lördag 20 juni 2009

Reply 2 from Björklund

Reply to Letter 2 to Björklund

erik.scheller@education.ministry.se 
Sent:Saturday, June 20, 2009 9:10 PM
To:

Hej igen, 

Du har tyvärr rätt i att Utbildningsdepartementet och Regeringskansliet idag inte helt är en del av IT-samhället. Bland annat används fortfarande rörpost i stor utsträckning och alla brev förmedlas från registratorn på papper vilket gör det ansträngande att följa länkar. Nedan följer svar på dina frågor. 

1) Utbildningsministern har inte läst Sverker Lundins avhandling. Statsrådet har tyvärr inte möjlighet att läsa allt han skulle önska och därför finns exempelvis en stab, där jag ingår, till hans förfogande. På departementet finns det  även en särskild analysenhet som har till uppgift att hjälpa Jan Björklund och oss övriga i departementsledningen att följa den vetenskapliga utvecklingen inom politikområdet. Jag har själv haft kontakt med Sverker Lundin. 

2) Det finns tyvärr ingen möjlighet för statsrådet att genomföra det test som presenteras i artikeln. Jag erkänner dock utan omsvep att jag personligen, som utöver tolv års studier på grund- och gymnasienivå dessutom har ett fåtal högskolepoäng i matematik, inte klarade mig bra. 

3) Om du med  525 miljoner åsyftar den satsning på matematik, naturvetenskap och teknik som regeringen genomför fördelas dessa pengar till ett antal olika aktörer. Syftet är självklart att vända den vikande trend vi ser i elevernas ämneskunskaper inom dessa ämnen. 

4) Den satsning som du refererar till är ett exempel på att regeringen är medveten om dagens matematikundervisning inte räcker till. Regeringen är också, som du troligen vet, medveten om bristerna i dagens lärarutbildning. Den pedagogiska förnyelse som exempelvis Sverker Lundins avhandling antyder skulle behövas är dock idag inte föremål för beredning på Utbildningsdepartementet. Andra aktörer än politiker måste svara för den pedagogiska utvecklingen i skolan. 

Med vänliga hälsningar 

Erik Scheller 
Departementsledningen 
Utbildningsdepartementet 
08-405 19 31 | 070-221 94 93 
erik.scheller@education.ministry.se | regeringen.se/utbildning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar