söndag 21 juni 2009

Letter from Björklund to Sverker LundinHej Sverker,

Utbildningsminister Jan Björklund vill tacka för ditt brev och dina intressanta synpunkter. De har bett mig, en av deras medarbetare i den politiska staben, att besvara det.

Låt mig inleda med att gratulera dig till att du nu kan tituleras doktor. Vi behöver fler som vill, vågar och orkar göra de uppoffringars om krävs för att utöka vår samlade kunskap. Din avhandlingen ”Skolans matematik - En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling” ter sig också intressant.

Jag måste dock tyvärr meddela att Jan Björklund inte kommer att ha möjlighet att träffa dig. Som du förstår är hans schema mycket pressat och han har inte möjlighet att möta alla han skulle önska. Jag vill likväl tacka för ditt erbjudande.

Du har rätt i att den satsning regeringen nu genomför och den dominerande problemformuleringen bygger på uppfattningen att kunskaper i matematik är viktiga. Jag är mycket glad över att akademin här gör det den är bäst på: att ifrågasätta och utmana vedertagna sanningar. Får din avhandling ett stort genomslag både inom och utanför forskarvärlden utesluter jag inte att denna utgångspunkt kan förändras. Att ha mod att ompröva sina grundprinciper är viktigt. Som du skriver är dock den alltigenom dominerade uppfattningen fortfarande att grund- och gymnasieskolans undervisning i matematik är av stor vikt.

Med vänliga hälsningar

Erik SchellerKommer min begäran om möte att avvisas på liknande sätt? 

Räcker det med att hänvisa till att matematik är viktigt för att som utbildningsminister inte behöva göra något åt att nuvarande skolmatematik inte motsvarar IT-samhällets krav?

Kan man som utbildningsminister med trovärdighet hävda att matematik är viktigt för alla, om man som utbildningsminister själv inte klarar ett standardprov i matematik?

Fortsättning följer...

1 kommentar:

  1. https://www.studentlitteratur.se/#sok/33533//////

    SvaraRadera