tisdag 29 december 2009

Artikel på Newsmill om IT-Matematik och Förslag till Björklund

Jag har öppnat en ny kanal, på Newsmill, med en artikel om behovet av IT-Matematik.
Skall bi intressant att se vad detta forum kan erbjuda. Varken DN eller SvD vill publicera något om behovet av, och möjligheten till, reform av matematikutbildningen i landet. Däremot gärna ännu en chock-rapport utan hopp

En huvuduppgift är att identifiera de personer som är ansvariga för den nuvarande matematikutbildningen, och därmed är ansvariga för den katastrofala situation som råder.

Detta kan visa sig vara svårt. Det kan vara så  att de som de facto är ansvariga förnekar sitt ansvar genom att skylla på andra och förneka all inblandning, eller helt enkelt genom att tiga bakom en stängd dörr. Frågan är då vilken form av tribunal som skall kunna avgöra den verkliga ansvarsfördelningen. Tanken är att detta är nödvändigt för att kunna öppna för en diskussion om reform, en diskussion som nu är lamslagen eller kortsluten.

Om vi följer principen att ansvar alltid till slut måste bäras av levande personer, så kan vi leta i första hand bland följande:
 • statsminister Fredrik Reinfeldt
 • utbildningsminister Jan Björklund
 • högskole- och forskningsminister Tobias Krantz
 • tidigare utbildningsminister Lars Leijonborg
 • tidigare skolminister Ibrahim Baylan
 • univ.kansler Anders Flodström
 • Skolverkets chef Per Thullberg
 • Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler
 • matematikprofessor X vid universitet Y 
 • matematikdidaktikprofessor X vid universitet Y
 • lärarutbildare X vid lärarhögskola Y
 • föreståndare för Nationellt Centrum för Matematikutbildning Beng Johansson
 • föreståndare för Umeå Forskningscentrum för Matematikdidatik Johan Lithner
 • ordförande i Svenska Nationalkommitten för Matematik Mikael Passare
 • ordförande i Svenska Matematikersamfundet Tobias Ekholm
 • ordförande i Teknikdelagationen Leif Johansson
 • ordförande i Lärarförbundet Eva-Lis Siren
 • ordförande i Lärarnas Riksförbund Mette Fjelkner.
Vad anser dessa personer om sitt ansvar för matematikutbildningen i landet?  Vem tar på sig ett huvudansvar? Vem anser att ansvaret är någon annans?

Ett mycket vanligt sätt att krypa undan ansvar, är att hänvisa neråt i organisationen om man 
är uppåt toppen, och uppåt om man är längre ner. Den som är på toppen kan påstå sig inte vara informerad om detaljer, och den som är insatt i detaljer kan påstå sig bara lyda order uppifrån. Med denna teknik kan ansvar helt undvikas, för personer i ansvarsställning. Detta funkar förvånansvärt ofta, men är lätt att genomskåda, om man bara vill...

Sum-up av Newsmillartikeln efter ett dygn
 • 1000 läsare
 • 42 kommentarer inkl mina egna svar
 • 52 millningar med 87% glad
 • ingen reaktion från universitetsmatematiker
 • ingen reaktion från lärarutbildare
 • ingen reaktion från skolpolitiker
 • kort sagt: ingen reaktion från personer med direkt ansvar för matematikutbildning
 • ingen reaktion från näringsliv, utbildning, forskning och förvaltning
 • ingen reaktion från fackförbund
 • kort sagt: ingen reaktion från avnämare
 • alla med ansvar direkt eller indirekt tiger och låtsas att de är osynliga
 • ingen vågar ifrågsätta Björklunds 525 milj rätt ut i sjön
 • en onormal instabil hotfull situation...när ett nytt år randas...
Konkret förslag till Björklund inför 2010: 
 • Vidareutbilda 5.000 matematiklärare i Matematik-IT för 100.000 kr/lärare = 500 milj. kr.
 • Låt sedan dessa lärare överföra sin nya kunskap till resten av lärarkåren.
 • Detta skulle ge en veritabel kick till både skola och samhälle, höja matematiklärarnas status och ge glada och kunniga elever.
 • Vad är det som hindrar Dig Jan Björklund från att använda skattebetalarnas pengar på detta meningsfulla sätt, istället för att kasta dom i sjön? 
 • Ditt beslut kan komma att avgöra valet 2010. Meningslös resursförstörelse är ingen valvinnare. Meningsfull reform kan vara en vinnare. Att satsa alla pengar på en halt häst är korkat och folkpartister har väl inte råd att vara så korkade, när 4% närmar sig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar