onsdag 29 augusti 2018

DN Kulturdebatt: Stoppa Fossil Energi med Alla Medel!

Humanekolog Andreas Malm bereds idag i stor plats på DN Kulturdebatt för att predika en extrem klimatalarmism, som presenteras på följande sätt av DN:
  • Klimatförändringarna innebär att mänskligheten står i en rulltrappa på väg upp mot temperaturer som saknar slutstation. Det är hög tid att gå från protest till motstånd.
Andreas Malm skriver:
  • Lägg ned inrikesflyget. 
  • Förbjud försäljningen av fossildrivna bilar. 
  • Avlägsna fossilgasen från värmeverken, avbryt kolkonsumtionen i stålverken, stäng oljeraffinaderierna och bygg ut alternativen i den mest rasande takt en modern stat, med alla resurser den potentiellt förfogar över, kan åstadkomma. 
  • Föreställningen om att vi tio miljoner individer saknar betydelse måste vändas i sin motsats. Varje ytterligare ton, varje extra kilo koldioxid driver rulltrappan vidare uppåt. Varje utsläppskälla måste täppas till, från matbord till garage, gruva till hamn – och om inte de folkvalda gör det den här gången heller är det upp till alla oss andra. 
  • Den här veckan samlas återigen tusentals klimataktivister runt en ångande utsläppskälla, fossilgasfälten i holländska Gröningen, där utvinningen på samma sätt ska stoppas med obeväpnade kroppar. 
  • Vi har tagit bussar från avfarter runt om i Europa. Vi har gjort det förr: år 1995 åkte vi till COP-1 i Berlin. På det första klimatmötets sista dag omringade vi konferensanläggningen, kedjade fast oss vid dörrarna och skanderade: ”no more bla bla bla, action now”. Ministrarna smög ut bakvägen. Sedan dess har världens årliga koldioxidutsläpp ökat med mer än 50 procent. 
  • Det är hög tid att gå från protest till motstånd – från att önska sig mindre utsläpp till att fysiskt spärra dem – och ta kampen till nästa nivå. 
DN refuserar varje debattartikel som på något ifrågasätter rådande svenska klimatpolitik med mål att leda Sverige in i det fossilfria samhället. Istället basunerar DN ut en extrem klimatalarmism med uppmaning till motstånd mot alla former av fossil energi, uppenbarligen med vilka medel som helst.  Vet DN vad DN gör? 

Andreas Malm är humanekolog och för en humanekolog är det humana underordnat det ekologiska. Utan fossil energi skulle mer än 80% av jordens befolkning stå utan möjlighet till fortsatt existens. För en humanekolog verkar det inte vara något större problem: Om det är ekologins villkor att samhället måste vara fossilfritt, så får det bli så.