torsdag 10 december 2009

Korrespondens med SVT om Mordhot

Här följer fortsättning på SVT Svarar om Stockholmsinititativets Påstådda Mordhot:

Claes Johnson: 
 • I Adaktusson 30/11 hör man Henrik Ekman SVT säga att SVT har antagit en viss policy för sin presentation av klimatfrågan. Vilken är denna policy?
 • Vidare hör man Erika Bjerström SVT säga om Stockholmsinitiative SI:
 • "Uppvärmingen är till 98% säkerställd. SI utnyttjar de resterande  2% väldigt skickligt med sina väldigt aggressiva lobbyinsatser. I Storbrittannien har klimatskeptiker mordhotat folk. Här i huset har SI attackerat kollegor och krävt att dom skall bli avskedade...det är väldigt svårt att föra en dialog med SI".
 • Är detta korrekt saklig och opartisk information?
Anja Hilden redaktionschef SVT Rapport:
 • Hej, jag är ledsen, men jag förstår inte vad du menar. SVT har ingen policy i klimatfrågan, det vore ju helt orimligt. Och menar du att Erika Bjerström sagt att SI har mordhotat folk?? Var skulle hon sagt det??
Claes Johnson: Som sagt, detta uttalas i TV8 Adaktusson 30/11. Ekman säger att SVT har en klimatpolicy. Bjerström säger att Stockholmsinitiativet har mordhotat folk i UK, och trakasserat folk på SVT. Lyssna och förklara!

Anja Hilden: Det kan jag inte. Jag har inte hunnit fördjupa mej och vet inte när jag kommer kunna göra det. Fredag? 

CJ: Fredag? Det är inte upp till mig att avgöra detta. Men att SVT har saker att förklara är uppenbart. SVT väljer själv hur man vill uppfylla sitt public service uppdrag.

AH: Självklart. Men jag är inte SVT, och jag är inte chef över varken Erika B eller Henrik E. Jag är på seminaium i fyra dagar, och jag måste ägna mej åt annat.

CJ: Tack för det Anja. Men då frågar jag: Vem på SVT ansvarar för vad SVTs reportrar säger?Den personen vill jag komma i kontakt med. Who is it?

AH: Erika B ligger under Aktuellt; dvs Eva Landahl. Henrik Ekman vet jag faktiskt inte - är inte han frilans nuförtiden? Hör han till Mitt i Naturen? Jag är ledsen, men jag har ingen koll på detta. 

Ja, vad skall man säga om detta? Professionellt?? Mitt i Naturen?? Naturligtvis har jag skrivit till Aktuellt men naturligtvis inte fått något svar. Är detta den Public Service vi vill ha för våra licensavgifter?

PS. Det påstådda  mordhotet kopplar osökt till vad Peter Foster skriver i Financial Post:
 • These guilty-until-proven-innocent villains have also been fingered by Canada’s warmist spinner-in-chief, Dr. Andrew Weaver. Dr. Weaver, who is Canada Research Chair in Climate Modelling and Analysis at the University of Victoria, claims that his office has been broken into twice, that colleagues have suffered hack attacks, and that mysterious men masquerading as technicians have attempted to penetrate the university’s data defences.
 • There have been no arrests, and there are no suspects, but Dr. Weaver has no problem pointing to the shadowy culpritsthe fossil fuel industry.
DS.

Här kommer respons från Henrik Ekman och Erika Bjerström via Anja Hilden

Henrik Ekman: 
 • Jag har fått ditt mejl vidarebefordrat till mig, och tänkte att jag kan ge dig ett personligt svar eftersom det var jag som uttalade mig i TV8. Vill du ha något slags mer officiellt SVT-svar får du vända dig till någon annan. 
 • I programmet försökte jag betona att jag inte tycker att man kan betrakta den vetenskapliga diskussionen om växthuseffekten som något slags politisk fråga där båda parter måste ges lika utrymme: 
 • Man kan inte ha en sorts rättvisa, som om det gäller ett riksdagsval. "Nu ska båda blocken få lika stort utrymme varje gång". Det ju snarare, vad är det för nya rön? Var är de publicerade nånstans? Vilka tidskrifter? Jag tror att det är det som väger tungt. Om man kan visa att "jo, vi hade faktiskt en stor story i Nature". Det skulle bli en jordbävning om man hade det, och den jordbävningen har inte jag sett. 
 • Mot den bakgrunden är jag inte särskilt kritisk mot att forskarvärldens dominerande tolkning av vad som sker med klimatet också dominerar i SVT:s utbud. Men samtidigt måste man ha en öppenhet för nya fakta som utmanar den dominerande bilden. Att det inte finns några eviga sanningar är kärnan i ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Samtidigt som politiker är tvingade att fatta beslut under osäkerhet - som i Köpenhamn. 
 • På TV8-reporterns fråga om SVT:s rapportering i klimatfrågor är tillräckligt ifrågasättande och balanserad svarade jag ordagrant: 
 • Man får väl vara ärlig och öppen och säga att visst är det en övervikt för synen att nånting väldigt oroande håller på att ske med klimatet. Och SVT har väl fattat policybeslut att satsa nu inför Köpenhamn, och i den satsningen finns väl inte så mycket ifrågasättande av själv grundteorin. Och det är väl nånting som diskuteras, det diskuteras väl inom huset också. Jag jobbar ju inte med nyhetsbevakningen, så jag står lite bredvid.
 • Förmodligen var mitt ordval olyckligt. "Policybeslut" låter nästan som om det handlade om ett politiskt ställningstagande. Men något policybeslut i stil med det du skriver, att "inför Köpenhamnsmötet kommer programutbudet inte vara ifrågasättande rörande CO2-hypotesen och de politiska ambitionerna med mötet", har jag absolut inte hört talas om. 
 • SVT satsar inför Köpenhamn, i bemärkelsen att man sänder fler program än annars om klimat. Sådana satsningar på teman görs då och då och kan gälla allt möjligt. Vad jag försökte säga i Adaktusson var att den satsningen knappast har ifrågasättande av hela grundteorin som utgångspunkt. Att SVT:s ledning skulle ha skickat ut nån sorts direktiv att programmen inte får vara ifrågasättande har jag inte hört talas om. 
 • Med vänlig hälsning,  Henrik Ekman 

Erika Bjerström (muntligt, ungefär): 
 • Erika Bjerström pekar på att det finns en liten vetenskaplig osäkerhet, men att världssamfundet valt att gå på klimatforskarnas rekommendationer. I det bortklippta svaret utvecklade hon hur det är livsviktigt för den fria forskningen att ha en öppen debatt och hur viktigt det är att forskningen inte politiseras . Mordhotet som hon syftade på har klimatskeptiker i Storbritannien stått bakom i samband med hackerskandalen mot East Anglia University.  Breven från  repr inom SI  hon syftade på har varit  av den karaktären att vi sett oss nödsakade skicka dem vidare till SVT:s säkerhetschef. 
Analys av dessa svar följer inom kort....

HE säger att det klimatpolicybeslut han talar om inte finns, egentligen. Kanske det, men talar man om trollen...

EB är tuffare och fortsätter via ombud sin kampanj mot SI med antydningar om mordhot, samt
ännu värre konkreta beskyllningar om hotbrev från SI, som skickats vidare till SVTs säkerhetschef. Om vi nu inte lever i ett Öst-Tyskland måste väl EB visa detta brev, eller i alla fall dess principiella innehåll?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar