måndag 22 juni 2009

Viktigt Misslyckande

Bland Svenska Matematikersamfundets medlemmar är det endast Sten Kaijser och Lars Mouwitz som känner sig manade att säga något om Sverker Lundins avhandling om skolmatematik. Tidigare ordförande Kaijser är "oerhört provocerad" medan Mouwitz, som beskriver sig själv som filosof och matematikutbildare och verkar ha en central funktion vad gäller svensk skolmatematik, tonar ner till bara "provocerad" i sin artikel i Utskicket-maj.

Provokationen är Lundins ifrågasättande av den förhärskande dogmen att skolmatematiken är mycket viktig för alla elever. 
 
Alla är idag överens om att skolmatematiken, som den nu bedrivs, är ett misslyckande. Men med den rådande logiken blir detta misslyckande ett bevis för att skolmatematiken är mycket viktig: Ju större misslyckande desto större vikt, och omvänt: Eftersom skolmatematiken är viktig för alla, men tyvärr svår, så måste man acceptera ett misslyckande för de flesta.

Logiken:
Att lära sig att läsa är viktigt och alla kan lära sig läsa eftersom man vet hur det skall gå till och egentligen inte är så svårt.  Att lära sig matte är också viktigt men det är så svårt och man vet inte hur det skall gå till och därför måste de flesta misslyckas, tyvärr.

Tystanden från Matematikersamfundets medlemmar understryker också vikten av matematikämnet: Inte talar väl Gud klarspråk och motiverar sin existens?

Och Björklund tillför nya medel: Ju större misslyckande desto mer nya pengar: 525 nya miljoner från oss skattebetalare. Ett lyckat koncept!?

Men logiken har en svaghet: Den kan ifrågasättas och då hjälper kanske tystnad och misslyckande dåligt. Kanske är det så, vilket jag uttryckt på många sätt, att skolmatematiken inte är så viktig för alla elever och att detta är grundorsaken till misslyckandet? Kanske är det så att den matte alla behöver inte är så svår att lära sig att många behöver misslyckas?

Och vad är effekten av att många elever, som är intresserade av matematik, bara möter ett misslyckande? Stärker det Sveriges konkurrenskraft?

Vad säger Matematikersamfundet?  Att Jan Björklund tror att skolmatematik är viktigt vet vi, men varför är den så viktig egentligen Jan? På vilket sätt är skolmatematiken viktig för Dig i Din funktion som utbildningsminister? Och varför misslyckas Du i ett standardprov i matematik?

Kanske är det viktigare att några lyckas än att alla misslyckas?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar