onsdag 7 oktober 2009

Björklunds Matematiksatsning: 500 milj till Vad?

Skolverkets Matematiksatsning på 500 miljoner under 3 år har inletts med 87 miljoner till ca 1237 beviljade projekt av totalt 1000 ansökningar om 1 miljard . Stockhoms Stad får 3.4 milj kr till 10 projekt. Låt oss titta på ansökan till Projekt 1, som verkar representativ:
  • Syfte:  Att utveckla matematikundervisningen och höja lärandets  kvalitet.
  • Mål: Förbättra elevernas lärande genom att få igång en systematisk och kontinuerlig förbättring av undervisningen. Genom en förbättrad undervisning även förbättra elevernas resultat.
  • Koppling till "mål att sträva mot": Utveckla förmågan att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Öka förmågan att förstå och använda grundläggande ekvationer och olikheter.
  • Matematiskt innehåll: Ekvationer, likhetstecknets betydelse.
  • Upplägg och genomförande: Lektionen planeras - genomförs/filmas - analyseras och därefter planeras och genomförs en förbättrad variation av lektionen. Vi planerar en studieresa till Kina under v. 44. 
Piteå Kommun får det största anslaget på 3.9 milj och satsar bredare än Stockholms Stad:
  • Syfte: Långsiktigt kommunövergripande utvecklingsarbete med syfte att utveckla matematikundervisningen i åk 1-10.
  • Mål: ...höja lärarnas kompetens att tidigt upptäcka och åtgärda elevernas ev. systemfel vid beräkningar.... stärka lärarens kompetens att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap.
  • Matematiskt innehåll: Allt matematiskt innehåll enligt kurs- och läroplaner utifrån de berörda elevernas åldrar.
Vad skall man då säga om detta? Verkar det vara meningfullt och motiverat att satsa 500 miljoner på en mängd lokala projekt av detta slag? På totalt intetsägande luftiga projekt utan annan tanke än att åstadkomma förbättring genom att förbättra, samt åka på studieresa till Kina?

Jag tycker definitivt inte det. Jag skulle nästan kunna bli upprörd som skattebetalare, morförälder och matematiker. Vad tycker Björklund? Vad tycker landets matematikprofessorer? Vad tycker Du? Finns det inte någon matematik-skeptiker i landet?

Det är klart att det är trevligt för landets skolor och lärare att få lite extra pengar utan krav på prestation.  1 miljard i ansökningar visar ju ett stort intresse för dessa pengar. Men är det så Björklund har tänkt? Eller väljarna och skattebetalarna?

Uppdrag Granskning med Janne Josefsson får väl snart upp spåret...skall bli intressant att titta på...mer material finns på min blogg under mathematics education, som tex 
Björklund har upptäckt att systematiska fel typ 51 - 49 = 18 enligt kalkylen 5-4=1 och 9-1=8, sprider sig via matematikundervisningen, och denna hotande pandemi skall nu stoppas till det facila priset av 500 milj kr, inkl studieresor till Kina.

Hur mycket är 500 milj kr? Till exemplet 10% av Vetenskapsrådets total stöd till forskning/år. Eller nästan dubbelt så mycket som konstnärslönerna på 324 milj/år, som har burit en stor del av vårt kulturliv.

Statens Skolverk får 314 milj/år och Statens Skolinspektion 336 milj/år för att dela ut och inspektera Björklunds 500 milj. Tillsammans mer än 1 miljard...till vad nytta? Vad säger Janne Josefsson? Eller DN Debatt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar