fredag 6 november 2009

Motion om Översyn av Klimatpolitiken, utan KVA

Ingemar Värnlöf Kd föreslår i  motionen Översyn av Klimatpolitiken att ett oberoende vetenskapligt granskningsorgan tillsättes med speciell uppgift att kritiskt granska IPCC. 

Ingemar Värnlöf nämner inte The Royal Swedish Academy of Sciences KVA i sin motion, ej heller att KVA gjort ett uttalande som stödjer IPCC. Det vore intressant att höra hur Värnlöf ser på KVA och på KVAs uttalande, och även hur KVA ser på Värnlöfs motion. Any reactions?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar