onsdag 16 december 2009

Varför Litar KVA på IPCC och Förnekar Climategate?

Idag publicerar DN Debatt KVAs tidigare climate statement i svensk översättning,  med motiveringen:
  • på grund av den debatt som pågår, med ofta vitt skilda ståndpunkter och mer eller mindre välgrundade påståenden. 
DN avslöjar som bakgrundsinformation: 
  • Enligt KVA har det funnits olika uppfattningar i vissa sakfrågor och texten är därför den svenska vetenskapliga expertisens "minsta gemensamma nämnare".
Min tidigare kritik av KVAs climate statement gäller naturligtvis också den svenska versionen. Den "minsta gemensamma nämnaren" innehåller följande kärnpunkt:
  • Klimatsystemets respons på yttre påverkan är komplex och kan på ett tillförlitligt sätt bara bestämmas för perioder som är flera decennier långa och för jorden eller halvkloten som helhet. Baserat på detaljerade teoretiska studier och modelleringar drar FN:s klimatpanel (IPCC) slutsatsen att den observerade uppvärmningen av klimatet från ungefär 1970 är i allmän överensstämmelse med ökningen av växthusgaser och aerosoler. Följaktligen menar IPCC att detta är den mest troliga orsaken bakom den nuvarande globala uppvärmningen.
Det märkliga med KVAs uttalande är att det vetenskapligt är ett icke-uttalande, där KVA enbart konstaterar  att IPCC påstår att människan är på väg att värma upp jorden till farliga nivåer.

KVA bekräftar på min fråga att det enbart handlar om ett konstaterande: KVA har inte gjort någon egen vetenskaplig bedömning av IPCCs påstående om AGW. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att KVAs uttalande är vetenskapligt tomt.

Frågorna presenterar sig själva:
KVA beskriver på sin hemsida uttalandet på följande sätt:
  • Akademien har formulerat ett uttalande om det vetenskapliga kunskapsläget gällande klimatförändringar. Uttalandet behandlar klimatförändringar från ett i huvudsak naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt framhålls vikten av att klimatfrågan ses i ett brett samhälleligt perspektiv.
Om något uttrycker KVA att det vetenskapliga kunskapsläget präglas av förvirring, samtidigt som KVA försäkrar oss om ett i huvudsak  naturvetenskapligt perspektiv, dock med antydan om politisk hänsyn via ett brett samhälleligt perspektiv.

KVAs slutkläm är fullkomligt förbluffande: KVA säger till svenska folket att  
  • ...inte avvakta en fördjupad förståelse av klimatsystemet innan samhället agerar...och vidtar kraftfulla åtgärder...
Men om man inte vet vad man skall göra, vilka kraftfulla åtgärder skall man då vidta?
Fler poliser? Stoppa biltrafiken?

Det finns mycket för KVA att förklara och reda ut. Har man gjort ett uttalande får man stå för det.

Ingenting i KVAs klimatuttalande tyder på att KVA skulle vara kompetent att dela ut Nobelpris i fysik ock kemi. Mitt tidigare förslag att detta borde tas över av IPCC, eftersom detta är auktoriteten för KVA, har fått förnyad aktaulitet.

KVA borde ta ställning till analysen av IPCCs Pachauris ovetenskap, den ovetenskap KVA nu ansluter sig till genom sitt oreserverade stöd av IPCC. 

1 kommentar:

  1. Biskoparna i klimatreligionens vetenskapsakademi har idag gjort en bannbulla mot alla de som förringar klimatreligionens grundläror. Alla de som förnekar klimatreligionens trossatser bör brännas på bål.

    SvaraRadera