söndag 11 september 2011

Öppet Brev till Björklund: Hur Lösa Skolmatematikens Kris


Följande brev skickades 11/9 kl 20.00:

Jan Björklund
Utbildningsminister

Du har bestämt att spendera 2.6 miljarder av allmänna medel på ett Mattelyft, med 1 miljard för mattelärares omskolning till det Du kallar "katederundervisning", där läraren "förklarar, berättar, instruerar och repeterar i helklass". Du anger som skäl till Dina åtgärder att mätningar visar att svenska elevers prestationer har en nedåtgående trend, en utveckling Du önskar vända med Ditt Mattelyft.

Ditt mål är hedervärt, men Dina åtgärder kommer inte att ha någon effekt eftersom de inte utgår från de verkliga orsakerna till skolmatematikens kris.

Jag önskar få ett direkt möte med Dig, där jag kan upplysa Dig om krisens verkliga orsaker och framlägga adekvata åtgärder. Jag ger en ingång i artiklar i ämnet Matematik på Newsmill, som jag ber Dig ta del av.

Vänliga hälsningar

Claes Johnson
prof i tillämpad matematik KTH


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar