måndag 15 juni 2009

Leijonborg avgår som Utbildningsminister

En glad och uppsluppen Lars Leijonborg meddelade den 11 juni att han avgår som utbildningsminister och därmed lämnar regeringen.

I oktober 06 skickade jag följande brev till Leijonborg i samband med att den nya borgerliga regeringen tillträdde och Leijonborg tog makten över svensk högskoleutbildning:


Jag framförde min insikt att teknisk utbildning i Sverige behöver moderniseras för att Sverige skall kunna behålla sin konkurrenskraft. Leijonborgs svarade att hans almanacka var fulltecknad och således inte önskade lyssna på något sådant, åtminstone inte från mig och mina medarbetare. 

Tre år har gått och teknisk utbildning har inte moderniserats, Sveriges konkurrenskraft som avancerade tekniknation har minskat, och krisen har djupnat. Men det var en nöjd Leijonborg som summerade sina insatser, speciellt med att ha beslutat att spendera miljarder på ESS i Lund.

Kan vi hoppas att den nye utbildningsministern kommer att vara mer intresserad av teknisk utbildning och Sveriges konkurrenskraft än Leijonborg,  med en almanacka som inte är fulltecknad redan vid tillträdet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar