fredag 16 september 2011

SMHI följer IPCC i Fall

SMHI höjer i sin nyligen publicerade Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet alarmnivån ytterligare ett steg:
  • Sammantaget ter sig riskerna för allvarliga klimateffekter större jämfört med IPCC AR4.
  • För att nå ett 1,5-gradersmål med en sannolikhet runt 70 % krävs globala nollutsläpp redan runt år 2050.
För SMHI är IPCC ledstjärnan och SMHI vill nu hjälpa till att förhindra den totala kollaps av IPCC och AGW hysteria som nu väntar. SMHI har satsat allt på ett enda IPCC kort och om IPCC faller så faller också SMHI.

När ropet att vargen kommer har tappat sin verkan, är en naturlig reaktion att ropa ännu högre, och det är vad SMHI gör. Men när lavinen har gått kan inget rop stoppa den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar