lördag 21 november 2009

Vad Skulle Strindberg Sagt om Dagens Skolmatematik?


I Dygdens lön, den första novellen i Giftas I av August Strindberg, beskrivs den 15-årige huvudpersonen Theodors erfarenheter av skola och konfirmation på följande sätt:
  • Vilken eländig maskerad denna skola! Icke en enda av ynglingarna trodde på välsignelsen av att uppräkna hatade konungar, lära sig obrukbara språk, att bevisa axiomer, definiera självklara saker... Huru många långa timmar försattes icke för att förgäves söka vetenskapligt dela en vinkel i tre lika stora delar, då det kunde "ovetenskapligt", dvs praktiskt,  göras på en minut med en gradskiva. 
  • Det oförskämda bedrägeriet som spelades med Högstedts Piccadon a 65 öre kannan och Lettströms majsoblater a 1 kr skålp., vilka av prästen utgåvos vara den för över 1800 år sedan avrättade folkuppviglaren Jesus av Nasarets kött och blod, föll icke under hans reflektion, ty man reflekterade icke den tiden, utan man fick "stämningar". 
För detta åtalades den 35-årige Strindberg den 27 september 1884 i sin frånvaro i Schweiz, men frikändes av Stockholms rådshusrätt den 17 november samma år.

Vad skulle Strindberg sagt om dagens skolmatematik?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar