söndag 14 juni 2009

Reply 1 from + Letter 2 to Björklund

Svar från Utbildningsdepartementet på brev till Jan Björklund Juni 7:

Juni 12

Bäste Claes, 

Tack för ditt brev till Jan. Vi har tyvärr inte möjlighet att besöka de hemsidor du länkar till. Vi vill självklart gärna ge dig ett svar och jag ber dig därför att istället att med vändande post skicka ett e-brev med det du vill framföra. 

Med vänliga hälsningar 

Erik Scheller 
Departementsledningen 
Utbildningsdepartementet 
08-405 19 31 | erik.scheller@education.ministry.se | regeringen.se/utbildning

Svar på brev från Utbildningsdepartementet: 

Hej Erik:

Tack för svar. Kan det verkligen vara riktigt att Utbildningsdepartementet inte kan besöka Svenska Matematikersamfundets hemsida och läsa en artikel i dess medlemstidning Utskicket? 

Vad är det som hindrar detta? Är det möjligt att Utbildningsdepartementet inte är en del av dagens IT-samhälle?

Jag bifogar min artikel i Utskicket nedan. 

Jag ställer följande frågor till Jan Björklund:

1. Har Du läst Sverker Lundins avhandling?  Om ja, vad är Din kommentar? Om nej, varför inte?

2. Skulle Du vilja genomgå det lilla test i matematik som finns in min artikel? Vad blev resultatet? Kommentar till artikeln?

3. Du ger 525 miljoner till en lärarutbildning som visat sig oförmögen att utbilda lärare med relevanta kunskaper. Vad är syftet?

4. Svensk skolmatematik är föråldrad och fyller inte sin uppgift i dagens IT-samhälle? Är Du medveten om detta? Om ja, vad tänker Du göra? Om nej, varför inte?


Du skriver att jag självklart skall få svar på mina frågor, vilket jag motser med intresse. Svaren är viktiga, för svensk utbildning och oss alla.

Bästa hälsningar,

Claes Johnson
Professor i Tillämpad Matematik KTH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar