söndag 11 oktober 2009

Brev till Leif Johansson Ordförande i Teknikdelegationen

Leif Johansson
Ordförande i Teknikdelegationen

Sverige behöver en modern utbildning i teknik och naturvetenskap för att möta den globala konkurrensen, men utbildningen vid våra tekniska högskolor har idag väsentligen samma innehåll och form som på 70-talet när Du studerade på Chalmers och som på 60-talet då jag gjorde detsamma.  Detta gäller speciellt matematik som utgör basen för utbildningen i teknikämnen.

Under dessa 40-50 år har den yrkesverksamma ingenjörens traditionella matematik i form av tabell och räknesticka ersatts av beräkningsmatematik i form av datorsimulering, medan teknologen idag möter väsentligen samma matematikutbildning som på 60-talet. 

I Din roll som industriledare och ordförande i Teknikdelegationen har Du ett särskilt ansvar att driva på en förnyelse av ingenjörsutbildningen, speciellt en reform av utbildningen i matematik mot modern beräkningsmatematik och simuleringsteknik.

Du hittar bakgrundsinformation på min blogg under mathematics education samt under Mathematics/Science Education. Inledning ges i Why/What Mathematics for Engineers? 

Huvudtankarna är 
  • Genom att reformera matematikutbildningen mot modern simuleringsteknik kan hela ingenjörsutbildningen moderniseras och bli mer konkurrenskraftig och attraktiv.
  • Nuvarande föråldrade utbildning är en huvudorsak till det minskande intresset för teknik och naturvetenskap i den unga generationen speciellt bland flickor. 
  • Teknisk ubildning upplevs idag som träig och tråkig med omodern matematik få begriper. 
  • Med simuleringsteknik kan utbildningen göras rolig, intressant och givande. 
  • Högskolan behöver tryck utifrån för att komma igång med modernisering.
  • Du har en viktig avgörande roll att spela i denna process.
Jag hoppas Du vill lyssna på vad jag säger, tänka efter om det är riktigt samt ge feed-back så att lämpliga initiativ kan tas.  Naturligtvis är jag redo att ge ytterligare information. Peter Gudmundson kan berätta om motståndet mot reform av matematikutbildningen vid KTH och hur högskolans beslutsstrukturer hanterar detta.

Den nya simuleringstekniken ändrar radikalt förutsättningarna för teknisk utbildning,  vilket dock de etablerade strukturerna vid högskolan har svårt att anamma. Du behöver ge en push och bryta dödläget! När tex  DN Debatt inte vill ställa upp.

Sverige skulle kunna ta en ledande roll i den förnyelse av teknisk utbildning som datorrevolutionen öppnar. Vi har en unik möjlighet att göra någonting nu, innan de stora teknikutbildarna Indien och Kina har kommit igång på bred front...Vi hoppas ju alla att högkvalitativ utbildning kan vara en nisch för Sverige när nu industriproduktionen flyttas österut, men då måste också utbildningen moderniseras för att vara konkurrenskraftig. En Volvo Duett från 60-talet räcker inte längre till... 

Ett konkret initiativ vore att samla utbildningsledare till seminarium och diskussion om hur reformarbetet bäst skulle kunna drivas. 

Bästa hälsningar

Claes Johnson
Prof i Tillämpad Matematik
KTH


Inget svar från Leif Johansson 20/11. Har LJ inte läst, eller läst men inte förstått, eller läst och förstått men vill inte säga något??

Jag har även bett om en reaktion från Björn O Nilsson, VD för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och medlem av Teknikdelegationen , men har inte fått något svar. Har BON inte läst, eller läst men inte förstått, eller läst och förstått men vill inte säga något??

Den ende som reagerat i Teknikdelegationen är Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, som jag skall träffa 22/10. Kanske har facket en roll att spela vad gäller förnyelse av ingenjörsutbildningen, när nu andra aktörer ligger lågt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar