fredag 10 oktober 2014

Löfven till EU: Sverige Skall ha Lägst Arbetslöshet i EU 2020


Regeringskansliet meddelar triumfatoriskt att Sveriges nye statsminister Stefan Löfven gjorde en grandios entre bland övriga satschefer i EU vid EU-mötet "Growth and Employment"  i Milan genom att "share the experience that" Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020:
  • My Government, which came into office only last Friday, has made jobs and employment its top priority. 
  • We have set ourselves an ambitious mark: to have the lowest unemployment rate in the EU by 2020.
  • To share experiences, like we are doing today, is a great way to enhance our understanding and to increase the impact of our policies.
Hur detta mål skall uppnås står skrivet i stjärnorna, men det är klart att ett sätt att nå dit är att verka för att övriga EU skall få så hög arbetslöshet som möjligt. Återstår att se om Löfven kan finna gehör för en sådan politik hos övriga EU-ledare.

onsdag 8 oktober 2014

Löfven Styr mot Nyval

Dagens riksdagsdebatt visade att Löfven styr spikrakt mot nyval. Ett nyval där SD kan komma att åter fördubbla sina röstsiffror och därmed kunna bli landets största parti med 26%, eftersom S mycket väl kan falla till 25%, eller 20. Löfven vände sig direkt till de 13% som röstat på SD (med "jag ser Dig och jag hör Dig") med upplysningen att de röstat på ett rasistiskt parti med mörkt förflutet men att Löfven lyssnar, ser och hör  alla de som röstat på SD.

Frågan är vilken partiledare som först kommer att ta avstånd från den koldioxidalarmism som är  utgångspunkten för den "energiöverenskommelse" som både S och MP påstår sig ha träffat. Det kan inte vara Löfven, som lovat svenska folket att reducera användningen av fossil energi med 90% (och kärnkraften till 0%).

Begrunda även vad Lars Bern skriver på Antropocene.

PS När Stefan Löfven utsågs till ny partiledare för S försökte jag (utan framgång) att få S att förstå att matematikundervisningen skulle kunna förnyas och fyllas med meningsfullt innehåll för många elever genom att skrota den gamla skolmatematik, som nu (utan framgång) presenteras under alla de många timmar många elever tvingas genomlida (utan utbyte), med det nya skolämnet Matematik-IT. Något nytt försök till samtal med S om denna möjlighet är knappast att tänka på.

måndag 6 oktober 2014

Nobel Prize in Medicine to Computational Adaptive Finite Element Brain Mesh


The Nobel Prize in Medicine 2014 has been awarded the discovery that both a fly, rat and human being orient in space using a computational gps-map constructed by and stored in the brain in the form of a multilevel adaptive finite element mesh. This was what I conjectured 30 years ago.

Löfvens Ordning och Reda = Kaos

Löfven har utgående från sitt mantra "Ordning och Reda" inom energi, vård-skola-omsorg, utrikespolitik, you name it,  efter en arbetsdag som statsminister bäddat för kaos inom energi, vård-skola-omsorg och utrikespolitik. Återstår så att bädda för budgetkaos.

Endast SD kan nu rädda Löfven, eftersom den till Alliansen omtalade utsträckta handen visat sig vara ett slag i ansiktet, eller ovänlig knuff i bröstet.

lördag 4 oktober 2014

Regeringsförklaringen: Kärnkraften Ersätts med Förnybar Energi


Sveriges nye statsminister Stefan Löfven deklarerar glatt i Regeringsförklaringen:
  • Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. 
  • Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot. 
  • En ny miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan införs. Ett miljömålsråd inrättas. 
  • Kärnkraften ska ersättas med förnybar energi. 
  • Stödet till havsbaserad vindkraft och till solkraft ska stärkas.
  • Sysselsättningen i Sverige är helt beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser.
Se där Löfvens "ingångsvärden" i de förhandlingar över blockgränsen, som nu skall forma framtiden för vårt lilla land. Sol och vind och vår.