fredag 27 november 2009

KVA Litar på IPCC och Förnekar Climategate

Dagen efter Stockholmsinitiativets presskonferens kommer så ett svar från KVA på några av de frågor jag ställt:

Bäste Claes Johnson,

De svar jag ger på dina frågor resulterar som synes i följdfrågor. Akademien har gjort ett uttalande i klimatfrågan och i det uttalandet finner du Vetenskapsakademiens ställningstagande i frågan. Det är den positionen som jag som ständig sekreterare helt står bakom. Jag skall dock ge svar på de följdfrågor som du ställer men jag är inte beredd att fortsätta diskussionen efter detta eftersom den knappast blir särskilt fruktbar.

Mina svar finns i direkt anslutning till dina frågor nedan. På senare frågor som du ställt så kan jag bara säga att vi inte har för avsikt att revidera vårt uttalande på basis av ett brottsligt dataintrång vid Climate Research Unit vid University of East Anglia. Vidare så avstår jag från att kommentera dina personliga synpunkter på KVA.  

Mvh
Gunnar Öquist


Fråga 1: Anser KVA att det råder vetenskaplig konsensus angående AGW?

Svar: Detta har vi på intet sätt tagit ställning till.

Fråga 2: Har KVA gjort en EGEN vetenskaplig undersökning av AGW innefattande experiment och beräkningar?

Svar: KVA har gjort en ingående granskning av IPCC:s rapport nr 1, ett antal av de i rapporten citerade artiklarna samt nya artiklar publicerade efter IPCC rapporten.

Fråga 3: Har KVA validerat IPCCs rapport, eller är det bara ett konstaterande av vad IPCC gjort?

Svar: Detta är ett konstaterande. KVA anser att ökningen i växthusgaser i atmosfären är den mest sannolika orsaken till den globala uppvärmningen. Orsaken härtill är ändringen i jordens strålningsbalans till följd av ökade växthusgaser.

Fråga 4: Har KVA gjort en oberoende validering av dessa beräkningar, eller är det bara ett konstaterande av vad IPCC gjort?

Svar: Detta är ett konstaterande. KVA har givetvis inte genomfört egna simuleringsberäkningar. De experter inom KVA som tagit aktiv del i utarbetandet av uttalandet är väl förtrogna med dessa studier.

Fråga 5: KVA säger "Regrettably, we are not yet in a position to determine with any precision what is going to happen." Innebär detta att KVAs statement inte är ett vetenskapligt yttrande? 

Svar: Detta yttrande avser intervallet på den förväntade globala uppvärmningen. Vi har för närvarande ingen möjlighet att vara mera precisa på denna punkt då man dels inte tillräckligt noggrant känner den framtida emissionen och dels inte klimatsystemets exakta respons. Givetvis är det ett vetenskapligt yttrande.

Fråga 6: Borde inte KVA pga Climategate revidera sitt oreserverade stöd av IPCC? Se KVA, Statement on AGW, IPCC and Nobel Humbug.

Svar: KVA har inte för avsikt att revidera sitt uttalande på basis av ett brottsligt dataintrång vid Climate Research Unit vid University of East Anglia. 

Återkommer med en analys av dessa upplysande svar...Under tiden kan man kontemplera vad

Analys av KVAs svar: KVAs svar är motsägelsefulla. KVA påstår sig göra ett vetenskapligt uttalande, men säger samtidigt att man bara konstaterar vad IPCC påstår, utan att själv utvärdera huruvida det är sant eller ej. Dessutom medger KVA att det kanske inte råder vetenskaplig konsensus om AGW, dvs att det kan finnas vetenskap som motsäger IPCC, men väljer ändå att lita till IPCC utan egen undersökning. 

KVA väljer att inte se det Climategate som nu rullas upp med motiveringen att det bara handlar om ett "brottsligt dataintrång" och inte alls om en vetenskaplig skandal, naturligtvis precis vad IPCC säger. Att manipulera vetenskapliga data är väl inte enligt vetenskapens codex?

KVA gör alltså ett uttalande som samtidigt är ett icke-uttalande. Detta kan kanske var gångbart i diplomati, men vetenskap handlar inte om diplomati eller politisk korrekthet. 

Men varför gör då KVA ett politiskt korrekt uttalande som vetenskapligt är ett icke-uttalande?
Har det funnits önskemål om detta från politiskt håll?

Dessutom kan Gunnar Öquist inte avstå från att vara snorkig och vägra fortsatt diskussion med mig därför att "den knappast blir särskilt fruktbar". För vem kan man ju undra? Själv tycker jag diskussionen varit klargörande och därmed fruktbar. Mina "personliga synpunkter" på KVA har fått nytt underlag från direkt observation. Det finns mycket läsning som skulle kunna vara fruktbar för KVA, tex Roy Spencers My Top 10 Annoyances in the Climate Change Debate eller Climategates Who's Who eller Climate Gate: The Worst Scientific Scandal of Our Generation. Det är bara en tidsfråga innan KVA tvingas tänka om, om man vill fortsätta med att dela ut Nobelpris med någon prestige kvar. Ekonomipriset och fredspriset är redan ifrågasatta... 

"Climategate" har nu passerat "global warming" på Google och ger 10 500 000 träffar, medan "Nobelprize" ger 1 110 000. En faktor 10 färre...

1 kommentar:

  1. Stör mig på att det numera anses som en sanning att det skulle rört sig om ett brottsligt dataintrång hos CRU. Tycker likheten med dataintrångsskandelen i SAPNET 2006 är slående. Källan (s) antydde då att LUF avlyssnat datatraffik för att erhålla inloggingsupgifter. Denna teori upprepades av media som gick i spinn på hur det hela kunde ha sett ut (skåpbilar med dataspaningsutrustning som LUF hyrt och parkerat utanför SSU:s kvarter). Det så kallade intrånget hos CRU har mig veterligen bara en källa, nämligen CRU själva? Det är nästan som om de är säkra på att det inte kommer avslöjas vem som läckte mailen? I så fall vore det dumt att påstå att man hackats?

    SvaraRadera