Visar inlägg med etikett SULF. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett SULF. Visa alla inlägg

onsdag 11 maj 2011

Har Professorn Avskaffat Sig Själv?


I den nya Högskolelagen är det prefekten som "leder verksamheten", dvs bestämmer vad som skall göras och sägas, medan professorn/läraren "har hand om" utbildning och forskning, dvs gör jobbet, på order av ledningen. Jag tar upp detta i ett inlägg på Newsmill:
med utgångspunkt från mina erfarenheter av censur och munkavle på KTH, redovisat under KTH-gate.

Naturligtvis refuserades artikeln av Svd och DN var ju inte att tänka på. Munkavle på!

Ytterst handlar det om akademisk tankefrihet, om vem som skall bestämma vad som är aktuell vetenskaplig sanning, professorn/vetenskapsmannen eller administratören/politikern?

Mina professorskollegor i landet är anmärkningsvärt indifferenta till frågan, som om den inte berörde dem:
  • Kan det verkligen vara så att professorn avskaffat sig själv utan att någon har märkt något och än mindre sagt något?
  • Utan att professorns fackförbund SULF haft någon invändning?
  • Kanske det i den nya högskolan inte behövs några professorer med uppgift att tänka självständigt?
  • Har professorn utan att protestera låtit sig förses med munkavle?
Debatten på Newsmill kanske ger svar.

PS1 Vad gäller munkavle, censur och tystande av kritiska röster, så är det naturligtvis effektivt så länge det funkar till 100%, men det förutsätter att alla kanaler stängs och att övervakningen är total. Detta är dock svårt att uppnå i dagens nya informationsvärld:

Debatten i klimatfrågan har nu tagits över av den fria blogg-sfären och det politiskt korrekta tänkandet har tappat sin hegemoni på vetenskaplig sanning. Något för KTH, DN och SvD att betänka, kanske. Det finns ju också skygglappar att sätta på.

PS2 Lustigt nog arrangerar KTH ett Symposium om Akademiskt Ledarskap 13/5 till ära av Ingrid Melinder (som inte är professor), där naturligtvis de administratörer som satt munkavle med benäget bistånd av Melinder, talar: Peter Gudmundson och Folke Snickars.

Kanske läge att ta upp KTH-gate? Nog inte: det är bara administratörer som får tala om akademiskt ledarskap. Professorer får hålla tyst, i den nya högskolan (utom Mathias Uhlen med sina 800 milj/år), medan Scoutförbundet får utveckla sin ledarskapsfilosofi, för högskolan.

måndag 9 maj 2011

SULF om Censur och KTH-gate

Efter att ha blivit utsatt för censur med ett direkt personangrepp av KTH backat av Rektor Peter Gudmundson, vilket jag redovisat i en serie poster under KTH-gate, vände jag mig till mitt fackförbund SULF för att se om jag kunde få något stöd.

Jag presenterade mitt fall vid ett möte med förbundsjurist Carl Falck, som därefter deltog i ett möte med Rektor stöttad av sin adjutant Anders Lundgren, varvid mycket tydligt framkom att Rektor inte hyste minsta betänklighet att genom sitt agerande allvarligt skada min professionella verksamhet.

Anders Lundgren var noga med att påpeka att KTH aldrig (aldrig) kommenterar uppgifter i pressen som tillskrivs Rektor, även om de är grovt felaktiga och hårt drabbar den som utsätts för felaktiga nedvärderande uppgifter. Aldrig! KTH har principer, och KTH följer sina principer, även om det är tufft. Peter Gudmundson är gammal hockeyspelare och är van vid hårda puckar.

Carl Falck meddelar mig kort därefter, efter att ha träffat Anders Lundgren utan min närvaro:
  • Vi har diskuterat frågan vid flera tillfällen inom förbundet, men har nu kommit fram till att det idag inte finns utrymme för oss att föra denna fråga vidare. Det svar jag kan ge dig, och det är vårt gemensamma svar, är att vi inte kommer att agera fortsättningsvis i detta ärende.
Förbundordförande Anna Götlind bekräftar med:
  • Som SULF:s förbundsjurist Carl Falck tidigare meddelat dig kommer SULF inte att bistå dig vidare i ditt ärende.
  • SULF är alltid positiva till debatt om den akademiska friheten, men som förbund kan vi inte debattera i enskilda ärenden.
Tja, vad skall man nu säga om detta? Ja inte kan man säga att SULF givit mig något vidare stöd. Ur min synvinkel har SULF snarast försvårat min situation genom att till synes helt liera sig med KTHs ledning.

Carl Falck säger att det idag inte finns utrymme medan Anna Götlind använder argumentet att SULF inte tar upp enskilda ärenden, som om det trots allt skulle finnas utrymme bara inte mitt ärende vore så himla enskilt.

Jag har snällt betalat min avgift till SULF i 40 år (minst 100.000 kr) utan att någonsin besvära med något enda litet ärende. När jag till slut vänder mig till SULF i en utsatt situation får jag kalla handen.

Det är klart att jag känner mig ganska korkad som gått på en sådan nit. Men jag är väl inte ensam i den gamla trogna skaran som trodde att facket var till för medlemmen. Bland de unga är det väl inte så populärt att betala fackföreningsavgift.

SULF stadgar säger:
  • SULF har till uppgift att tillvarata och bevaka medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen samt att företräda medlemmarna i sådana frågor.
Skall jag tolka detta som att mina professionella intressen i min roll som professor ligger utanför SULFs ansvarsområde? Tar inte SULF upp enskilda ärenden utan bara ärenden som gäller alla medlemmarna? Skall alla medlemmarna ha utsatts för censur för att SULF skall ta upp frågan? Vi får höra vad Anna Götlind svarar:
  • Jag svarar inte. Jag har redan svarat att SULF inte bistår dig i detta ärende.
Så småningom får jag väl sammanfatta mina erfarenheter av SULF i ett debattinlägg i förbundets tidskrift Universitetsläraren, såvida inte detta också censureras bort...men Newsmill finns ju alltid....nytt inlägg kommer snart...