onsdag 23 december 2009

FN Tragik enligt Jan Eliasson

Förre utrikesministern och FN-ordföranden Jan Eliasson hotar  idag på DN Debatt med tragik om inte FN får uppfylla sin roll: 
  • Djupt tragiskt om inte FN skulle kunna spela en central roll i klimatfrågan.
  • Hur skall våra livs- och konsumtionsmönster förändras? Hur skall fattiga länder kompenseras? Alla dessa frågor ... inga svar.
  • Det är angeläget att söka behålla FN-formatet för klimatförhandlingen. 
  • FN riskerar annars att betraktas som irrelevant och helt ställas åt sidan. Det vore djupt ironiskt, ja tragiskt, om inte världsorganisationen spelade en central roll i en global ödesfråga.
  • Om inte en sådan arbetsfördelning och mobilisering kring de konkreta problemen sker riskerar vi nya besvikelser och misslyckanden. 
  • I dessa grumliga vatten frodas också farliga politiska krafter.
  • Det är då viktigt att regeringscheferna behåller nära kontakt med förhandlingsförloppet och ger stöd till FN:s generalsekreterare att genomföra Köpenhamns mötets slutsatser och göra dem juridiskt bindande. 
  • I många delar av världen – på Maldiverna, Grönland och, som jag själv sett, ökenutbredningens Afrikadrabbas människor i dag av klimatförändringen
  • Det visade sig i Köpenhamn att någon trovärdig plan B inte fanns...det finns ingen planet B.
Jan Eliasson talar som om Climategate inte inträffat, som om 1995 - IPCC fortfarande bär planetens klimatvetenskap, som om COP15 kollapsen inte var verklig, som om planeten har värmts upp sedan 1995... Men så är det ju inte...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar