torsdag 25 juni 2009

Intervjuer med Johan Lithner: Matematikdidaktiker

Svenska Matematikersamfundets Utskick-maj intervjuar redaktör Ulf Persson, ren matematiker med geometri som specialitet, matematikdidaktiker Johan Lithner.

UP beskriver sig frimodigt som didaktikerätare och går direkt på offensiven, medan JL intar en defensiv försvarsposition, en rollfördelning som håller intervjun igenom. UP söker efter blottor men möts av en effektiv mur av undflyende relativisering där varje utsaga kombineras med sin negation.

Jag kan förstå JL; vad kan man annat gör då man möter en ren matematiker ute efter att äta.

UP och JL kan dock enas om att matematiklärande är komplext, mycket komplext, samt att vikten av matematikstudier i skolan inte är övervärderad, i motsats till Sverker Lundins tes.

Det finns en hackordning där högstadielärare skyller misslyckad matematikundervisning på bristande förkunskaper från lågstadiet, gymnasielärare skyller på bristande förkunskaper från högstadiet, universitetslärare på bristande förkunskaper från gymnasiet, och högts upp i denna kedja tronar rena matematiker som inte befattar sig med undervisning men skyller på de matematiker inkl didaktiker som ägnar sig åt denna verksamhet.

Jag försöker nu själv att intervjua JL och börjar med följande fråga:

CJ: Har Du någon kommentar till de frågor som ställs på hemsidan till Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik under IT-hjälpmedel i undervisningen? Några svar?

JL avböjer dock intervju pga tidsbrist och att frågan inte berör hans eget expertområde. JL säger att B&S låter mycket intressant och att vi behöver fundera på olika sätt att utveckla matematikutbildningen. 

Jag hoppas kunna återuppta intervjun så småningom...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar