lördag 10 september 2011

Björklunds Matematiska Statskupp

Gustaf III utförde sin statskupp 19 augusti 1772. Björklund sin 6 sept 2011.

Björklund presenterar sin nya statliga satsning Mattelyftet om 2.6 miljarder på följande sätt (tid 7.32):
  • Detta är också skall jag säga, för er som nu inte är skolreportrar, det här är ju något nytt att svenska staten går in och genom en sån här satsning också påverkar didaktiken inne i klassrummet.
  • Detta är av så stort nationellt intresse...och när vi nu har så stora tunga utvärderingar som visar att den didaktiska pedagogiska metoden som används med eget arbete har slagit så fel kan vi inte stillatigande titta på utan det är därför vi gör denna satsning.
  • 1 miljard för fortbildning för att utveckla undervisningen. I klartext, mer katederundervisning:
  • Lärare skall förklara, berätta, instruera och repetera i helklass och dessutom leda diskussion och samtal i helklass för att säkerställa att eleverna förstår det matematiska tänkandet och matematiska begreppen
  • Mindre av eget arbete mer av katederundervisning.
  • Sanningen är att katederundervisning är väl beprövad och väl fungerande.
Björklund gör en statskupp över huvudet på alla matematiker, vetenskapsmän, ingenjörer, lärare och pedagoger, elever, föräldrar och samhällsmedborgare, enligt en egen hemsnickrade modell som han beskriver som "katederundervisning", som inte säger något om mål, innehåll och form av undervisningen annat än att läraren predikar inför "helklass".

Alla som stått i en kateder eller suttit av en föreläsning, vet hur dåligt fungerande katederundervisning är. Denna erfarenhet har gått Björklund förbi.

Det märkliga är att ingen reagerar på Björklunds kupp, denna meningslösa förstörelse av mänskliga och materiella resurser.

Universitetsmatematiker har inget ansvar för skolans matematik och tiger samfällt. Skolans matematiker är omyndigförklarade och får och kan inget säga. Politiker förstår inte matte, utom Björklund, och inga andra heller. Bara Björklund talar, till en "helklass" av svenska folket som tiger och fogar sig.

Och varför säga något när det regnar skattepengar som fri resurs att slösa bort?

Men varför inte använda några hundra miljoner av alla dessa 2.6 miljarder på ett vettigt sätt? En bra början vore att som i Rwanda ge varje barn som börjar skolan en laptop eller Ipad. Då skulle Sverige kunna hålla jämna steg med Rwanda som nu utvecklas snabbt.

Rwanda var tidigare hänvisat till katederundervisning, eftersom det enda som fanns var en kateder, och fattigdomen var stor, likväl som i katederns tid i Sverige på 1800-talet.

PS "Helklass" ger ju associationer till Nordkorea där alla likriktas genom enkelriktad indoktrinering. Hur kan en liberal omfatta en sådan ide?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar