onsdag 30 november 2011

Rapport från Möte med S om Matematik-IT


  • Ge alla elever en iPad vid skolstart.
  • Skapa ett nytt ämne Matematik-IT, som lär:
  • IT som del av Matematik +
  • Matematik med IT.
  • Stöd med utbildning/fortbildning i Matematik-IT.
Återstår att se om S vill göra detta till en del av sitt utbildningsprogram. Inte omöjligt.
Forts följer...

PS. En iPad som kostar 4000 kr och används under 4 år ger en kostnad av 1000 kr/år och elev.
iPaden ersätter vanliga böcker som kostar minst dubbelt. Lärandet ökar och kostnaden minskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar