måndag 13 november 2017

Physics Needs Help

Eric Weinstein delivers as a Big Think the message that
 • Physics needs a new lone genius.
 • Do we need a radical rethinking?
 • Is there something wrong with the fundamentals?
 • Is Einstein in fact wrong to slip in space-time?
 • But the question is, why are they (the physics community) stumped?
 • Is it (the help) going to come from some completely strange source, maybe somebody who is a self-teacher off the grid (like Einstein or Weinstein)?
Is there any reason to listen to (W)einstein, as an outsider? Yes, why not? The scene is open. In particular, Einstein's space-time mix appears to be a stumbling block and may well be ready for revision...compare with Many-Minds Relativity...

söndag 5 november 2017

Undantagstillstånd Behöver Inte Alls Utlysas!

Klimat eller CO2-alarmismen går på högvarv i Expressen och i SvD med följande budskap:
Anders Wijkman lägger ut texten:
 • Fördelen med ett centraliserat toppstyrt system är att när de väl bestämmer sig så går det ganska snabbt. Det finns ingen opposition som bråkar.
SvD fortsätter:
 • En annan förespråkare för ett slags ”klimatdiktatur” är Jørgen Randers som är professor i klimatstrategi vid Handelshögskolan BI i Oslo. Hans huvudpoäng är att problemen med den globala uppvärmningen är så allvarliga och akuta att vi inte kan invänta att demokratin får ha sin gång.
 • Randers slutsats blir alltså att ett elitstyre med flertalets bästa för ögonen vore den ultimata lösningen i kampen för klimatet. Men han tillstår att det är svårt att hitta ett ord som inte skrämmer folk.
Mot detta kan ställas Climate Sense 2018 som ger en helt annan bild av verkligheten: CO2-alarmismen saknar vetenskaplig grund och är ett uppdiktat hot som tjänar krafter som vill knäcka det demokratiska samhället byggt på vetenskap och humanism.

Climate Sense 2018

The Program for the upcoming Nordic Conference on Climate: Climate Sense 2018, February 16-17, Mölndal, features myself among prominent people in the first session (slides for my talk will  soon be posted):

Regeringen: Sveriges Bäst i Världen på Digitalisering: Matte-IT

Regeringskansliet meddelar att Sveriges Regering har beslutat att
 • Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
 • Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. 
 • Regeringen har därför tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.
Detta är en uppföljning av Regeringens tidigare beslut att reformera skolmatematiken att omfatta programmering i enlighet med ny läroplan gällande fr o m HT18. Målet är på detta sätt ge alla elever grundkunskaper att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Matte-IT erbjuder en konkret realisering av denna nya läroplan som nytt läromedel i form av en syntes av matematik och programmering, se Presentation.