onsdag 20 mars 2019

Design Flaw of 737 Max vs Computational Simulation

Is the reason for the two fatal 737 Max accidents a flaw in the design of the airplane, making it prone to stall (see PS2 below), which was compensated by a possibly over-reacting control system, which the pilots could not turn off? Did FAA authorise the plane without proper safety evaluation?   Questions are piling upFBI is joining criminal investigationWikipedia,  Boeing,  New York TimesPilot training, Stability, Aviation expert, Kludge, Aviationcv, Pilots view.

Computational software used by developers of airplanes do not seem to allow simulation of the dynamics of stall and so the impact of stall on aircraft design and safety assessment must be done solely by expensive and time-consuming experiments in flight, and then also the design of the apparently needed control system. This may show to have been insufficient to make the plane safe, something which FAA did not have the capacity to check.

With our new technology of Automated Computational Mathematical Modeling with references here, the full flight of an airplane, like the 737 Max, including the full dynamics of stall, can accurately be computationally simulated as a unique capability shown in the HighLiftPW-3 Workshop, see also front page of Icarus Simulation. Such advanced technology could allow airplane makers better and faster simulations to design aircraft and assess their safety.

PS1 The Jas 39 Gripen is a fighter airplane designed and manufactured by the Swedish aerospace company Sabb, which is inherently unstable (relaxed stability) to allow quick turns and thus needs to be stabilized by automatic active control of small canards (wings) ahead of the main wings. The plane crashed twice from pilot-induced oscillations with a the pilot seeking to compensate an over-reacting control system, in 1989 during landing and in 1993 over central Stockholm.  A commercial aircraft is not designed to be unstable, but to be positively stable.

PS2 Stall means that when the inclination of a wing vs forward motion (angle of attack) is too large (around 20 degrees for a common wing), then the lift to drag ratio suddenly drops from 15 before stall to 2 after stall and the wing drastically loses functionality. The Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) was developed for the 737 MAX to prevent stalls in flaps-retracted, low-speed, nose-up flight.

PS3 Boeing is working on an update of MCAS to get 737 Max approved by FAA to fly again, but the problem may be bigger than just a software update asking for a redesign of the airplane, see here.


torsdag 14 mars 2019

Icarus Digital Math

Icarus Digital Math is getting attention at KTH and the world:


Stay tuned! Several exciting projects in pipe line!

onsdag 13 mars 2019

Brev till Statsministern om Klimatalarmismens Bristande Vetenskapliga Grund

Ett brev har skickats till Danmarks Statsminister Lars Løkke Rasmussen av Johannes Krüger, Professor emeritus, dr.scient, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet Geocenter Danmark, med följande inledning:
 • Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer og de mange følgevirkninger er meget mere kontroversielt, end det fremstilles af IPCC og nyhedsmedierne, for videnskabelige målinger og observationer viser noget andet end de utilstrækkelige computerproducerede klimamodeller.
Brevet avser att göra Danmarks Statsminister medveten om klimatalarmismens bristande vetenskapliga grund.

Ett liknande brev kommer att skickas till Norges Statsminister och borde skickas även till Sveriges Statsminister.

Till detta kan man lägga Høringssvar til NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi samt Roy Spencer i Washington Times samt Richard Lindzen osv...

The Illusion of a Wing with Laminar Boundary Layer

Aerodynamicists have long and still carry a dream of a laminar wing as a wing of special shape like the P-51 Mustang with special flow characteristics, including less drag as compared to that of a traditional wing as pictured below:Our New Theory of Flight revealing the true Secret of Flight shows that this dream is built on misconceptions going back to the boundary layer theory of Prandtl/Schlichting based on the idea of a no-slip boundary condition with fluid particles sticking to the surface of the wing with zero velocity thus creating a thin boundary layer, which can be laminar or turbulent, connecting to the free stream flow.

The dream of a laminar wing would then be a wing with a laminar boundary layer on the upper surface of the wing with small skin friction, which hopefully would be the case for a wing with special shape, like that of P-51. The New Theory shows that this can only be a dream or illusion, because flow with a laminar boundary layer separates on the crest of a wing and generates little lift.

The New Theory of Flight builds on the observation that for the high Reynolds number relevant for a wing, the boundary layer is always turbulent with an effect of small skin friction on the main flow, which can be modeled by Navier-Stokes equations with a slip (small friction) boundary condition instead of the dictate of Prandtl to use a no-slip condition.

The New Theory shows that it is the slip boundary condition modeling the action of a turbulent boundary layer, which prevents the flow from separating on the crest and delays separation until the trailing edge (before stall). You can see this in the video below showing computational solution of Navier-Stokes with a slip boundary condition which agrees very well with experiments, as documented in the references in Solution of the Clay Navier-Stokes Problem.

Summary:
 1. With a slip boundary condition there is no boundary layer and the flow can stay non-turbulent attached until turbulent separation at the trailing edge and thus give large lift. 
 2. With a no-slip boundary condition and laminar boundary layer the flow separates on the crest and gives little lift. 
 3. With a no-slip boundary condition the boundary layer is in fact always turbulent with an action on the main flow like a slip boundary condition. 
 4. The dream of drag reduction of a laminar wing is already cashed in by a slip/small friction boundary condition. 
 5. It is a turbulent boundary layer which can be modeled with slip, and not a laminar boundary layer even though its skin friction is small. 
A laminar wing in the sense of having laminar boundary layer, does not work.

A laminar wing in the sense of a flow with a slip boundary condition without layer and turbulence until the trailing edge, works fine. In this sense a standard wing thus already has made the dream come true, but that is not what aerodynamicists call a laminar wing.måndag 4 mars 2019

PON om Klimatförnekare i Samhällets Utkant

Pressens opinionsnämnd PON har kommit med sitt beslut avseende min anmälan av artikeln i Svenska Dagbladet om Climate Sense 2018 med följande motivering:
 1. Du upplevde att artikeln gav en kränkande bild av mötets arrangörer, föreläsare och deltagare i allmänhet, och speciellt din person i (stor)bild.
 2. (Du angav att) Reportern hade inte rapporterat sakligt från det vetenskapliga mötet. Artikeln var istället inriktad på misskreditering av mötets deltagare med tillmälen som "klimatförnekare av manligt kön", "i samhällets utkant", "personer med auktoritära attityder", "låg empati och hög dominans", "inte längre i yrkesaktiv ålder" kopplade till "fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism", som "gräver sig allt djupare ned i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd", och "byggt hela sina liv på att vara med i verksamhet som släpper ut koldioxid."
PONs bedömning: (se länken ovan)
 • För pressetiskt klander krävs att anmälaren är utpekad och att han eller hon omnämns på kränkande eller nedsättande sätt.
 • Du är utpekad eftersom Du förekommer i (stor)bild.
 • Du associeras i viss mån med uppgifterna i artikeln om de andra deltagarna och andra klimatförnekare. Det är dock i huvudsak allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp och du är inte direkt kopplad till någon av uppgifterna.
 • Den publicitetsskada du förorsakats får därför anses vara begränsad.
 • Mot bakgrund av detta finns det sammantaget inte skäl att rikta pressetisk kritik mot tidningen. 
Vad kan man då säga om detta? Man får väl ändå säga att tillmälena enligt 2. är mycket nedsättande (vad skulle vara värre?) och att PONs påstående att jag inte kan kopplas till någon av dessa (genom mitt uppträdande i storbild) inte kan vara riktigt. Men PON säger inte att skadan är ringa, bara att den är "begränsad" dvs inte oändligt stor. Med en sådan måttstock undrar man om PON överhuvudtaget kan fälla någon artikel. Kanske det ändå fanns skäl att rikta lite pressetisk kritik i alla fall? Eller är PON lika tandlös som FI?

När så småningom klimatalarmismens svenska historia kommer att skrivas, så kanske detta PONs bidrag kan vara en del.

PS1 Till skaran av klimatförnekare i samhällets utkant kan vi lägga prof Lennart Bengtsson, Sveriges mest meriterade klimatforskare, som i dagens Expressen säger att det finns ingen anledning till oro. Jag har bett Anna Hedenmo, enligt föregående post, säga hur hon hanterar en röst som denna samt frågat om PK har någon synpunkt på PONs beslut (eller är PK underställd PON?)

PS2 Titta på SVTs Ekdahl och Ekdahl som 12/2 behandlade Klimatet med följande inledning
 • Klimatfrågan är vår stora ödesfråga. 
 • Vi skall säga att vi följer FNs klimatpanels rekommendationer.
 • Förutsättningarn för kvällens diskussion är att det finns ett klimathot.
 • Det finns dom som inte tror på det, men det skall vi inte diskutera.  
Det kan man kalla åsiktskorridor, eller rättare taget censur, utövad av public service.
Titta sedan på den kritiska granskningen av programmet av Lars Bern. 

lördag 2 mars 2019

Publicistklubben och klimatfrågan

Tege Tornvall föreslog Publicistklubbens ordförande Anna Hedenmo att ordna en debatt om klimathotets realitet och ev. bristande information om observerade klimatfakta. På detta svarade Hedenmo så här:

Hej Tege,
Jag har förstått att du vill ha ett mer utförligt svar på ditt mail om klimatfrågan. Det ska du få.

Eftersom en absolut majoritet av ledande klimatforskare i dag är eniga om att klimatförändringarna är en följd av mänsklig påverkan, anser jag att en PK-debatt på det temat varken är seriös eller meningsfull. Samma inställning finner du i de flesta större medier, sen ett antal år.

I andra frågor, som flyktingfrågan eller metoo, har jag som du kanske känner till tidigare efterlyst en mer tillåtande debatt, utan åsiktskorridor. Men när det gäller klimatfrågan ser jag ingen anledning att debattera det som i dag måste betraktas som ett faktum.

Vi i Publicistklubben får ständigt förslag på debattämnen. En del tar vi fasta på, andra väljer vi bort. Du är med andra ord inte den enda medlemmen som inte har fått gehör för sina förslag.

Jag beklagar om du inte upplever att du får något för medlemsavgiften. Men kanske kan du söka något av våra stipendier?

Hälsningar
Anna Hedenmo


Med anledning av detta beklämmande och nonchalanta bemötande av ett seriöst förslag har jag skickat följande brev till Hedenmo med begäran om svar.

Till Anna Hedenmo
ordf i Publicistklubben

Tege Tornvall meddelar att Du avfärdat hans förslag till debatt i PK om klimatfrågan, med motivering att: 
 • "jag ser ingen anledning att debattera det som i dag måste betraktas som ett faktum".
Jag ställer nu följande frågor till Dig, som jag önskar får besvarade för publicering på min välbesökta blogg http://claesjohnson.blogspot.com :
 1. Du välkomnar på Publicistklubbens hemsida med "vår uppgift är att slå vakt om det fria ordet, som en livsviktig del av demokratin". Om Du nu värnar om det fria ordet, hur kan Du censurera debatt om mänsklighetens ödesfråga nummer 1: klimatfrågan? 
 2. Vad är det som "i dag måste betraktas som ett faktum"?
 3. Vad är innebörden av “måste” i Ditt uttalande? Vem uttalar detta “måste"?
Hälsningar 
Claes Johnson
prof em i tillämpad matematik KTH

Hedenmos svar kommer att publiceras så snart det inkommit. 

Nedan är Hedenmos icke-svar på mina frågor i form av osorterade vaga påståenden, som Hedenmo samlat ihop utifrån sina kunskaper om klimatet och som hon tydligen "måste" komma dragande med, följt av mitt avslutande brev. 


Hej Claes och Tege,

Nedan ser ni fakta i frågan. 
Nu sätter jag punkt för denna mailkonversation.

Beträffande Publicistklubben, så är det helt frivilligt att vara medlem. 

Hälsningar
Anna Hedenmo 

Jordens klimat håller på att värmas upp och det är en konsekvens av människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxiden i atmosfären absorberar den utgående värmestrålningen. Ökande halter innebär därför en ökad absorption och planeten värms upp. Det påverkar jordens vädersystem, leder till smältande glaciärer, havsnivåhöjningar (både till följd av termisk expansion och smältande glaciärer), samt en ökande avsmältning av havsisen i Arktis och shelf-isarna i Antarktis. Det ökande energiinnehållet i atmosfären leder till fler och mer extrema väderhändelser. Regionalt kan klimatet bli såväl blötare som torrare och perioder med extremvärme blir allt vanligare. På längre sikt kan avsmältningen av de stora isarna på Grönland och Antarktis kraftigt komma att påverka havsnivåerna. 

Den globala CO2-utsläppskurvan planade ut mellan 2014—2016 men har sedan 2017 börjat öka igen. En annan viktig indikator är koncentrationen av CO2 i atmosfären. Den mäts direkt i atmosfären sedan 1957 och med hjälp av borrkärnor i is (för att få längre mätserier). Före industrialiseringen låg den på 280 ppm. I dag ligger den på 405 ppm. Det kommer att ta lång tid för minskande utsläpp att ge ett utslag i sjunkande koncentrationer av CO2. Utsläpp av koldioxid har funnits i miljontals år. Vid till exempel en skogsbrand släpps stora mängder CO2 ut i atmosfären. När sedan växter och träd tar upp kolet igen skapas ett naturligt kretslopp. Men när man eldar kol/olja/gas frigörs kol som under miljontals år funnits i jordskorpan och som inte är en del av det naturliga kretsloppet. 

Sedan 1900 har jordens genomsnittliga temperatur ökat med 1,0 grad men med variation mellan enskilda år. I vissa regioner, som Arktis går uppvärmningen mycket snabbare. Sverige är delvis ett arktiskt land och i norra Sverige går klimatförändringarna just nu snabbare än det globala genomsnittet. Uppvärmningen går snabbare över land än över hav. Den globala uppvärmningen sker snabbare över norra halvklotet än södra halvklotet.

Som jämförelse kan nämnas att skillnaden mellan dagens globala medeltemperatur och den globala medeltemperaturen under de kallaste perioderna under den senaste istiden är 5-7 grader. Detta ger ett perspektiv på det faktum att en uppvärmning över 1,5 eller 2 grader kan få mycket stora konsekvenser. 

Den globala havsnivåhöjningen, havet har höjts med 20 cm senaste 100 åren. Haven absorberar värme vilket också gör att havet expanderar. Dessutom bidrar inlandsisars och glaciärers avsmältning. Haven blir också allt mer försurade i takt med ökande koncentrationer av koldioxid. Detta tillsammans med stigande havsvattentemperaturer bidrar till blekning av koraller och kan få andra mycket stora konsekvenser för ekosystemen i haven. 

Forskarna har inte uppmätt fler extrema väderhändelser, men de är intensivare och kraftigare än förr. 2018 var ett extremt väderår. Det går till historien som det fjärde varmaste sedan mätningarna inleddes. 20 av de 22 senaste åren har varit de varmaste sedan mätningarna inleddes. Varje fraktion av en grad leder till extremare väder händelser som mer intensiva orkaner, torka och konsekvenser som skogsbränder, översvämningar, döende korallrev, ökning av smittsamma sjukdomar. https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-climate-statement-past-4-years-warmest-record

I oktober i år publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin 1,5 c-rapport beställd av världens regeringar 2015. I den beskrivs konsekvenserna av 1,5 c graders uppvärmning av jordens medeltemperatur, som enligt IPCC med stor sannolikhet kommer inträffa 2030—2052. 

Forskarna uppmanar nu världens länder att tredubbla sina ansträngningar att fasa ut förbränningen av olja, naturgas och kol. Tidsfönstret krymper snabbt, och en minskning på 70 procent bör ske till 2030, enligt forskarnas rekommendationer.


Här är mitt svar till Anna:

Tack Anna för Ditt svar på mitt brev, som jag lagt upp min blogg.

Dock svarar Du inte på mina frågor utan kommer istället med en samling mer eller mindre lösa påståenden (s k fakta) som Du på något sätt samlat ihop efter de kunskaper i ämnet Du besitter. 

Vad man kan säga om detta är att varje påstående skulle kunna tas till utgångspunkt för en diskussion med syfte att klargöra dess signifikans och avgöra dess sanningshalt. 

Men Du censurerar varje sådan diskussion hos PK, och Du avslutar vår mailkonversation.

För att reda ut det hela föreslår jag att Du bjuder in mig eller Tege till Min Sanning (om klimatet)!

Vänliga hälsningar
Claes


PS Publicistklubben inbjuder till debatt den 11 mars över ämnet:
 • Vad kan politiken göra för att värna journalistiken i tider av filterbubblor och misstro mot etablerade medier?
Frågan kan också formuleras: Hur kan censuren göras mer effektiv?