torsdag 3 september 2009

Bara En Liten Miljon Till, till Matematik

I gårdagens SvD föreslår fem matematikprofessorer en blygsam satsning på matematiska vetenskaper genom adekvat stöd till Institut Mittag-Leffler på en miljon eller två. Motiveringen beskriver den rådande krisen inom matematik som akademiskt ämne:
  • Den accellererande utvecklingen mot ett alltmer kunskapsbaserat samhälle tar stöd i matematiken.
  • Idag är en satsning på matematik accepterad som ett fundamentalt villkor för ett lands utveckling. 
  • För att bevara vår position som kunskapsnation ... måste Institut Mittag-Leffler få ett rimligt och långsiktigt stöd.     
Huvudargumentet är att matematik är fundamentet till vårt moderna Sverige, ett fundament som emellertid är osynligt och därför tyvärr lätt glöms bort i den nuvarande forskningspolitiken styrd av strategiska satsningar på lättbegripliga breda ämnesområden.

Således: Eftersom matematik är detta allestädes närvarande, men tyvärr osynliga och något obegripliga fundament, måste Sverige satsa inte en utan två miljoner på Institut Mittag-Leffler.

De fem matematikprofessorerna söker alltså skjuta en mygga med kanon: Om nu matematik är så väsentligt för vårt samhälle, vilket är riktigt om man tolkar matematik som dator/beräknings-matematik = basen för informationssamhället,  så räcker det inte med ytterligare en miljon till ett matematiksintititut i Djursholm, utan då måste matematikutbildningen på alla nivåer reformeras så att den motsvarar dagens behov.

Om detta behov finns att läsa på mina Knols on Mathematics/Science Education.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar