torsdag 26 november 2009

Stockholmsinitiativets Presskonferens Utan Press

Stockholmsinitiativets presskonferens (se videomed anledning av Climategate var informativ med presentationer av Göran Ahlgren, Peter Stilbs, Ingemar Nordin och konstnär/ornitolog Lars Jonsson. 

Dock saknades press och media, vilket med Görans ord gav en stämning av släktträff. Ingen från vare sig SVT, SR, DN eller SvD var där, trots att Climategate kan visa sig vara alla tiders största vetenskapliga skandal, med väldiga konsekvenser för oss alla. Dock rapporterar  SvD tanklöst:
 • Och skulle berörda data vara fabricerade så skulle inte kunskapsläget för klimatförändringarna falla, inte ens en väsentlig del, säger Markku Rummukainen SMHI.
Jag fick stöd av KVAmedlem Wibjörn Karlen på plats i min kritik att KVA "jamar med" IPCC utan eget vetenskapligt underlag.  Lars Bern nämnde att han försöker få IVA att ordna vetenskaplig hearing om klimatfrågan och Climategate. 

Det är vetenskapssamhällets uppgift att ge underlag för klimatpolitik. Om denna uppgift förfuskas är det till stor skada för både samhälle och vetenskap. KVA och IVA har ansvar för att Reinfeldt får vetenskapligt korrekt information, och media har ansvar för att sådan meddelas samhället, men nu sviks dessa ansvar. Om vetenskapsmännen avsätter sig själva, vad skall dom då leva av?

Och vad tjänar det till att Sverige är bäst i klassen, vilket Reinfeldt brukar berömma oss av, om det visar sig att ämnet ifråga inte finns på schemat? 

Frågorna ställs av Peter Foster National Post Let the climate debate begin:
 • How and why did virtually every government on earth buy into what might turn out to be bogus science and potentially disastrous policy? 
 • How was a manifestly biased IPCC process able to sell the line — along with its co-Nobel Peace Prize winner, Al Gore — that the science was “settled.” 
 • What was the UN-based system’s role in promoting radical environmental NGOs and allowing them into the policy process? 
 • How did NGOs manage to scare the public, and threaten and co-opt Big Business? 
 • What was the role of government bureaucracies in pushing obviously self-interested plans to erect massive new programmes to control the weather and dictate industrial activity?
 •  How were the vast majority of democratic politicians sucked into this blatantly ideological process without issuing so much as a peep of dissent?
Läser inte Reinfeldt annat än DN och SvD? Har han inte tagit del av Stockholmsinitiativets upprop? Köper han utan vidare försöken till bortförklaring av Climategate av Phil Jones:
 • We face enormous challenges ahead if we are to continue to live on this planet.
 • This may be a concerted attempt to put a question mark over the science of climate change in the run-up to the Copenhagen talks.
 • That the world is warming is based on a range of sources: not only temperature records but other indicators such as sea level rise, glacier retreat and less Arctic sea ice.
 • The facts speak for themselves; there is no need for anyone to manipulate them. 
 • My colleagues and I accept that some of the published emails do not read well.
 • Some were clearly written in the heat of the moment, others use colloquialisms frequently used between close colleagues. 
 • We are, and have always been, scrupulous in ensuring that our science publications are robust and honest. 
Och frågan kvarstår:  Varför jamar KVA okritiskt med i IPCCs alarmism? Varför svarar inte KVA på mina frågor? Tigande är inget vetenskapligt argument, och vetenskap utövas med vetenskapliga argument. Är inte KVA en vetenskaplig akademi?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar