tisdag 1 december 2009

IVA Ordnar Forskarförhör om Climategate

Lars Bern skriver idag i Sydsvenskan Dags att Syna Forskarbluffen:
Uppenbarligen finns det medlemmar i IVA som har förmåga att tänka vetenskapligt kritiskt. Finns det några sådana i KVA förutom Wibjörn Karlen? 

Jag har slagit vad med Peter Jagers 1e Vice Preses i KVA om 10 kr, att KVA inom kort kommer att revidera sitt uttalande i klimatfrågan. Peter förklarar KVAs uttalande på följande sätt:
 • Akademiens 1:e Vice Preses står naturligtvis bakom akademiens uttalande.
 • Personligen vill jag gärna säga att jag var med på mötet där uttalandet antogs. Det har tillkommit efter omfattande diskussioner i akademiens klass för geovetenskaper, som rymmer folk med olikartade åsikter. 
 • Jag är förstås ingen fackman, men nog gjorde (och gör) det ett balanserat intryck på mig. Min princpiella åsikt är att där jag inte själv är expert, så litar jag till den fackkunskap som ryms inom organ som NAS, Royal Society eller KVA. 
 • Att den mer kvalificerade expertisen är enig, betyder ju inte att alla är överens, utan bara att forskningslitteraturen i området är ganska så samstämmig. Helt klart finns det många som har andra åsikter. 
 • Det är dock mitt bestämda intryck att de personer inom fältet som forskar, publicerar sig i etablerade tidskrifter och verkar vetenskapligt solida (sådana som den nu avlidne Bert Bolin) står bakom IPCC:s slutsatser, medan den andra sidan i hög grad består av intresserade amatörer, t ex näringslivsmän eller personer som forskar om helt andra saker.
Följ den spännande vadslagningen. Oddsen är nu 2 : 1 i min favör efter IVAs beslut om forskarförhör. 

 • Historien ger många exempel på hur det skapats samförstånd och politisk slagkraft kring hypoteser som måst förkastas – alltifrån katolska kyrkans linje om jorden som universums centrum till Stalins påbjudna Lysenkobiologi. 
 • Om nu mycket allvarliga brister i detta visar sig i en av klimatpolitikens viktigaste grunder, då kastar det allvarliga tvivel över klimatpolitiken i sig, helt oavsett vilket stöd denna har i andra avseenden.
 • De statsmän som möts i Köpenhamn om några dagar kommer att resonera om åtgärder som djupt påverkar inte minst jordens fattigas möjligheter till ett bättre liv. Vad som nu krävs är en öppen, förutsättningslös och grundlig kontroll av de klimathypoteser de grundar sin politik på.
Kanske det börjar torna upp sig även över Kungliga Vetenskapsakademien? Oddsen är nu 3 : 1.

Snaran dras åt: The Associated Pres meddelar:
 • Britain's University of East Anglia says the director of its prestigious Climatic Research Unit is stepping down pending an investigation into allegations that he overstated the case for man-made climate change.
 • The university says Phil Jones will relinquish his position until the completion of an independent review into allegations that he worked to alter the way in which global temperature data was presented.
 • The allegations were made after more than a decade of correspondence between leading British and U.S. scientists were posted to the Web following the security breach last month.
 • The e-mails were seized upon by some skeptics of man-made climate change as proof that scientists are manipulating the data about its extent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar