måndag 21 september 2009

Matematiken: Gynnad, Misshandlad och Missförstådd??


DNs huvudledare 18.9 innehåller under temat Fem punkter för kunskap följande avsnitt rubricerat Se Matematiken:
 • Matematiken har som kärnämne en formellt gynnad ställning i skolan. Utan godkänt i matematik är man inte behörig att läsa vidare på gymnasienivå.
 • Men i vardagen är matematiken misshandlad och missförstådd. Det finns underskott på behöriga lärare. Även bland dem som har ämnesutbildning finns många med bristfälliga kunskaper och svalt intresse för ämnet.
 • Utvärderingar av svenska elevers matematikkunskaper visar att det finns mönster i deras misstag. Eleverna har ofta nött in metoderna men missförstått dem och tillämpat dem i fel sammanhang.
 • Japan är inte längre det framgångsexempel som det uppfattades som för 20 år sedan. Men inom matematikundervisningen förblir landet en förebild.
 • I japanska klassrum behandlas inte matematiken som en samling metoder att nöta in utan som ett sätt att tänka och en värld att upptäcka. Det spännande är inte det som står i facit utan att det finns olika vägar till målet.
Hur har ledaravdelningen fått ihop detta virrvar av halva meningar? Inte genom eget tänkande och frågan är då vem som ligger bakom? Vad som spelas upp är misslyckande, sårad stolthet skuldbeläggning samt oklar vision:
 • Formellt gynnad ställning: men inte reellt gynnad då?
 • Misshandlad och missförstådd i vardagen: på vad sätt och av vem?
 • Lärare med svalt intresse och bristfälliga kunskaper lär ut mönster av missförstånd.
 • Japan är inte ett framgångsexempel men dock förebild i matematikundervisning.
Det är lätt att genomskåda andemeningen: 
 • Mer Pengar till matematiker vid universitet.
 • Mer Pengar till matematiklärarutbildare vid lärarhögskolor.
Uppenbarligen ett beställningsjobb från Svenska Matematikersamfundet och Nationellt Centrum för Matematikutbildning bakom Matematikdelegationen! Och argumentationen genererar pengar: Jan Björklund satsar 500 milj på att rätta "systematiska fel" eller "mönster av missförstånd" i matematikundervisningen, styrd av propagandafloskler.

Men varför frågar inte DN om detta är vettigt istället för att okritiskt stödja ett sådant slöseri med skattemedel? Om ledaravdelningen anser sig ha en funktion i dagens Sverige, så kan den visa detta genom att öppna för en debatt om matematik, matematiklärarutbildning och matematikundervisning.

Detta är mycket viktigt för Sverige som kunskapsnation! Nuvarande matematikutbildning fungerar uppenbarligen inte och något måste göras. Frågan är vad? Blir det någon debatt på DN? Eller bara okritiska ledare av okunniga ledarskribenter? För att minska okunskapen rekommenderas mina poster om mathematics education och mina knols om mathematics/science education.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar