan nu som väljare och medborgare i vårt lilla land ställa sig frågan om hur det kan vara så att i den synnerligen oklara, komplicerade och minst av allt självklara situation som vårt lilla land nu hamnat i, vår blivande nye statsminister väljer att komplettera nästan varje yttrande med ett emfatiskt: "Självfallet, Jaa!"

Misstanken inställer sig att det handlar om en form av magiskt tänkande: Genom att beskriva någonting de facto ingalunda självklart och i praktiken olösligt, med "självfallet, ja", så kommer allt att lösa sig till det bästa. Självfallet är det så.

måndag 15 september 2014

Matematisk Analys av Valet 2014

Valet 2014 kan sammanfattas sålunda:
 1. Moderaterna tappar 7% till SD, vilket gör att Alliansen förlorar makten och kollapsar.
 2. De rödgröna (S+MP+V) med samma katastrofala resultat som 2010 skall nu styra landet med Jimmie som tung vågmästare/spelare.
 3. Första prioritet enligt vad Löven utlovat kommer då att bli jakten på koldioxid med målet att reducera utsläppen med 90% samtidigt som kärnkraften avvecklas.

torsdag 11 september 2014

UN Declares Successful Control of Ozon Layer: Climate Next!


Washington Post happily reports that the Earth’s ozone layer is recovering:
 • The atmospheric layer that protects Earth’s inhabitants from the sun’s harmful ultraviolet rays is slowly rebuilding itself, according to a United Nations report published Wednesday.
 • Scientists credit the recovery to the phasing out of chemicals used in refrigerators, air conditioners and aerosol cans in the 1980s, ... through the Montreal Protocol,
 • “It’s a victory for diplomacy and for science and for the fact that we were able to work together,” said chemist Mario Molina, who won a Nobel Prize for his research into the ozone layer.
To UN this gives undisputable evidence that UN is capable of controling global climate by suitable protocols. After the observed declared undisputable success with the Montreal Protocol, the UN focus for world leaders now shifts to the Kyoto Protocol: And yes, the observed "hiatus" with no global warming over the last 18 years, gives similar strong evidence that UN is capable of controling not only the ozon layer, but also global temperatures. The fact that the hiatus is achieved with only a minor effect from the Kyoto Protocol, effectively followed only by Sweden, shows its undisputable operational power. The only trouble is an apparent conflict between the Montreal and Kyoto protocols:
 • Paradoxically, the heat-trapping greenhouse gases believed to contribute to global warming are actually helping rebuild the ozone layer. Paul A. Newman, who co-chairs the U.N. panel, told the AP higher levels of carbon dioxide and other gases help cool the upper stratosphere, which increases the amount of ozone.
Large scale climate engineering thus has its difficulties, like any strong medication possibly curing one disease while killing the patient by a side-effect.  We can only hope that UN is not capable of controling any aspect of global climate, by any UN protocol. There is reason to be hopeful...