lördag 3 oktober 2009

Vem Skall Inspektera Skolinspektionen?

Skolinspektionen rekommenderar i sin granskningsrapport av matematikundervisningen i grundskolan, refererad på främsta nyhetsplats i media:
 • att matematiklärarna studerar och bearbetar läroplanens, kursplanens och betygskriteriernas innehåll och erbjuder eleverna undervisning i och bedömning utifrån samtliga mål.  
 • att lärarna på ett begripligt sätt beskriver målen i matematik för eleverna så att eleverna får bättre verktyg för att kunna påverka undervisningen och ha ett reellt inflytande över och kunna ta ansvar för sitt lärande.   
 • att lärarna i högre grad utarbetar och använder arbetssätt som ger  såväl elever i behov av särskilt stöd som elever som behöver större utmaningar, möjligheter att utvecklas. För att göra detta möjligt  krävs även att eleverna får ett ökat inflytande.   
 • att rektorerna tar ett större ansvar för skolans samlade resultat  och använder dessa för att utveckla matematikundervisningen.  Ansvaret omfattar såväl utbildningens kvalitet som dess likvärighet och rättssäkerhet.   
Detta är ju rena rotvälskan. Tanke, logik och grammatik haltar i varje mening. Är detta vad den högsta kompetensen inom svensk skolpolitik kan åstadkomma? Skolinspektionen behöver inspekteras.  Men vem skall göra detta?  Landets matematikprofessorer verkar inte stå till tjänst...

Skolinspektionen sågar den matematikdidaktik man själv är en del av, i en rundgång utan ljusning under så djup självkritik att extern kritik omöjliggörs.  Och självkritiken är inte bara klädsam, den genererar också pengar, mycket pengar, 500 miljoner till en matematiklärarutbildning som inte fungerar. Lysande koncept! Ju sämre det funkar desto mer pengar. Men är det så Du vill ha det, Jan Björklund, eller Dina väljare?

Skolinspektionen förklarar: 
 • Förmåga att förstå och pröva resonemang, förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur och samhällsliv ....är exempel på kompetenser  som lyfts fram i kursplanen och i avsnittet ”Bedömningens inriktning”  som inleder grundskolans betygskriterier. 
Vad är Skolinspektionens Monica Gillenius egen  "förmåga att reflektera över matematikens betydelse för kultur och samhällsliv"? Kan vi få be om prov på denna förmåga?

De trevande sparsamma kommentarerna till DNs ledare 2/10 Tala om Matematik  beskriver debattklimatet: Ingen lärare, lärarutbildare, matematikdidaktiker eller matematiker vill Tala om Matematik och Matematikutbildning. Men varifrån hämtar då DNs ledarskribent sin information? Och finns det verkligen inga matematikskeptiker? Bara klimatskeptiker?

Granskingens expertgrupp består av 8 personer från NCM Nationellt Centrum för Matematikutbildning samt UFM Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik ledande organ för matematiklärarutbildning i landet. NCM/UFM utvärderar därmed sig själv och rundgången utan insyn är perfekt. Vem granskar NCM/UFM? Inte våra matematikprofessorer i alla fall... 

Jag försökte intervjua Johan Lithner, föreståndare vid UFM, i somras, men Lithner hade då inte tid att svara på några frågor... Jag gör nu ett nytt försök:

CJ: Hur vill Du beskriva Din roll inom svensk matematikutbildning samt Din funktion som
Skolinspektionens expert? Anser Du att matematikdidaktiken ger adekvata svar på frågorna om vad som skall läras ut och varför?

JL: Jag är inne i en extremt hektisk period igen och måste tyvärr avstå.

CJ: Känner Du till någon annan som skulle kunna ställa upp istället? 

JL: För många handlar det om att prioritera, vi hinner inte med allt vi  egentligen borde. Jag kan för närvarande inte prioritera att avsätta  flera timmar till en intervju. Och jag vet inte hur andra måste  prioritera. Dessutom kan jag inte avgöra om det är någon som har lust att ge sig in på en debatt med dig på den osakliga och aggresiva nivå  som indikeras på din blogg.

CJ: Det handlar inte om debatt med mig, utan om vad Du i Din egenskap av skattebetald sakkunnig anser om svensk matematikutbildning. Nog skulle Du kunna ägna detta några minuter? Det är inte bara jag som vill ha ett svar. Vad är det nu som är osakligt och aggressivt på min blogg? Är det att jag vänligen frågar som är så aggressivt?

JL: Nej, du har inte gett mig några ovänliga frågor. Det är framställningen på din blogg som är osaklig och aggresiv, och jag spekulerade i att det kan göra att potentiella intervjuoffer inte har lust att prioritera en intervju.

CJ: Kanske dessa offer kan få svara för sig själva? Eller är Du allas talesman? Men vad är det då som är så osakligt och aggressivt? Att jag ifrågasätter det rimliga i att anklaga majoriteten av utbildade lärare för dålig utbildning utan att fråga om möjligen lärarutbildarna har något med saken att göra? Detta är väl något som Du borde ha en uppfattning om?

JL: Tack för diskussionen för denna gång, jag avslutar den för min del.

CJ: Tack själv. Frågorna finns kvar. När jag ändå är igång frågar jag även Monica Gillenius, Undervisningsråd vid Skolinspektionen: Vad är Din bakgrund inom matematik och matematikutbildning?  Vilken betydelse har matematik för kultur och samhällsliv? 

MG: Återkommer 9 oktober. 

CJ: Det är nu den 13 oktober. Kan jag förvänta mig ett svar? När i så fall?

MG: Ang dina frågor: Jag är civilingenjör utbildad på LTH. Som du säkert vet med tanke på din egen bakgrund är matematikens betydelse i samhället omfattande och  låter sig inte beskrivas på ett enkelt sätt. Med vänlig hälsning.

CJ: Tack för det. Det satt långt inne. Kanske inte så upplysande.  Frågetecknen finns kvar: Vem inspekterar Skolinspektionen?


1 kommentar:

 1. Ja du Claes, det kan man undra, vem det är som inspektera Skolinspektionen ?

  Var här om dan på en högstadieskola och såg hur ungdomar beter sig på skolan helt galet !!!!!
  Taffssar på varann, och så kallar dem det för att dem är tillsammans, men hallå det ni är ju på skolan inte i sängen !!!!
  Elever som kollar på porr istället för att infinna sig på sina lektioner, är dem där så beter dem sig respektlöst mot lärarna , slänger igen dörrarna gör dem, verkar ju vara helt medvetslösa i sin egna lilla värld som om dem tagit piller eller något. Pillar på sina ipadar, pratar i telefon,ja helt urflippade, kan inte ens säga en ordentlig mening på svenska och då pratar jag om svenska barn!!
  Fullständigt oansvariga, och då kan man fråga sig :
  Vem tar ansvaret för dessa ungdomar ?
  Dem är ju i skolan som det kallas ?
  Vad är skolans plikt ?
  Skolan anser att det är föräldrarnas ansvar att uppfostra !!!!
  Men vems ansvar är det att fortbilda och utveckla ungdomarna ?
  Ja tusen och tusen frågor har man och inte vågar staten ta tag i något !!!!
  Har då inte sätt till någon förändring förutom denna katastrofala vid denna skola som ligger i närheten av Göteborg , och för övrigt vill jag tillägga att alla andra skolor i övriga landet inte är bättre än den här i alla fall inte dem kommunal skolorna.
  Vad gör REKTORN ligger hon bort svimmad på kontoret eller ??
  när jag pratar med inspektionen får jag frågan vem jag är , och för henne var det viktigare att veta om inte någon på skolan la märke till att jag var där.
  Då svarade jag : det är väl viktigare att kolla ungdomarna och vad som händer där istället för att veta vem eller inte vem jag är , fullständigt helt borta är dem här också..
  Inspektionen MÅSTE inspekteras dem också , frågan är VEM INSPEKTERAR DEM?

  Denna fråga är min och Claes fråga en gemensam fråga som vi har !!!

  SvaraRadera