lördag 10 september 2011

Mattelyftet: Ge Alla Barn en Ipad! Som i Rwanda.


Alla barn i Rwanda i åldern 9-12 (1.3 miljoner) kommer nästa år att gratis förses med en laptop via OLPC One Laptop Per Child, som ett väsentligt medel för den snabba ekonomiska och sociala utveckling som Rwanda nu genomgår efter sammanbrottet på 90-talet.

I svenska skolan kan barn med särskilda behov som dysleksi, dyskalkuli, ADHD, Aspberger et cet, få en laptop eller en Ipad efter särskild prövning av berörd myndighet efter vederbörlig ansökan. En vanlig svensk elev vill ogärna ta med sin Ipad till skolan då det anses stigmatiserande att använda ett sådant redskap. Jag vet, för jag har barnbarn som skickligt använder sin Ipad, hemma.

Björklund satsar 2.6 miljarder på ett mattelyft med 1 miljard för lärares omskolning till den "katederundervisning" som staten nu stipulerar, men inte en enda krona till datorer för vare sig lärare eller elever. Detta trots att datorn, IT-samhällets redskap, är en matematikmaskin.

Är detta vettigt? Ingen säger något, varken matematiker, lärarutbildare, lärare, elever eller företrädare för vetenskap, teknik, industri, inte ens oppositionspolitiker. Björklund har talat från sin kateder och alla tiger och lyder och lider.

Vad skulle hända om alla svenska barn fick en laptop eller Ipad när de börjar skolan? Det skulle kosta några hundra miljoner, en bråkdel av 2.6 miljarder. I själva verket skulle det bli en nettovinst på flera hundra miljoner eftersom kostnaden för e-boken är mycket mindre än pappersboken.

Eleverna skulle slippa att som nu dela böcker, och skulle kunna bevara boken och dess kunskap genom livet, och inte tvingas lämna ifrån sig boken och därmed glömma det mesta efter genomgången kurs. Vilken revolution!

Skulle detta kunna vara den injektion som svenska skolan så väl behöver? I alla läsämnen och särskilt i kärnämnena svenska och matematik. Skulle detta kunna fånga det naturliga intresse att lära sig nya saker som barn har, men som nuvarande skola så effektivt dödar?

Jag tror det. Jag tror mig veta detta efter att studerat och jobbat med frågan länge och ingående.

När Ipaden kom för 1.5 år sedan var det ingen som visste vad den skulle användas till. Nu finns det 100.000 Ipad appar och IT-världen är på väg mot en ny boom. Samma sak skulle hända i skolans värld med Ipaden som effektivt läromedel för alla barn.

Vad säger Björklund? Jag skall fråga honom och återkomma.

Jag skall be Björklund läsa följande Mission Statement av OLPC:
  • To create educational opportunities for the world's poorest children by providing each child with a rugged, low-cost, low-power, connected laptop with content and software designed for collaborative, joyful, self-empowered learning.
  • When children have access to this type of tool they get engaged in their own education. They learn, share, create, and collaborate.
  • They become connected to each other, to the world and to a brighter future.
Jag skall fråga Björklund om detta kan gälla även svenska elever?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar