lördag 24 oktober 2009

Har Utbildning Bara Formellt Värde, Leif Johansson?


I en intervju i Universitetsläraren säger Leif Johansson, koncernchef för Volvo AB samt ordförande i Teknikdelegationen 
  • När jag var 15–16 år ville jag spela rockgitarr istället för att läsa matematik och fysik. Då hade jag en far som sa till mig att du får spela precis så mycket rockgitarr du vill, men du ska läsa matte och fysik också. 
  • Jag tycker att skolan ska peka med hela handen och säga att om man går på naturvetenskaplig eller teknisk linje ska man läsa så mycket matte att man kommer in på sådana program på högskolan.
  • Jag kan bäst de tekniska utbildningarna och där kunde mottagandet av nya studenter bli bättre när man ska man leverera basmatte och basfysik.
  • Högskolorna skulle göra ett bättre jobb genom att koppla ihop baskunskaperna med verkligheten. 
  • Jag tror inte det är så mycket fråga om att välja bort basmatte och välja till exempelvis tillämpad fysik utan att försöka hitta ett sammanhang i pedagogiken.
  • Vi tenderar att beskriva högskole-utbildningar i teknik, matte och fysik som det vore gamla formelsamlingar från Newtons dagar...
  • Jag tillhör inte dem som klagar på svensk utbildningsnivå. De högskole-studenter vi tar emot i industrin är det hög klass på. 
Ingenting om att utbildningen behöver moderniseras, trots att den beskrivs som gamla formelsamlingar från Newtons dagar och att basmatten borde levereras bättre. Nej, Leif Johanson tillhör inte de som klagar på svensk utbildningsnivå, och verkar ej heller vara intresserad av att lyssna på de som gör så. 

Men borde inte Leif Johansson lyssna och inte bara stryka medhårs? I båda sina roller? Behöver inte Volvo Lastvagnar modern IT-matematik snarare än gamla formelsamlingar från Newtons dagar? Eller har utbildning bara formellt värde? Kanske det kvittar vad teknologerna lär sig på Chalmers, när det ändå är Volvo som lär ut det som behövs? Eller överlever inte Volvo med en gammalmodig svensk teknisk utbildning från Newtons dagar

Reflekterar verkligen intervjun tänkandet av en av våra främste industriledare? Går det verkligen att intressera dagens ungdomar för basmatte och gamla formelsamlingar från Newtons dagar utan sammanhang i pedagogiken och koppling till verkligheten? Även om det skulle gå med hjälp av en massiv kampanj från Teknikdelegationen, vore det rätt att göra så om utbildningen är gammalmodig? 

Men vem bryr sig när vi har IKEA och H&M, och delar ut Nobelpris? Teknikutvecklingen kommer väl ändå att ledas av de miljoner kinesiska ingenjörer som nu börjar få en modern utbildning...eller hur Leif Johansson?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar