torsdag 29 september 2011

S och Skolan i eSamhället 1

Efter att Björklund markerat att han inte vill höra på någon enda av mina många synpunkter på Mattelyftet, vände jag mig till S och har nu fått följande svar från Mikael Damberg, vice ordf i Utbildningsutskottet:
 • Hej, Jag har fått mailet men inte hunnit hantera frågan än. Men frågan om regeringens mattesatsning (och skolverkets förslag) finns i vår planering. Vi kommer att återkomma till dig för ett möte för att diskutera detta inom kort.
Finns förutsättningar för ett konstruktivt möte? Låt se vad Mikael Damberg skriver på SKls Blogg om eSamhället:
 • Det är inte mycket vi kan säga säkert om framtiden, men två saker vet vi när vi försöker förbereda oss inför den – den kommer att vara mer digital, och förmågan att lära mer kommer alltid att vara viktig.
 • Vi behöver metoder som förbereder för arbete och medborgarskap i ett kunskapsintensivt och högteknologiskt samhälle. Det som har gjort Sverige till ett framgångsrikt välfärdssamhälle är starkt kopplat till höga ambitioner på utbildningsområdet.
 • Den digitala klyftan mellan de som har och de som inte har riskerar att övergå i en klyfta mellan de som kan och de som inte kan.
 • Morgondagens människa kommer med all sannolikhet att vara än mer beroende av informations- och kommunikationsteknologi, såväl i vardagslivet som i arbetet.
 • Både näringsliv och offentlig förvaltning kommer att förändras med den nya tekniken.
 • Nationer som investerar klokt i den nya teknikens potential kommer med stor sannolikhet att stå starkare än andra länder.
 • EU-kommissionen har också listat just digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för framtiden.
 • Sverige är ett av världens mest teknikutvecklade länder. Däremot har Sverige halkat efter när det gäller utvecklandet av lärandet med stöd av digital teknik, att utveckla lärararbetet med IKT och att utveckla skolan med samma verktyg – flera av våra grannländer jobbar systematiskt med frågan.
 • Vi socialdemokrater har i riksdagen föreslagit att Sverige borde utarbeta en nationell strategi för digital kompetens i skolan.
 • Vi är öppna för diskussion och inspel, men vi har tills vidare föreslagit följande utgångspunkter för en sådan strategi:alla elever och lärare ska ha tillgång till digitala hjälpmedelen nationell organisation bör inventera skolornas resurser, uppmuntra samarbeten mellan olika kommunala och fristående skolor och vara till stöd vid gemensamma investeringarsärskilda lärandemål för elevernas digitala kompetens ska upprättas.
 • IKT är ett verktyg för att nå kunskap, men att behärska IKT är också en viktig kunskap i sig.satsa på kompetensutveckling för befintliga lärare och skapa tillgång till särskilda IT-pedagoger till stöd för lärarna.upprätta ett samarbete mellan staten, läromedelsproducenter och IT-branschen för att göra fler läromedel digitala.
 • På en direkt fråga om de växande digitala klyftorna och bristen på moderna datorer i svenska skolor svarade skolminister Björklund det är inget som han ligger sömnlös över.
 • Jag önskar verkligen inte skolministern dålig nattsömn. Men jag vill att Sverige ska ha en regering och en skolpolitik som är fokuserad på framtidens kunskaper i stället för att drivas av längtan tillbaka till gårdagens skola.
Allt Damberg skriver är vad jag själv säger. Det verkar alltså finns goda förutsättningar till konstruktiv samverkan med S. Skall bli mycket intressant att se vad som kan göras konkret. S har en unik chans att ta initiativet i skolpolitiken eftersom Björklund så komplett låst sig
i meningslös kostsam revisionism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar