fredag 30 december 2011

Lennart Bengtssons Dubbla Budskap


Vem är LB? Varför så glad?

Lennart Bengtsson, prof i meteorologi och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), är huvudansvarig för KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar. KVA slår fast följande vetenskapliga grund för svensk klimatpolitik:
 • FN:s klimatpanel IPCC har gjort en bred och systematisk sammanfattning av den vetenskapliga litteratur som behandlar klimatförändringen.
 • Gruppen har dragit slutsatsen att antropogena utsläpp av växthusgaser har lett till en ökning av temperaturen vid jordens yta.
 • Medan effekten av växthusgaser är väletablerad, är förståelsen för effekten av aerosoler (vilka huvudsakligen orsakar en kompenserande nedkylning) mycket mindre.
 • En ökning av koldioxidhalten i atomsfären orsakar också en försurning av haven, vilket kan få mycket allvarliga effekter på marina ekosystem.
 • Samtidigt som en mindre uppvärmning kan vara acceptabel, åtminstone i vissa regioner, kommer en högre grad av uppvärmning sannolikt orsaka mycket allvarliga problem världen över.
 • Det finns också en möjlighet, även om den troligen är liten, att stabiliteten hos vissa landisar kommer att minska vilket kan leda till en snabbare höjning av havsnivåerna.
 • För det första förväntas den långa uppehållstiden av CO2 i atmosfären påverka atmosfärens sammansättning under flera hundra år, förmodligen med oåterkalleliga konsekvenser för jorden under för människan överskådliga tidsrymder.
 • För det andra finns det en möjlighet, om än liten, för extrema och snabba svängningar i klimatsystemet, vilket kan resultera i en snabb höjning av havsnivån eller långvariga perioder av torka i utbredda områden som är viktiga för matproduktion.
 • Omfattande åtgärder mot klimatförändringarna måste därför innehålla både
 • ett vetenskapligt förhållningssätt, med huvudmålet att åstadkomma en bättre kvantifiering av allvarliga och oacceptabla risker,
 • och ett samhälleligt förhållningssätt med målet att, baserat på det rådande kunskapsläget, begränsa riskerna.
Vi ser att KVAs uttalande är helt i linje med den koldioxidalarmism som IPCC propagerar över världen.

LB har skrivit KVAs uttalande, men frågan är om LB står bakom vad han låtit KVA uttala?

Det verkar inte så om man läser LBs debattartikel i SvD med rubriken Att Minska Utsläpp Löser Inte Problemen där LB tar avstånd från koldioxidalarmism.

Det är nu dags att visa Dina kort Lennart Bengtsson!

När Du så gjort kommer svensk klimatpolitik att skrivas om.

Go ahead! Svenska folket väntar på besked!

Följ den spännande upplösningen i direktsändning från The Climate Scam.

torsdag 29 december 2011

Lennart Bengtssons Svenska Klimatpolitik

Lennart Bengtsson: Meningslöst att minska utsläppen av koldoxid.

Lennart Bengtsson är ansvarig för KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar med stöd till FNs och IPCCs koldioxidalarmism.

Lennart Bengtsson är därmed vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik med radikala utsläppsbegränsningar som mål.

Men Lennart Bengtsson är en dubbelnatur, som både säger A och icke-A: I dagens SvD Brännpunkt sågar Bengtsson samma svenska klimatpolitik under titeln Att minska utsläpp löser inte problemen:
 • Al Gore och många klimataktivister menar att om vi bara kan få stopp på växthusgasutsläppen kommer situationen att förbättras. Tyvärr är det inte så enkelt.
 • Extrema väderhändelser är allvarliga och allt bör göras för att minska risk för liv och egendom...Men att föreställa sig att skadeökningarna främst beror på koldioxidutsläppens ökning är naivt och missledande.
 • Det saknar dessutom vetenskaplig substans.
 • I många länder är extrem kyla faktiskt värre än extrem värme och ger upphov till större förlust i människoliv.
För mera i samma kritiska anda, se Bengtsson sågar IPCCs Klimatmodellering.

Bengtsson säger alltså
 • A = begränsa utsläppen av koldioxid (KVA)
 • icke-A = begränsa inte utsläppen eftersom det är meningslöst (SvD).
Men man kan inte säga både A och icke-A om man via KVA skall vara vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik.

Vad som nu behövs är att KVA reviderar sitt uttalande och tar avstånd från IPCC. När kommer det Lennart Bengtsson?

Bengtsson's eget förslag till lösning av klimatfrågan är enkelt och klart genomförbart:
 • föreslår jag som en praktisk åtgärd att man fäller litet mer skog längs vägar, järnvägar och högspänningsledningar...
PS Bengtsson har också offentligt uttalat att min klimatmatematik är "rappakalja". Kanske även detta behöver revideras?

onsdag 28 december 2011

Clue to Puzzle: God's Equation

There is a new post on The World As Computation about about the connection between matter/antimatter/dark-matter and gravitation/dark-energy.

lördag 24 december 2011

Christmas and New Year Puzzle


The World as Computation presents a Christmas and New Year Puzzle.

Many thanks to the Readers of this blog for this year!

måndag 19 december 2011

lördag 17 december 2011

Skitskola: Vem Bär Ansvaret?


I SVT URs Världens Bästa Skitskola får vi veta att svenska elevers kunskaper i matematik är dåliga: Att dividera 800 med 100 visar sig vara för svårt för de flesta, något som kinesiska barn i tredje klass visas gapskratta åt.

En lektor på KTH meddelar svenska folket:
 • Tillståndet i matteundervisningen Sverige är sämre än i en del U-länder.
 • Helt bedrövligt att elever går genom grundskola och gymnasium utan att lära sig de enklaste basgrejer.
 • Sverige ligger efter, har stoppat huvet i sanden under lång tid.
Katastrof alltså. Men finns det ansvariga för sakernas tillstånd? Vi borde kunna hitta ansvariga bland
 • professorer och lektorer i matematik
 • lärarutbildare
 • lärare
 • politiker.
SVT UR ställer inte frågan om ansvar. Jag har själv sökt hitta ansvariga men bland Bockarna Bruse bara blivit hänvisad uppåt eller neråt utan att vara sig hitta Stora eller Lilla Bocken Bruse med ansvar. Är inte detta konstigt?

Är det inte konstigt att min debattartikel som nu ligger uppe på Ny Teknik tigs ihjäl av alla Bockarna Bruse?

Redan nu kan elever med dyskalkyli få använda dator för att bättre klara skolan och skolmatematiken. Enligt SVT UR verkar det som om de flesta svenska elever har detta syndrom och alltså skulle kunna få en iPad.

Vad gäller s k u-länder så får nu alla elever i Rwanda en laptop vid skolstart och många länder är på väg att följa. Så småningom kommer även Sveriges skola att gå in i dataåldern, men är det verkligen så begåvat att bli sist? Det är väl egentligen inte så svårt att räkna ut att det är korkat och helt onödigt?

fredag 16 december 2011

How to Get a Nobel Prize

There is a new post on The World as Computation presenting a scientific method of How to Get a Nobel Prize.

Keep confidential. Do not spread!

Is the Cosmological Principle Valid?

I have written a new post on The World as Computation:

onsdag 14 december 2011

Debatt Ny Teknik: Ipad åt Alla

I Rwanda får nu alla elever en laptop från 9 års ålder.

Min debattartikel om Matematik-IT som nytt kärnämne i skolan har nu publicerats i Ny Teknik.

Som vanligt tiger de som har ansvar för att skolmatematiken idag är en katastrof, professorer,
lärarutbildare och pedagoger, med Jan Björklund överst.

Som vanligt finns det många kommentatorer som inte har förstått att IT och matematik hör ihop.

Men det finns också positiva röster, som vittnar om att iPad i förskolan funkar bra.

Matematik-IT med Ipad åt Alla kommer att bli ett effektivt konkurrensmedel i jakten på elever där friskolorna nu kommer att ta täten och kommunala skolor snart måste följa.

Proppen är Jan Björklund, och hoppet går till Mikael Damberg: En lysande chans för S att komma ur sin förlamning med en framtidsinriktad skolpolitik.

tisdag 13 december 2011

From Google Knol to Annotum

Google Knol launched in 2009 as a challenge to Wikipedia, is now being discontinued and transformed into Annotum at Wordpress with the following motivation:
 • Google is prioritizing our product efforts so we can make things much simpler for our users and devote more resources to high impact products.
Evidently knowledge was not viewed to be simple enough for Google users and therefore not a "high impact product".

In any case I have as suggested by Google transferred my knols to Annotum under the name The World as Computation, which thus collects my knol articles and also serves as a blog.

The transfer has not been seamless and has given me incentive to update the articles to keep them alive, a work which will take some time.

As of now I will thus run two overlapping blogs and hope readers will find both.

lördag 10 december 2011

Dark Age of Physics?

To celebrate the 2011 Nobel Prize in Physics I have written the post Accelerating Expansion Without Dark Energy? on the new home at The World as Computation of My Book of Knols.

More about the dark age of physics as presented by the Nobel Laureates here.

onsdag 7 december 2011

Missing Physics of Sailing

In The Secret of Sailing a new explanation of the physics of sailing is presented based on the new analysis of the generation of lift and drag of a wing in The Mathematical Secret of Flight and The Secret of Flight summarized in a talk.

Let us compare with current state-of-the-art:
The most ambitious treatment is given in Physics of Sailing by J. Kimball, where both Bernoulli and Kutta-Zhukovsky's circulation theory are presented, but with a disappointing sum-up on p 163:
 • The sail experiences lift because the sail deflects the wind. Equal and opposite forces mean that is the sail pushes the wind in one direction, the wind pushes the sail the other way. This explanation, which relies only on the rule of equal and opposite forces, is surely correct.
Yes, it is surely correct, as any empty theory which explains nothing, as illustrated in the above picture.

We see that there is surely a great need for a correct theory which explains the physics of sailing and that there is no such theory as state-of-the-art.

Our work fills this gap in physics theory and in particular shows that the state-of-the-art explanations represented by Newton, Bernoulli or Kutta-Zhukovsky are all incorrect.

Of course, the physics of flying and sailing is not of any interest to physicists of today paralyzed by string theory, but it is an interesting problem of physics of importance to many.

tisdag 6 december 2011

Nytt Kärnämne: Matematik-IT

Här är en ny version av en kommande debattartikel i Ny Teknik med hänsyn tagen till mitt möte med S om Matematik-IT den 30/11:

Om bara ett par år kommer alla elever att ha en egen iPad (eller motsvarande) från skolstart, som ett naturligt uttryck för att skolan är en del av IT-samhället med alla dess möjligheter till aktivt lärande i nya former.
Var och en som sett en 3-åring hantera en iPad förstår potentialen.

Detta ställer nya krav på skolan och lärarutbildningen måste nu reformeras så att alla elever kan ges en god förberedelse för liv och arbete i IT-samhället. Detta gäller alla ämnen men särskilt i IT-intensiva tekniska ämnen av avgörande betydelse för Sveriges konkurrenskraft, med matematikämnet som grund.

Det naturliga är att introducera IT som en del av skolmatematiken från första klass, eftersom datorn är en matematikmaskin, i ett nytt kärnämne Matematik-IT som ersätter det gamla matematikämnet, och som kan beskrivas som: Matematik för IT + Matematik med IT.

Att IT kommer att förändra skolans arbete har oppositionen med sin utbildningspolitiske talesman Mikael Damberg (S) förstått, som framgår av hans artikel på SKLs Blogg om eSamhället.

Men det har inte utbildningsminister Jan Björklund, som i sitt nya initiativ Mattelyftet beordrat Skolverket att utarbeta en plan för att omskola alla mattelärare till mer av "traditionell katederundervisning", till en kostnad av 2.6 miljarder.

Björklund motiverar sitt direkta statliga ingripande med en minskning enligt PISA från 510 år 2000 till 494 år 2009, dvs en minskning med 3%. Björklund beskriver minskningen om 3% som så alarmerande att staten "inte stillatigande kan titta på" utan måste diktera undervisningen, som i ett totalitärt samhälle.

Skolverket tar i sin plan dock avstånd från "en dominerande traditionell skol- och undervisningskultur", dvs Björklunds "katederundervisning". Resultatet är en statlig förvaltning i kramp, en lärarutbildning i paralys och en skola utan framtidshopp.

På en direkt fråga om de växande digitala klyftorna och bristen på moderna datorer i svenska skolor från Damberg svarar Björklund att "det är inget som han ligger sömnlös över". Nej, Björklund sover tungt och drömlöst och det är inte bra för svensk skola.

Björklund kör över hela svenska folket, inklusive elever, föräldrar, lärare, lärareutbildare, fack och statlig förvaltning, med ett meningslöst kostsamt statligt diktat, men kritiken av Mattelyftet har hittills varit svag och splittrad.
Skolverket försöker lamt att obstruera men alla lärarutbildare med ansvar för skolans undervisning säger ingeting. Det är väl kanske inte så lätt att säga nej till 2.6 miljarder, även om ändamålet är tveksamt och PISA-resultaten bara kommer att fortsätta att sjunka.

Men skattebetalarna vill inte att miljarder förslösas på ett meningslöst illa genomtänkt statligt diktat.
S skulle kunna ta initiativet i skolpolitiken med följande program:
 • Ge alla elever en iPad (eller motsvarande) vid skolstart.
 • Skapa ett nytt ämne Matematik-IT, som lär ut:
 • IT som del av Matematik + Matematik med IT.
 • Stöd med utbildning/fortbildning i Matematik-IT.
Programmet är konkret, realiserbart utan miljarder och ger stor hävstång för satsade resurser, till skillnad från Björklunds som bara förstör resurser. S skulle med detta program visa initiativkraft och framtidstro och därmed både kunna ta sig ur sin egen förlamning och göra någonting bra för Sverige. Jag presenterade förslaget för Damberg den 30/11 och väntar nu på reaktion.

Will KTH Simulation Technology Start 2012?

The KTH Bachelor program in Simulation Technology based on BodyandSoul scheduled to start in the Fall 2011 was stopped because of opposition to BodyandSoul at KTH.

The program is now scheduled to start in the Fall 2012 with BodyandSoul replaced by new material to be developed by people without connection to BodyandSoul. The "new material" is described as a "new view of mathematics" =
 • combination of analysis, computation and application = BodyandSoul.
This leads to the contradiction of both using BS and not using BS. The program will thus both start and not start in the Fall 2012. The program is described in the program catalog as follows:
 • In education and entertainment the development of simulators, games and animation for film, web and mobiles, is based on increasingly advanced technology.
But contradictions are not allowed in mathematics, nor in reality.

söndag 4 december 2011

The Secret of Sailing

I have updated the upcoming book The Secret of Sailing in accordance with the update of The Secret of Flying with the computational results in the 2009 article The Mathematical Secret of Flight confirmed with better resolution.

Altogether we presents the first scientifically correct explanation of the generation of lift L and drag D of a wing or sail with L/D > 10, which is needed to make both flying and sailing possible in practice.

It is expected that the new explanation will open to improved designs of both sails and keels.
Notice that the new Americas Cup design AC45 (preparing for the AC72 in 2013 match) has a main sail in the form of a wing.