torsdag 3 december 2009

Intervjuad av Anna Fredriksson Familjemagasinet Aktiva

Idag blir jag intervjuad av Anna Fredriksson på Familjemagasinet Aktiva om matematikundervisning i grundskolan. I korthet tänker jag säga följande:
 • matematik och språk har en viktig funktion i vårt samhälle
 • men all matematik och alla språk är inte lika viktiga
 • latin har idag ersatts av engelska
 • IT är idag viktig att kunna för alla
 • dagens IT-samhälle bygger på matematik, men inte på vilken matematik som helst
 • skolan bör lära ut sådan matematik som dagens IT bygger på och använder
 • matematik och IT kan slås ihop till ett ämne: IT-Matematik
 • eleven lär sig IT och matematik samtidigt vid datorn i olika former av datorspel
 • datorspel kan träna logik, beräkning och simulering = IT-matematikens kärna
 • olika elever har olika intresse och förutsättningar för IT-Matematik
 • alla bör lära sig elementa så att man kan klara sin ekonomi, dator, mobil, ord musik och bild 
 • de intresserade skall erbjudas fördjupning utan att det ses som ett hot mot övriga
 • detta kan uppnås om man ser fördjupning i IT-Matematik som ett slags övningsämne i partitet med musik eller bild.
 • IT-Matematik kan göras stimulerande genom att eleverna får feedback
 • alla former av abrakadabra typ mängdlära skall undvikas
 • alla former av hype där matematik haussas upp som något så otroligt viktigt för alla, skall undvikas
 • lärarutbildningen i matematik behöver reformeras
 • vilket kräver att högskolans matematikutbildning reformeras
 • för detta har landets matematikprofessorer ansvar, som tyvärr sviks
 • nuvarande lärare har en omöjlig uppgift: inadekvat utbildning och bara bannor
 • många lärare mår dåligt och följaktligen också många elever
 • mycket kan göras men inget görs annat än att gå runt i ofruktbar cirkel
 • detta är inte rätt mot alla elever och föräldrar.
Kanske jag kommer på något mer under intevjun...

På Annas fråga vad jag skulle kunna säga till föräldrar med barn som har problem med skolmatematiken, svarar jag att eftersom rådande skolmatematik i många stycken är absurd, så är det svårt att komma med en lösning, eftersom en absurditet är svår att hantera med rationella medel. En viss lindring kan väl uppnås genom att inse det absurda och inte lägga så stor vikt därvid. Precis som Strindberg gjorde. Men det löser inte grundproblemet med en meningslös skolmatematik.

Vi enades sedan om att IT-Matematik skulle kunna vara ett bra koncept för förnyelse.
Alla behöver lära sig IT, och eftersom IT i grunden är matematik, så passar detta som hand i handsken. Förnyelsearbetet kan börja idag. Björklund kan bidra med 413 friska miljoner.
Det är bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Eller hur Björklund? Sverige tar ledningen i global förnyelse av matematikutbildning! Det skulle kunna bli ett vinnande koncept i nästa års val, genom att få de rödgröna att framstå som bakåtsträvande elitister som vill få folk att känna sig dumma för att dom inte rätt fattar djupet i talbegreppet och divisionsalgoritmen. 

2 kommentarer:

 1. hej Claes,
  jag fick idéer från ditt inlägg och har skrivit om resultatet här:
  grundskolan.blogspot.com

  det vore verkligen trevligt om du ville kommentera.

  vad tycker du det borde stå i en kursplan för IT-matematik i grundskolan?

  SvaraRadera