torsdag 15 september 2011

Är Juholt Redo att Lyfta Skolan?

Björklunds vision av morgondagens nya skola är en återgång till den gamla skola, som jag själv genomlevde på 1950-talet. Den bestod av en 7-årig praktisk folkskola från vilken fåtalet, de som bäst lyckats lära sig att räkna och stava rätt, efter 4 år utskiljdes för att i realskola, gymnasium och universitet ytterligare skolas i teoretiska ämnen med matematik som högsta standard.

Uppdelningen i teori och praktik var tydlig och speglade 1950-talets industrisamhälle: Fåtalet med teoretiska kunskaper kunde med symboler i form av bokstäver och siffror kommendera flertalet att utföra allt det praktiska arbete som det framväxande välståndet krävde.

Industrisamhället övergår nu i ett IT-samhälle och både teori och praktik förändras. Arbetsförmedlingen lär nu ut den komplexa teorin att skriva ett övertygande CV till den som söker ett rent praktiskt arbete (för det lär inte skolan ut). Chefer vidareutbildas i datorns praktik (för det lär inte skolan heller ut).Teori och praktik flyter samman därför att IT består av symboler som bearbetas av datorns mikroprocessor enligt instruktioner förmedlade av fingrar på tangentbord och touch-screen styrda av mänsklig tanke. Att ge kommando och utföra kommando blir en och samma sak, när datorn utför jobbet.

IT-samhället upplöser industrisamhällets hierarki med praktik styrd av teori och ger flertalet ett liv fyllt av både teori och praktik. Skolans uppgift är att leda den unga generation in i detta samhälle genom att ge redskap för både teori och praktik.

Men Björklunds skola är inte IT-samhällets skola. Björklunds skola är den gamla realskolan uppblåst till en skola för alla. Björklund kommenderar med
Mattelyftet skolan tillbaka till "katederundervisning" med huvudmål att säkerställa att flertalet efter 9 års skolgång kan multiplikationstabellen och den därpå grundade divisionsalgoritmen för heltal. I Björklunds skola är det fortfarande de få som kan multiplikationstabellens teori som skall premieras, medan de som snabbt kan lära sig nya datorspels praktik inte skall hjälpas till meningsfull omsättning av sina talanger.

Björklunds nya skola förmedlar inte de kunskaper som IT-samhällets medborgare behöver, därför att alla resurser förslösas på meningslös revisionism. Björklund lämnar därmed fältet helt öppet för oppositionen att ta över skolpolitiken enligt följande:
 • Låt skolan introducera till IT-samhället.
 • Ge alla barn en Ipad vid skolstart (som i Rwanda och i USA).
 • Ge alla kunskap att hantera sina liv i IT-samhället.
 • Låt IT hjäpa resurssvaga elever och stimulera resursstarka.
 • Ge alla kunskap att hantera ord, bild, film, siffror och symboler med hjälp av datorns beräkningskraft.
 • Ge alla en reell kapacitet att tolka informationsflödet av ord, tabeller, bilder, grafer och siffror.
 • Kombinera säga och göra, kommendera och utföra.
 • Låt inte formell teori ha högsta status. Uppvärdera reell praktik.
Eftersom Björklund nu för andra gången hittar en ursäkt att inte låna sitt öra ens en minut, kommer jag att kontakta Håkan Juholt och föreslå en valvinnande ny skolpolitik enligt ovan med tex följande punchlines:
 • Juholt: En skola för flertalet för framtiden med både teori och praktik.
 • Björklund: En skola för fåtalet för dåtiden fylld av teori.
Juholt kan själv hitta formuleringar som kopplar Björklunds skola till det gamla privilegiesamhället och sin egen skola till ett nytt mer jämställt samhälle fyllt av social demokrati med teori och praktik i samklang:
 • Katederundervisning är envägs kommunikation med passiva elever som inte lär sig.
 • IT är tvåvägs kommunikation med aktiva elever som lär sig.
 • IT-learning is learning-by-doing.
Jag återkommer med Juholts reaktion på mitt förslag. Mona förstod inte, men det gör säkert Håkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar