torsdag 24 december 2009

Gott Nytt År för Matematikutbildning

SvD vill inte ha min debattartikel Så Kan Mattekrisen Lösas och istället publicerades den i Ny Teknik. Själva temat, nämligen svensk matematikundervisning i fritt fall mot ständigt nya djup,
var det inget fel på: Dagen innan julafton publicerar SvD Brännpunkt ännu en larmrapport betitlad Regeringen slarvar bort mattereform av matematikerna Gerd Brandell, Ola Helenius och Olle Häggström, som kommer med följande analys och förslag:
  • Svenska elevers dåliga mattekunskaper är alarmerande. Grundorsaken är att alla, oavsett program, läser samma kurser. Resultatet blir ett kursinnehåll bestående av dåliga kompromisser.
  • Skolministern bör ge nya direktiv så att Skolverket kan uppdra åt sina experter att arbeta fram ett förslag med alternativa kurser för hela matematikämnet. Att en sådan modell kan skapas utan risk för inlåsningseffekter och utan extra kostnader har bland annat kommit fram under Skolverkets förberedande arbete med kursstrukturen.
Brandell, Helenius och Häggström är centralt placerade i svensk matematikutbildningspolitik, därav publiceringen i SvD, men har inget att komma med annat än tomma förhoppningar om att Skolverket nog skall klara biffen, den biff Skolverket så konsekvent har misslyckats med under lång tid. BHH tror uppenbarligen inte att undrens tid är förbi och frånkänner sig ansvar för sakernas tillstånd. Och inte ett ord om att Björklund föröder 525 miljoner i sin Matematiksatsning, pengar som skulle kunna ha lyft matematiken ur sitt svarta hål. Varför BHH så enkelt accepterar denna galenskap är svårt att förstå.

Vad som behövs är att universitetsmatematiker tar sitt ansvar. Jag väntar fortfarande på ett tecken att så är fallet. Tiden är mogen. Året är slut. Ett Nytt År väntar...

Matematiken är död. Leve Matematiken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar