tisdag 3 november 2009

Svar från KVA och Förnyade Frågor

Följande svar på mina frågor till KVA har inkommit:

Bäste Claes Johnson,

Som svar på dina två frågor vill jag säga att KVA har gjort en oberoende bedömning av IPCC-rapporten del 1 som publicerades 2007 samt beaktat de forskningsresultat som därefter publicerats efter faktagranskning. 

Den tänkta målgruppen är det vetenskapliga och politiska etablissemanget i vid bemärkelse, inklusive "policy makers", men även en informerad allmänhet. I yttrandet berör vi i punktform viktiga frågor inom den komplexa klimatproblematiken, inkluderande sådana som ofta förekommer i den politiska och allmänna debatten. 

Frågeställningar som vi funnit nödvändigt att kommentera är den stora havsisförändringen i Arktis, risken för ökad instabilitet i de stora landisarna på Grönland och Antarktis samt att kontrastera detta mot de naturliga klimatvariationerna.  En annan central fråga berör förändringar i den hydrologiska cykeln.

Då ökningen av atmosfärens växthusgaser är den mest sannolika orsaken till klimatändringen framhäver KVA den synnerliga vikten av en förbättrad energihushållning och största möjliga reduktion av den fossila energianvändningen. Vi har vidare i vårt yttrande framhävt klimatfrågans komplexitet samt en förstärkt forskning för att säkrare bedöma riskerna för mer omfattande och skadliga klimatändringar.

I gårdagens  brev så ställer du också frågan om hur KVA ser på de amerikanska fysikernas brev till den amerikanska Senaten angående konsensus i klimatfrågan. Vårt uttalande ges svar på var Vetenskapsakademien står i klimatfrågan. 

Till sist, Vetenskapsakademien är inte en myndighet utan en obunden, icke-statlig organisation.

Med vänliga hälsningar,
Gunnar Öquist

På detta brev har jag svarat följande:

Bäste Gunnar Öquist:

Tack för svar. Dock svarar Du inte klart på de frågor jag ställt. Jag frågade om KVA gjort en oberoende egen vetenskaplig bedömning av den vetenskap IPCC presenterar och Du svarar att KVA "gjort en oberoende bedömning av IPCC-rapporten del 1".  Jag upprepar alltså mina två huvudfrågor till KVA:

1. Anser KVA att det råder vetenskaplig konsensus angående AGW?

2. Har KVA gjort en EGEN vetenskaplig undersökning av AGW innefattande experiment och beräkningar?

Låt mig citera några oklarheter i KVAs statement och ställa följdfrågor:

KVA: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group 1 (The Physical  Science Basis) has given a broad, systematic summary of the scientific literature on climate  change and has concluded that the anthropogenic emission of greenhouse gases has led to an  increase in the surface temperature of the Earth.

Innebär detta att KVA validerat IPCCs rapport, eller är det bara ett konstaterande av vad IPCC gjort?

KVA: IPCC has undertaken modelling studies to estimate the effect of anthropogenic greenhouse gases and aerosols on climate during the next 100 years based on different emission scenarios. These studies indicate a global surface warming at the end of the 21st century of 1.5-3.5 °C compared to present-day conditions. A large part of this warming is related to positive feedback from water vapour that increases rapidly with higher temperature. 

Innebär detta att KVA har gjort en oberoende validering av dessa beräkningar, eller är det bara ett konstaterande av vad IPCC gjort?

KVA: Regrettably, we are not yet in a position to determine with any precision what is going to happen. 

Innebär detta att KVAs statement inte är ett vetenskapligt yttrande? 

Vänliga hälsningar,

Claes J

No answer as of Nov 14. The bet that IVA will give an answer is now 1 to 100.

Detta kan bara innebära att KVA inte har gjort en egen utredning samt inte anser att det råder vetenskaplig konsensus om AGW. Eller hur? Det stämmer i alla fall med vad IVA-ledamoten P-O Eriksson skriver i Veckans Affärer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar