tisdag 20 oktober 2009

Björklund Vill Förstatliga Skolmatematiken: Hurrah!

Skolminister Jan Björklund propagerar idag på DN Debatt för att skolan åter skall förstatligas efter att ha blivit kommunaliserad i början på 90-talet av dåvarande skolminister Göran Persson. Tanken är att staten bättre än kommunerna kan bära huvudansvaret för skolans kärnuppgift = kunskapsfömedling. 

Detta kan vara riktigt. Förstatligad matematik kan vara bättre än kommunaliserad matematik, eftersom matematiken är densamma för alla kommuner, t o m densamma för alla stater i EU...

Kanske har Björklund fått kalla fötter efter att ha allokerat 500 milj att spridas jämnt över landets kommuner för att med hjälp av en stor mängd småprojekt lyfta landets matematikundervisning ur det svarta hål den hamnat i. Kanske har Björklund insett att detta kommunaliserade pengaregn inte kommer att ha någon effekt, medan en koordinerad genomtänkt statlig satsning möjligen skulle kunna ha det? 

Kanske kan jag få svar vid kommande möte med Utbildningsdepartmentet. Av de 500 miljonerna är hittills 87 utdelade till kommunerna. Men det återstår, låt oss se, 500 - 87 = 413 miljoner som skulle kunna användas till ett 
  • statligt lyft av skolmatematiken 
  • byggd på ett statligt lyft av matematiklärarutbildningen
  • byggd på ett statligt lyft av universitetsmatematiken.
Vilket lyft för Sverige det skulle kunna bli! Vilket lyft för skolministern! Hoppas kunna klargöra detta vid mötet. Kanske finns det några matematikprofessorer som vill komma med?
413 miljoner är ganska mycke pengar! Jämfört med de 50 milj/år som är det totala stödet till matematik från VR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar