Visar inlägg med etikett KVA. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett KVA. Visa alla inlägg

söndag 24 november 2013

Royal Swedish Academy of Sciences Echoes IPCC CO2 Alarmism


I have repeatedly asked the Royal Swedish Academy of Sciences to revise its Statement THE SCIENTIFIC BASIS FOR CLIMATE CHANGE from 2009 based on IPCC AR4  from 2007, in particular in the light of the new IPCC AR5. The reaction I get from the main author of the Statement, professor Lennart Bengtsson, is that the Statement is so wisely formulated that it fits any thinkable new development and thus does not need to be revised.

To see if this is true, let us analyze the main messages of the Statement by the Academy:

The Academy first makes it clear that the Academy considers IPCC Working Group I to represent the scientific basis of climate science/change:
 • The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group 1 (The Physical Science Basis) has given a broad, systematic summary of the scientific literature on climate change and has concluded that the anthropogenic emission of greenhouse gases has led to an increase in the surface temperature of the Earth
 • IPCC has undertaken modelling studies to estimate the effect of anthropogenic greenhouse gases and aerosols on climate during the next 100 years based on different emission scenarios. These studies indicate a global surface warming at the end of the 21st century of 1.5-3.5 °C compared to present-day conditions. 
 • With the warming projections examined by IPCC other changes may follow, for example in the hydrological cycle, that might cause more problems than the temperature changes themselves. Whilst the lower range of warming may be acceptable, at least in some regions, the upper range is likely to cause very severe problems worldwide.
With this solid scientific basis the Academy then delivers the following General Advice to the Swedish King, Government and People to serve as the basis for Swedish Climate Politics:
 • In view of the potential long-term negative effects of increasing atmospheric CO2 and other greenhouse gases on climate and ocean chemistry (for example, acidification), development of mitigation technologies should be given priority. These should seek ways of reducing CO2 emission and the other components of anthropogenic forcing (including CH4, N2O, tropospheric ozone and black carbon aerosols) as well as focusing on CO2 sequestration, involving both the biosphere and the geosphere.
We read that the Royal Swedish Academy of Sciences echoes IPCC science without independent evaluation and questioning, and then accordingly echoes IPCC politics with a direct message to Swedish politicians to reduce CO2 emission and focus on CO2 sequestration

But, since the Academy evidently is an echo of IPCC, the Academy now must revise its Statement in accordance with the new IPCC AR5 Summary for Policymakers:
 • It is extremely likely (95%) that human influence has been the dominant cause of the observed zero warming during the last 17 years.
Isn't this correct, Lennart Bengtsson and the Royal Academy? Then go ahead and revise the Statement!

If the Academy simply echoes IPCC passively, then its Statement should be revised to reflect AR5 instead of AR4. If after all, the Academy is a real scientific academy of real independently thinking scientists and is not simply a passive echo of IPCC, then the Statement should be completely rewritten.

PS Here is a copy of a another letter sent today asking the Academy to revise its Statement (in Swedish):

Staffan Normark KVA

Hej Staffan:

Jag upprepar min begäran att KVA måtte revidera sitt Statement The Scientific Basis for Climate Change i ljuset av IPCC AR5: http://claesjohnson.blogspot.se/2013/11/royal-swedish-academy-of-sciences.html

Jag har framställt denna begäran flera gånger men inte fått någon som helst respons från KVA. Jag skulle uppskatta någon form av svar på min framställan och inte bara tystnad som om den inte nått KVA.

KVAs Statement utgör grunden för svensk klimatpolitk med fokus på minskade koldioxidutsläpp. Om KVA skulle ändra sitt Statement bort från koldioxidalarmism, så skulle också svensk klimatpolitik ändras. KVA bär således ett huvudansvar för svensk klimatpolitik och måste agera därefter.

Vänliga hälsningar, Claes

Claes Johnson, prof i tillämpad matematik KTH

måndag 22 april 2013

Svensk Klimatpolitik och KVA: Revision På Gång?

Regeringskansliet skickar i dag det entusiastiska meddelandet till Sveriges medborgare att
 • Sverige är sedan länge bland de mest ambitiösa och progressiva länderna i Europa när det gäller klimat- och energifrågor. Förra året minskade de svenska utsläppen av växthusgaser med 5 procent, jämfört med 2011, och utbyggnaden av den förnybara energin går snabbare hos oss än i många andra europeiska länder.
Sveriges klimatpolitik baseras ytterst på KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar, som ger stöd åt den koldioxidalarmism in linje med IPCC som präglar svensk politik. 

Lennart Bengtsson, som är huvudförfattare till uttalandet, har på senare tid i olika media tagit avstånd från koldioxidalarmismen och det vore logiskt att KVAs uttalande reviderades i enlighet ned LBs nya ståndpunkt, vilket skulle medföra revision av svensk klimatpolitik. 

Jag har flera gånger begärt besked från KVA om uttalandet skall revideras, men inte fått något svar. Jag upprepar idag min fråga:

Staffan Normark KVA

Hej Staffan:

Jag har inte fått något svar på min upprepade fråga om KVA avser revidera sitt uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar pga den ändrade uppfattning i sakfrågan, som uttalandets huvudförfattare Lennart Bengtsson uttryckt i media på senare tid, från stöd till IPCCs koldioxidalarmism till skepticism.

Eftersom svensk klimatpolitik ytterst vilar på KVAs uttalande är min fråga av synnerlig vikt och jag tycker att den borde besvaras av KVA. Åtminstone önskar jag få veta att frågan nått fram och skälet till att den inte kan besvaras.

Vänligen, Claes


PS Om man betraktar Sverige (och Tyskland) utifrån kan det se ut som så här i Washington Post:

 • FOR YEARS, European leaders have flaunted their unwavering commitment to fighting climate change — and chastised the United States for lagging behind. But last week brought yet more confirmation that the continent has become a green-energy basket case. Instead of a model for the world to emulate, Europe has become a model of what not to do.


onsdag 3 april 2013

Sanningens Stund för KVA

SvD överger i dagens Ledare författad av Ivar Arpi sin tidigare uttalade koldioxidalarmism:
 • Det verkar som om vi har mer tid på oss än vad många alarmister har sagt. Temperaturen stiger nämligen inte som beräknat, trots att koldioxidutsläppen fortsatt att öka. 
 • Temperaturökningen har uteblivit de senaste 15 åren. Den branta stigningen har planat ut till en stabil platå trots att 100 miljarder ton växthusgaser har släppts ut under perioden, vilket är en ökning med 50 procent. 
 • Klimatet verkar vara mer motståndskraftigt än man tidigare har trott. 
 • Kina har tagit 600 miljoner människor ur absolut fattigdom med hjälp av billig kol – inte dyr solenergi. 
 • Ingen demokratiskt vald ledare är beredd att offra jobbtillfällen och tillväxt för att kanske inom hundra år ha minskat utsläppen med någon procent. Framtiden ligger inte i att höja priset på fossila bränslen... 
 • Utvecklingsländerna kommer att tacka nej till tvångströjan med minskade utsläpp... 
Det återstår nu för Kungliga Vetenskapsakademien KVA att följa SvDs exempel och revidera sitt Uttalande: Den vetenskapliga grunden för klimatförändringar, som ger stöd till den koldioxidalarmism som predikas av IPCC och som ligger till grund för svensk klimatpolitik.

Lennart Bengtsson, som är huvudförfattare till KVAs Uttalande, har redan i ett flertal framträdanden i media tagit avstånd från den koldioxidalarmism i linje med IPCC som han tidigare uttryckt.

Jag har i brev till KVA begärt besked om när revision av Uttalandet kommer att publiceras, för det måste komma, men inte fått något svar. Situationen är ohållbar för KVA och sanningens stund är nu kommen.

När KVA reviderat sitt Uttalande kommer svensk klimatpolitik att skrivas om.

PS Till dess revideringen har gjorts, står KVA för samma vetenskap som Potsdam Institute, som nu utgör laughingstock.

måndag 1 april 2013

KVA Varnar för Ny IstidKungliga Vetenskapsakademien KVA (med uppgift "att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"),  säger idag i ett pressmeddelande att det nu är vetenskapligt bevisat att det kalla vårvädret beror på att en ny istid inletts. KVA varnar för att istäcket över Riddarholmsfjärden kommer att ligga kvar över sommaren och att färjetrafiken därför kommer att inskränkas.

Den teori för jordens klimat som formulerades av akademiledamoten Svante Arrhenius (Nobelpriset i Kemi 1903) i det banbrytande arbetet Über den Einfluss des atmosfärischen Kohlensäuregehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche (1896), har således (tyvärr) visat sig vara (förvånansvärt) korrekt.

KVA meddelar samtidigt att Akademiens tidigare Uttalande: Den vetenskapliga grunden för klimatförändringar , som ger vetenskapligt stöd till den av IPCC och DN/SvD framförda teorien om alarmerande global uppvärmning pga av "Einfluss des atmosfärischen Kohlensäuregehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche", nu har ersatts med sin kompletta motsats av global nedkylning.

Det nya Uttalandet, som alltså varnar för global nedkylning istället för uppvärmning, är (i likhet med det gamla) författat av Sveriges främste klimatvetenskapsexpert Lennart Bengtsson, som alltså fått kalla fötter.

Lennart Bengtsson bortförklarar Akademiens tidigare Uttalande: Den vetenskapliga grunden för klimatförändringar från 1 april 2009 (som varnade för alarmerande global uppvärmning), med att  det naturligtvis bara var ett skämt.

Det nya Uttalandet kan ses som ett svar på mitt Brev till KVA: Grunden för Svensk Klimatpolitik

PS1 Kopia av nytt brev till KVA med upprepning av samma fråga i avsaknad av svar:

KVA
Staffan Normark

Jag upprepar min fråga till KVA ställd den 19 mars 2013 angående KVAs Uttalande: Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar: Avser KVA att revidera detta uttalande eftersom huvudförfattaren Lennart Bengtsson i ljuset av stationär/fallande global medeltemperatur de senaste 17 åren under ökande utsläpp av koldioxid i atmosfären, i media (http://notrickszone.com/2013/03/27/the-climate-science-caricatures-jylland-posten-features-massive-4-full-pages-of-climate-science-skepticism/) säger sig inte längre anse att begränsning av koldioxidutsläpp kan motiveras på vetenskaplig grund?

Frågan är avgörande för svensk klimatpolitik och kan inte lämnas obesvarad.

Hälsningar,

Claes Johnson
prof em i tillämpad matematik KTH


PS2 KVA förtydligar i ett nytt pressmeddelande:
 • En fördubbling av koldioxidutsläppen i atmosfären skulle kunna begränsa den kommande globala nedkylningen till 2 grader (minus). 
Effekten på svensk klimatpolitik av detta nya budskap blev omeldebar: Inatt enades M, MP och VP om ett gemensamt Moment 22 med målet att begränsa den globala nedkylningen till 2 grader (minus) med hjälp av fördubblade (faktor 2) koldioxidutsläpp. 

tisdag 19 mars 2013

Brev till KVA: Grunden för Svensk Klimatpolitik?

Jag har idag skickat följande brev till KVA:

Kungliga Vetenskapsakademien
Sekr Staffan Normark

Lennart Bengtsson, som är huvudansvarig (Ref 1) för KVAs Uttalande: Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar 22 sept 2009, har nyligen i media (Ref 2) uttryckt en ändrad hållning från stöd till skepticism vad gäller den CO2 alarmism som IPCC framför.

Svensk klimatpolitik vilar ytterst på KVAs uttalande i linje med IPCC, och skulle se annorlunda ut om KVA i likhet med Lennart Bengtsson ändrade sitt uttalande från stöd till IPCC till skepticism.

Min fråga till KVA är nu: Avser KVA att revidera sitt uttalande i linje med Lennart Bengtssons ändrade hållning, eller kommer uttalandet att kvarstå, som grunden för svensk klimatpolitik.

Hälsningar,

Claes Johnson
prof em i tillämpad matematik KTH
 
Ref 1 http://www.theclimatescam.se/2013/03/18/vad-ar-det-som-pagar/#comment-327981
Ref 2 http://klimazwiebel.blogspot.se/2013/03/lennart-bengtsson-global-climate-change.html

Svar meddelas när det inkommer.

måndag 21 januari 2013

Mr Double-Speak LB Speaks Out

Lennart Bengtsson ansvarig för KVAs nuvarande uttalande till stöd för IPCC förnyar idag på
DN Debatt sitt stöd, samtidigt som Världsbankens klimatrapport med en temperaturhöjning om 4 C lite försiktigt ifrågasätts: 
 • Vi vill med detta inlägg på inget sätt förringa problemet med den globala uppvärmningen och dess möjliga följder. 
 • Vi vill endast varna för missriktad information som kan få till följd att forskarnas trovärdighet kan komma att ifrågasättas och att åtgärder blir felprioriterade. 
 • Vetenskapsakademien har inte minst i sina analyser av energifrågorna utgått från att arbetet med att minska koldioxidutsläppen ska ha hög prioritet i den globala politiken och att mycket stora investeringar måste göras för att ersätta de fossila bränslena med hållbara alternativ.
 • Vi anser att medierna i stället för att blåsa upp resultaten från enstaka publikationer borde ge särskild vikt åt den internationella fackorganisationen IPCC, som av världssamfundet fått till uppgift att fortlöpande ge sammanfattande synteser av en stor mängd forskningsresultat om klimatet och att sätta enskilda rapporter som den från Världsbanken i ett övergripande perspektiv.
 • Då en uppvärmning på 4°C under innevarande sekel är ytterst oroande är det viktigt att försöka bedöma hur rimlig en så kraftig uppvärmning är. Enskilda modellsimuleringar har räknat fram en global uppvärmning till år 2100 på 6°C eller ännu mer, men dessa har bedömts som mycket osannolika av FN:s klimatpanel (IPCC 2007).
 • Sammanfattningsvis menar vi att en temperaturökning med så mycket som 4°C under detta århundrade är mycket osannolik. Det finns inte heller någon grund för påståenden att tropiska orkaner har blivit mer extrema eller vanligare.
Som vanligt hyllas detta av TCS som nyansering av debatten och kritisk vetenskap värdig en Kunglig Akademi och ett Världssamfund i IPCCs trygga händer, och förstås DNs kritiska klimatrapportering styrd av Karin Bojs.

PS En sida av LBs janusansikte visas på Uppsalainitiativet. LB går hem i alla läger. Notera frågan till LB i kommentar # 65 till TCS artikeln.

tisdag 24 april 2012

KVA Börjar BegripaKVA med Lennart Bengtsson i täten sågar vindkraften i SvD:
 • Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige är obegripligt. 
 • Pengarna borde i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn.
 • Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna på hundratals miljarder i stället riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag.  
KVA kan inte (längre) begripa vindkraft, men antyder sig begripa att koldioxidutsläppen måste minska, vilket ju är huvudskälet till vindkraft. Hur utsläppen i transportsektorn skall minskas anges inte.

Men KVA verkar vara på väg att även ge upp tron på koldioxidens farlighet:
 • Om avsikten vore...
KVA säger inte längre att koldioxidutsläppen måste minska, utan bara om koldioxidutsläppen måste minska...

Detta kan ses som ett steg mot revidering av KVAs uttalande till stöd av IPCCs koldioxidalarm, eftersom KVA alltid följer vindens riktning... 

Eller hur Lennart Bengtsson (som skrivit KVAs uttalande)? När kommer revideringen? När nu KVA till slut har börjat begripa att det inte är meningsfullt att spendera hundratals miljarder på minskning av koldioxidutsläpp utan både mening och effekt. 

torsdag 12 januari 2012

Lennart Bengtssons Dubbla Budskap 3

Lennart Bengtsson tuggar oförtrutet vidare med förnyat dubbelt budskap i SvD som både klimatalarmist och skeptiker:

 1. Modellberäkningar av jordens klimat, som till sin natur är osäkra, indikerar risker för en förhöjd temperatur under detta sekel kanske på så mycket som ytterligare 2–3 grader. För att reducera denna risk måste givetvis växthusgasutsläppen på sikt minska och detta inte bara i västvärlden.
 2. Det finns dock ingen anledning att framhäva extrema oväder då detta inte blir en följd av ett varmare klimat. Detta skulle Wijkman och Rockström säkert begripa om det hade studerat meteorologi och inte som nu prata i nattmössan.
LB är ytterst vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik genom KVAs uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar som han så klart uttrycker i 1.

Genom 2. vill nu LB nu uppenbarligen backa från den alarmism han uttrycker i 1. Detta tillnyktrande är bara att välkomna, men då måste också KVAs uttalande skrivas om.

Direkt fråga till LB: När kommer denna revision? Eller blir det inget?


måndag 2 januari 2012

Utsätt Svensk Klimatpolitik för Riksdagens Hearing

Svensk klimatpolitik grundar sig på KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar som ansluter sig till FNs klimatpanel med begränsning av koldioxidutsläpp som främsta mål och medel.

Kanada har nu insett att denna politik har nått vägs ände och lämnar Kyoto överenskommelsen om utsläppsbegränsning. Även svensk klimatpolitik måste nu revideras.

För att ge underlag bör Riksdagen genomföra en hearing om klimatvetenskap med deltagande av såväl företrädare som kritiker till nuvarande dogma.

Jämför med den hearing som Kanadas senat nyligen genomförde med skeptiker inkl Ross McKitrick.

fredag 30 december 2011

Lennart Bengtssons Dubbla Budskap


Vem är LB? Varför så glad?

Lennart Bengtsson, prof i meteorologi och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), är huvudansvarig för KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar. KVA slår fast följande vetenskapliga grund för svensk klimatpolitik:
 • FN:s klimatpanel IPCC har gjort en bred och systematisk sammanfattning av den vetenskapliga litteratur som behandlar klimatförändringen.
 • Gruppen har dragit slutsatsen att antropogena utsläpp av växthusgaser har lett till en ökning av temperaturen vid jordens yta.
 • Medan effekten av växthusgaser är väletablerad, är förståelsen för effekten av aerosoler (vilka huvudsakligen orsakar en kompenserande nedkylning) mycket mindre.
 • En ökning av koldioxidhalten i atomsfären orsakar också en försurning av haven, vilket kan få mycket allvarliga effekter på marina ekosystem.
 • Samtidigt som en mindre uppvärmning kan vara acceptabel, åtminstone i vissa regioner, kommer en högre grad av uppvärmning sannolikt orsaka mycket allvarliga problem världen över.
 • Det finns också en möjlighet, även om den troligen är liten, att stabiliteten hos vissa landisar kommer att minska vilket kan leda till en snabbare höjning av havsnivåerna.
 • För det första förväntas den långa uppehållstiden av CO2 i atmosfären påverka atmosfärens sammansättning under flera hundra år, förmodligen med oåterkalleliga konsekvenser för jorden under för människan överskådliga tidsrymder.
 • För det andra finns det en möjlighet, om än liten, för extrema och snabba svängningar i klimatsystemet, vilket kan resultera i en snabb höjning av havsnivån eller långvariga perioder av torka i utbredda områden som är viktiga för matproduktion.
 • Omfattande åtgärder mot klimatförändringarna måste därför innehålla både
 • ett vetenskapligt förhållningssätt, med huvudmålet att åstadkomma en bättre kvantifiering av allvarliga och oacceptabla risker,
 • och ett samhälleligt förhållningssätt med målet att, baserat på det rådande kunskapsläget, begränsa riskerna.
Vi ser att KVAs uttalande är helt i linje med den koldioxidalarmism som IPCC propagerar över världen.

LB har skrivit KVAs uttalande, men frågan är om LB står bakom vad han låtit KVA uttala?

Det verkar inte så om man läser LBs debattartikel i SvD med rubriken Att Minska Utsläpp Löser Inte Problemen där LB tar avstånd från koldioxidalarmism.

Det är nu dags att visa Dina kort Lennart Bengtsson!

När Du så gjort kommer svensk klimatpolitik att skrivas om.

Go ahead! Svenska folket väntar på besked!

Följ den spännande upplösningen i direktsändning från The Climate Scam.

torsdag 29 december 2011

Lennart Bengtssons Svenska Klimatpolitik

Lennart Bengtsson: Meningslöst att minska utsläppen av koldoxid.

Lennart Bengtsson är ansvarig för KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar med stöd till FNs och IPCCs koldioxidalarmism.

Lennart Bengtsson är därmed vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik med radikala utsläppsbegränsningar som mål.

Men Lennart Bengtsson är en dubbelnatur, som både säger A och icke-A: I dagens SvD Brännpunkt sågar Bengtsson samma svenska klimatpolitik under titeln Att minska utsläpp löser inte problemen:
 • Al Gore och många klimataktivister menar att om vi bara kan få stopp på växthusgasutsläppen kommer situationen att förbättras. Tyvärr är det inte så enkelt.
 • Extrema väderhändelser är allvarliga och allt bör göras för att minska risk för liv och egendom...Men att föreställa sig att skadeökningarna främst beror på koldioxidutsläppens ökning är naivt och missledande.
 • Det saknar dessutom vetenskaplig substans.
 • I många länder är extrem kyla faktiskt värre än extrem värme och ger upphov till större förlust i människoliv.
För mera i samma kritiska anda, se Bengtsson sågar IPCCs Klimatmodellering.

Bengtsson säger alltså
 • A = begränsa utsläppen av koldioxid (KVA)
 • icke-A = begränsa inte utsläppen eftersom det är meningslöst (SvD).
Men man kan inte säga både A och icke-A om man via KVA skall vara vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik.

Vad som nu behövs är att KVA reviderar sitt uttalande och tar avstånd från IPCC. När kommer det Lennart Bengtsson?

Bengtsson's eget förslag till lösning av klimatfrågan är enkelt och klart genomförbart:
 • föreslår jag som en praktisk åtgärd att man fäller litet mer skog längs vägar, järnvägar och högspänningsledningar...
PS Bengtsson har också offentligt uttalat att min klimatmatematik är "rappakalja". Kanske även detta behöver revideras?