tisdag 13 oktober 2009

Får Statlig Myndighet Leka Gömme?
Utbildningsdepartements Erik Scheller skriver till mig 21 juni angående min begäran att till Jan Björklund få framföra mina synpunkter på svensk skolmatematik i min egenskap av professor i tillämpad matematik med statlig fullmakt:  • Jag är ledsen att mitt svar dröjt och glad att du påminde mig. Tyvärr har Jan Björklund, vilken är det statsråd som hanterar de frågor jag förstår du vill beröra, inte möjlighet att träffa alla han skulle önska. Som du inser är hans schema mycket pressat, särskilt sedan Sverige igår tog över ordförandeskapet i EU. 
  • Under gårdagen blev det dock klart att vi ska försöka ordna ett sammanträffande mellan dig och utbildningsministerns politisk sakkunniga och min kollega Fredric Skälstad. Fredric är tillbaka v 32 och kommer då kontakta dig för att se om det finns möjlighet för er att träffas. 
Trots upprepade påstötningar har jag sedan dess inte hört ett knäpp om något möte. Under tiden som gått har jag fått erfarenheter av Skolinspektionen och Skolverket av samma undanglidande natur. Statens myndighet verkar gömma sig.

Men är detta förenligt med statlig myndighetsutövning? Har inte en statlig myndighet skyldighet att svara på frågor? Om inte från allmänheten så kanske ändå från professorer med statlig fullmakt? Från professorer betalda av skattemedel för att ansvara för att skattepengar till utbildning används på ett vettigt sätt?

Finns det någon med skattemedel betald professor i statlig förvaltning som vet?

OK, ingen professor anmäler sig, så jag får väl vara min egen professor. Jag läser i
Förvaltningslagen:
  • En myndighet måste enligt 4 § andra stycket FL lämna någon  form av svar på en förfrågan. Kan eller bör myndigheten inte  svara på sakfrågan ska den som frågat meddelas detta. Alla  svar ska lämnas så snabbt som möjligt. Det ska observeras att  skyldigheten att besvara förfrågan inte ersätter exempelvis  institutet förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhands-  besked i skattefrågor.  Ett svar får, som redan nämnts, inte dröja längre än nöd-  vändigt. 
  • Att myndigheten ska svara på frågor kan sägas ligga  redan i serviceskyldigheten enligt lagrummets första stycke. 
  • Varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom  ramen för den egna verksamheten (6 § FL). Regeln gäller  enligt 1 § inte enbart ärendehandläggning utan all förvaltnings-  verksamhet, således också verksamhet inom ramen för  myndighetens faktiska handlande (se avsnitt 3.1). 
Det hela verkar ju ganska klart: Vare sig jag är privatperson eller myndighet i min roll som fullmaktsprofessor, så skall myndighet svara på mina frågor. Enligt Förvaltningslagen.
Vad säger nu Skolverket och Skolinspektionen om detta? Eller Utbildningsdepartementet?
Läs svaren från Skolverket och Skolinspektionen. Utbildningsdepartementet kanske inte är en statlig myndighet, och behöver väl då inte svara?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar