torsdag 12 januari 2012

Lennart Bengtssons Dubbla Budskap 3

Lennart Bengtsson tuggar oförtrutet vidare med förnyat dubbelt budskap i SvD som både klimatalarmist och skeptiker:

  1. Modellberäkningar av jordens klimat, som till sin natur är osäkra, indikerar risker för en förhöjd temperatur under detta sekel kanske på så mycket som ytterligare 2–3 grader. För att reducera denna risk måste givetvis växthusgasutsläppen på sikt minska och detta inte bara i västvärlden.
  2. Det finns dock ingen anledning att framhäva extrema oväder då detta inte blir en följd av ett varmare klimat. Detta skulle Wijkman och Rockström säkert begripa om det hade studerat meteorologi och inte som nu prata i nattmössan.
LB är ytterst vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik genom KVAs uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar som han så klart uttrycker i 1.

Genom 2. vill nu LB nu uppenbarligen backa från den alarmism han uttrycker i 1. Detta tillnyktrande är bara att välkomna, men då måste också KVAs uttalande skrivas om.

Direkt fråga till LB: När kommer denna revision? Eller blir det inget?


tisdag 10 januari 2012

Lennart Bengtssons Dubbla Budskap 2

Min analys att Lennart Bengtsson far med dubbla budskap vad gäller farligheten av mänskliga utsläpp av koldioxid, får idag stöd av Johan Rockström och Anders Wijkman i SvD Klimatutsläppen bör inte bagatelliseras:
  • Å ena sidan bejakar Bengtsson den av människan orsakade klimatförändringen.
  • Å andra sidan hävdar han att utsläppen inte bidrar nämnvärt till extrema väderhändelser.
  • Bengtsson avrundar med att raljera över förslag att minska koldioxidutsläppen.
  • I stället vill han fälla ”litet mera skog längs vägar, järnvägar och högspänningsledningar för att minska skadorna för trafik och elförsörjning”.
  • Det är djupt olyckligt när en ledande forskare som Lennart Bengtsson bagatelliserar utsläppen av växthusgaser.
Ja, det är djupt olyckligt när den forskare som ytterst ansvarar för svensk klimatpolitik genom att ha skrivit KVAs yttrande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar, kommer med två motstridiga budskap:
  1. Koldioxidutsläpp är farligt, i enlighet med IPCC.
  2. Koldioxidutsläpp är inte farligt, i motsats till IPCC.
KVA måste nu komma ut ur garderoben och bekänna färg: 1 eller 2? När detta är gjort kommer svensk klimatpolitik att skrivas om.

måndag 2 januari 2012

No Solutions to New Years Puzzle


The New Year Puzzle has not received any convincing solutions and therefore additional clues are offered in new posts on The World As Computation:

Utsätt Svensk Klimatpolitik för Riksdagens Hearing

Svensk klimatpolitik grundar sig på KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar som ansluter sig till FNs klimatpanel med begränsning av koldioxidutsläpp som främsta mål och medel.

Kanada har nu insett att denna politik har nått vägs ände och lämnar Kyoto överenskommelsen om utsläppsbegränsning. Även svensk klimatpolitik måste nu revideras.

För att ge underlag bör Riksdagen genomföra en hearing om klimatvetenskap med deltagande av såväl företrädare som kritiker till nuvarande dogma.

Jämför med den hearing som Kanadas senat nyligen genomförde med skeptiker inkl Ross McKitrick.