onsdag 9 december 2009

Reformera Skolmatematiken! Sätt Professorerna i Arbete!

Så får vi då ytterligare en katastrofrapport om kraftig försämring av svenska elevers matematikkunskaper, denna gång från Skolverket. Någonting dåligt har blivit ännu mycket sämre och den absoluta nollpunkten måste vara nära.

Detta skall nu Jan Björklund fixa med ett halvårs extrautbildning av matematiklärare. 
Samma gamla räkning men med hårdare nypor. Detta kommer att ge liten utdelning under stor resursförstöring i pengar, elever och lärare.

Grundproblemet är att matematikundervisningen och matematiklärarutbildningen har tappat både mål, mening och innehåll och då hjälper det inte med att bara dra åt tumskruvarna. Bara mer lidande och inget mer lärande.

Jag har förgäves försökt få Björklund att förstå att matematikundervisningen måste reformeras till både innehåll, form och mening. Men Björklund vägrar att träffa mig och vill inte lyssna ens genom sina medarbetare. Istället vräker han ut 500 miljoner till gräsrotsmatematik utan mening. Oansvarigt! Meningslöst! Men Björklund framhärdar. En vinnande strategi inför valet nästa år? Knappast. 

Om det är något alla föräldrar kan förstå, så är det att skolmatematiken har gått i väggen och måste ges en ny riktning. Och det finns ju ganska många föräldrar som kan lägga sin röst för en meningsfull matematikundervisning, om det fanns på valsedeln. Eller hur Jan Björklund? Eller skall 4% gränsen passeras nästa år? Du hänger väl med på procenträkning?

Jag utvecklar mina argument i poster om mathematics education med ett förslag till reform av matematikundervisning = Matematik-IT.

Skolverketes rapport visar att elever ägnar matematik 1 timme i veckan utanför skoltid, medan datorn ägnas en stor del av denna tid. Detta visar att konceptet Matematik-IT erbjuder en gyllene möjlighet i ett hopplöst läge. Förstår Du inte detta Jan?

Idag serveras vi så ännu en chockrapport då landets tyngsta förträdare för utbildning och forskning inklusive Björn O Nilsson, huvudsekreterare i Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, på SvD Brännpunkt upplyser oss om att Sverige har hamnat på efterkälken, vilket förklaras på följande sätt: 
  • Svenska elevers kunskaper i matematik är inte tillräckliga. Idag sitter eleverna alldeles för ofta tysta och räknar för sig själva. Det är, enligt forskningen, ingen framgångsrik väg att gå.  
Enastående skicklig analys. Det är samma Björn O Nilsson som inte med ett ord besvarat det brev jag ställt till honom som medlem i Teknikdelegationen, trots upprepade försök att få en reaktion. Jag beskriver de negativa konsekvenserna av denna laid-back attityd i poster om Teknikdelegationen och Engineering Education Reform.

Min uppmaning till landets matematikprofessorer att göra skäl för sin lön och bära sitt ansvar för landets matematikundervisning, har inte den heller givit någon märkbar reaktion. Enligt dessa professorer är det helt OK att slänga ut 525 miljoner på totalt meningslös gräsrotsmatematik, miljoner som istället skulle kunna ha använts till meningsfull nödvändig reform av matematikundervisningen. Hur det är möjligt att vara så cool övergår mitt förstånd.
Det är inte att undra på att vi hamnar på efterkälken med ett sådant ledarskap. 

Om professorerna tog sitt  ansvaret, skulle denna utveckling kunna vändas. Det är ju bara att säga åt dem att så göra, Jan Björklund! Do it!

Jag har skrivit till SvD Brännpunkt och frågat om SvD är intresserat av en debattartikel som grundar sig på vad jag skriver på min blogg angående behov och möjlighet av reform av skolmatematiken. SvD har inte svarat, ännu...kanske är SvD bara intresserat av meningslösa
tomma debattartiklar...men läsarna kanske är intresserade av något konstruktivt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar