tisdag 29 november 2011

Sammanfattning PM Matematik-IT: Möte med S • Vi behöver metoder som förbereder för arbete och medborgarskap i ett kunskapsintensivt och högteknologiskt samhälle.
 • Sverige halkat efter när det gäller utvecklandet av lärandet med stöd av digital teknik, att utveckla lärararbetet med IKT och att utveckla skolan med samma verktyg.
 • Sverige måste utarbeta en nationell strategi för digital kompetens i skolan.
 • Skola fokuserad på framtidens kunskaper i stället för gårdagens typ.
JAN BJÖRKLUND:
 • 1 miljard för fortbildning för att utveckla undervisningen.
 • I klartext, mer katederundervisning:
 • Lärare skall förklara, berätta, instruera och repetera i helklass och dessutom leda diskussion och samtal i helklass för att säkerställa att eleverna förstår det matematiska tänkandet och matematiska begreppen.
 • Mindre av eget arbete mer av katederundervisning.
 • Sanningen är att katederundervisning är väl beprövad och väl fungerande.
 • Växande digitala klyftorna och bristen på moderna datorer i svenska skolor inget jag ligger sömnlös över.
VERKLIGHTEN:
 • Om 2 år har alla elever en iPad (eller liknande)
 • iPad Appar förändrar skolans arbete radikalt från åk 1:
 • Läsa-Skriva-Räkna-IT: Kunskap, Samhälle, Teknologi, Arbete, Liv...
 • IT = Matematik + Logik + Programmering + Data
 • IT = Beräkning + Data (Google sökmotor)
 • Matematik för/med IT
 • Reform av Skolans Matematik
 • Nytt: Mål, Innehåll, Form
 • VAD, VARFÖR, HUR? Gamla svar gäller inte längre.
 • Reform av Skolan
MATEMATIK I PARALYS (pga datorn):
 • Hierarki: universitet-gymnasium-grundskola-förskola
 • Kardinal = Professor i Matematik vid Universitet
 • Splittring-Misstro: Matematiker - Didaktiker
 • Alla: Skolmatematiken Funkar Inte! Katastrof!!
 • 2011 = 1950 (Björklund) = 1900
 • Kardinal säger inte: IT-Reform.
 • Kardinal säger: Didaktiker, lärare och elever är korkade
 • Kardinal säger: Ingenting kan och därför inte bör förändras
 • Didaktiker kan bara gå runt i cirkel.
 • PARALYS (inte bara i Sverige)
 • INGEN BÄR ANSVARET: Alla lägger skulden på tidigare skola
 • Vem är PÅVE?
 • Nationalkommitten för Matematik (KVA)??
 • Matematikersamfundet??
 • Påven har abdikerat, Kyrkan står kvar, men är tom.
MISSION för S:
 • Initiera reform av lärarutbildning - fortbildning: Matematik-IT
 • Låt PÅVEN visa sig och bära sitt ansvar.
 • Unik chans för S att Ta Initiativet
 • Unik chans för S att Rädda Sveriges Konkurrenskraft
 • Skola med/för IT = Skola för Alla = (S)KOLA
VÄRLDEN:
 • Oslo Univ, Simula Research Lab
 • Rwanda: Alla elever laptop från 9 år
 • Nya Världen: Kina, Indien, Brasilien, Afrika,...
 • Gamla Världen: Kris: Finans: Klimat...

4 kommentarer:

 1. 1. Vad är det för fel på Android? Är du köpt av Apple?
  2. Förstår inte vad påven har med det här att göra.

  Anders

  SvaraRadera
 2. Android är OK. iPad representerar modern IT och skall inte läsas som bara Apple. Politiker måste fås att förstå att Matematik är en kyrka som är hårt styrd uppifrån, därav påven. De som förstår detta kan göra något positivt för skolan. Det finns många som inte kan eller vill förstå och resultatet är en skola i kris och utan hopp.

  SvaraRadera
 3. Här är ett lyckat föregångsexempel som du kanske kan peka på?

  http://simula.no/news/computing-in-science-education-receives-learning-environment-award

  SvaraRadera